Politikk

Gir forsker det glatte lag

  • En skandale, mener stortingspresident Thorbjørn Jagland (a) om oppførselen til retorikk-ekspert Jens Kjeldsen. Han har ikke sans for at forskere leier seg ut til partier.
  • Forf>
  • <forf>gunnar Magnus <

Kjeldsen fremsto som en "upartisk" forsker innen retorikk da han i Aftenposten kommenterte to TV-sendte debatter mellom Jens Stoltenberg (a) og Siv Jensen (fr.p.). Men rett etter fremkom det, via en feilsendt e-post, at Kjeldsen allerede var engasjert av Arbeiderpartiet for å hjelpe partiet i politiske debatter med Fremskrittspartiet.I et notat omtalte Kjeldsen konsekvent Ap. som "vi". Og i e-posten rådet han Stoltenberg til å opptre slik at hun fremsto som en oppgitt, stønnende surpomp. Overfor Aftenposten beskrev han hennes innsats i tilsvarende ordelag. Nå har Jagland skrevet et innlegg i Aftenposten der han omtaler Kjeldsens råd til Ap. om å sette negativ merkelapp på Jensen som "en større skandale enn det som er avspeilet i mediene". Han omtaler det som "et skittent triks" at Kjeldsen bruker sin forskertittel for å gi sin omtale av Jensen "større tyngde og et islett av upartiskhet".Jaglands kritikk retter seg særlig mot at Kjeldsen seilte under falsk flagg. Men i en utdypende kommentar sier han også: — Jeg liker ikke det med at disse forskerne driver to businesser - særlig når man ikke vet at de gjør det. Det er et spørsmål om en ansatt ved et universitet også kan drive egen business og jobbe for et politisk parti.

Ikke forbud.

Stortingspresidenten understreker at han ikke vil forby universitetsansatte å ha egne firmaer på si. - Jeg mener bare man må bli mer bevisst på det, særlig når man opptrer i politikken.Han mener en person med forskertittel får en større tyngde i debatten enn om han f.eks. kommer fra reklamebransjen. Samtidig synes Jagland mange forskere deltar i debatten uten å komme med annet enn synsing. - Mange ganger har jeg lurt på: Hva er det forskningsmessige grunnlag for den ene eller andre påstand, sier han. - Skal man bruke forskertittelen til å presentere synsing?Og Jagland synes mediene er for slappe i forhold til slike synse-forskere. - Hadde det ikke vært mye bedre om mediene spurte: Kan du komme med faktagrunnlag?Den sterkeste kritikken i artikkelen retter Jagland mot Kjeldsen for å ha skaffet seg dokumenter fra Fr.p., under dekke av å være forsker. Han karakteriserer dette som "forsøk på innbrudd i et politisk parti".Det lyktes ikke å få kommentar fra Kjeldsen i går til Jaglands kritikk. Han har tidligere beklaget sin dobbeltrolle som retorikkforsker og retorikkrådgiver for Arbeiderpartiet.

Arbeiderpartiets tidligere leder Thorbjørn Jagland er fortørnet over forskere som seiler under flere flagg og &quot;synser&quot; om det meste.

Les mer om

  1. Politikk