AUF-lederen jubler for seier om stemmerett: – Sender et sterkt signal

Arbeiderpartiets stortingsgruppe vedtok onsdag å senke stemmerettsalderen til 16 år ved kommunestyre- og fylkestingsvalg. Det får AUF-lederen til å juble.

AUF-leder Astrid Hoem og Ap-leder Jonas Gahr Støre på en skolevalgvake i fjor høst. 
Foto: Javad Parsa / NTB

– Demokratiet handler om at de som tilhører samfunnet, skal ha mulighet til å påvirke det, sier fraksjonsleder i kontroll- og konstitusjonskomiteen Lubna Jaffery i Arbeiderpartiet.

Ifølge NRK ønsker også Rødt, Miljøpartiet De Grønne, SV og Venstre det samme. Partiene har til sammen 80 mandater på Stortinget og nærmer seg dermed grensen for flertall, som er på 85 mandater.

Gjennomførte forsøk i 2011 og 2015

Jaffery mener at 16- og 17-åringene er storforbrukere av velferdstilbud lokalt, som skole, helsetilbud for ungdom, kollektivtrafikk, kultur- og fritidstilbud.

– De er helserettslig myndige, de kan melde seg inn og ut av tros- og livssynssamfunn, samtidig som de tar valg om utdanning videre. I tillegg er de passert den strafferettslige lavalder. Alt dette taler prinsipielt for å senke stemmerettsalderen, sier hun.

Jaffery viser til at det i kommunevalget i 2011 og 2015 ble gjennomført forsøk med nedsatt stemmerettsalder i 20 kommuner. Evalueringen viste at valgdeltakelsen blant ungdom som deltok i forsøkene, lå en god del høyere enn blant ordinære førstegangsvelgere mellom 18 og 21 år.

– Nyere internasjonal forskning tyder på at lavere stemmerettsalder kan ha positiv påvirkning på valgdeltakelsen senere i livet, sier Jaffery.

Jubler for vedtaket

AUF-leder Astrid Hoem jubler for vedtaket og mener at det er positivt at Arbeiderpartiet går inn for å utvide de demokratiske rettighetene til unge i Norge.

– En slik utvidelse av demokratiet er et sterkt signal om hvilken retning Arbeiderpartiet ønsker å utvide det norske demokratiet i, sier Hoem.

Hun viser til at demokratiske samfunn over store deler av verden er under angrep fra antidemokratiske bevegelser. Fra 2008 til 2018 ble antallet full-demokratiske land ifølge The Economists demokratiindeks redusert fra 30 til 19 land.

– Denne negative utviklingen kan kun stoppes gjennom å sikre en sterk demokratisk beredskap. Denne skapes best gjennom at innbyggerne i samfunnet får et sterkt forhold og eierskap til det demokratiske samfunnet, sier AUF-lederen.

Ligger til rette for flertall på Stortinget

Venstre er også fornøyd med Arbeiderpartiets ja til 16-årig stemmerett.

Grunde Almeland (V) som sitter i Stortingets kontroll og konstitusjonskomité, sier at det nå ligger til rette for en historisk mulighet for å få flertall for forslaget på Stortinget.

– Ungdom er ofte tydeligere enn foreldregenerasjonen når det kommer til hvordan vi skal løse de store utfordringene. Bare se på klimakrisen. De fortjener å få gi sin stemme og være med på å påvirke hvilken retning vi tar, sier han til NTB.

Barneombud Inga Bejer Engh deler Almelands syn på forslaget og håper at det nå vil bli et flertall på Stortinget.

– Det er svært gledelig at ungdommer ned til 16 år skal gis mulighet til å påvirke lokalsamfunnet sitt. Vi oppfordrer alle partier til å sette seg grundig inn i fordelene ved å gi ungdommer ned til 16 år stemmerett ved lokal- og fylkestingsvalg, mener hun.