Slik vil politikerne unngå at CO₂-avgiften slår skjevt ut

Grønn folkebonus, karbonavgift til fordeling og klimarabatt. Dette er partienes gulrøtter for å få folk til å forurense mindre.

Kostnaden for CO2-avgiften blir blant annet lagt på prisen for diesel og bensin.

Alle partiene er enige om at klimakrisen må løses. Forskjellen ligger i hvilke virkemidler de vil bruke for å få ned utslippene. Et verktøy som flere partier stiller seg bak, er å øke CO₂-avgiften.

Dette ble i vinter aktualisert da regjeringen la frem klimameldingen. Her presenterte de et ønske om å øke CO₂-avgiften fra dagens nivå på 590 kroner til 2000 kroner mot 2030.

Les hele saken med abonnement