Akademikerne: Regjeringen somler med regler for hjemmekontor

Akademikerne krever snarest nye regler for bruk av hjemmekontor. De vil ha dekket telefon, internett og forsikring mot skader påført ved toalettbesøk og spisepauser i eget hjem.

– Arbeidstagere må være trygge på at de er forsikret på hjemmekontor, sier konstituert leder i Akademikerne, Lise L. Randeberg.

– Regjeringen kan ikke somle lenger. Vi kan ikke leve uten oppdaterte regler til neste høst, sier konstituert leder i Akademikerne, Lise Lyngsnes Randeberg.

Hun sier at «det handler om å ta vare på folk».

– Arbeidstagere bør være trygge på at de er forsikret, at de blir ivaretatt og at de får nødvendige utgifter til mobil og internett dekket, sier hun

Dagens hjemmekontorforskrift er 20 år gammel og utdatert med tanke på pandemi og den digitale utviklingen. Solberg-regjeringen sendte et forslag til ny forskrift på høring i vår.

I møter med arbeids- og inkluderingsminister Hadia Tajik sier Akademikerne at de har fått signaler om at reformen er skjøvet ut til neste høst.

Arbeidsminister Hadia Tajik kan ikke si om og når en ny forskrift om hjemmekontor innføres

Må jobbe på soverom og kjøkkenbord

Mange av Akademikernes 231.000 medlemmer har hatt hjemmekontor siden mars 2020. Nær 40 prosent av akademikerne får ifølge en undersøkelse ikke dekket nødvendig utstyr til hjemmekontoret.

– De kan bli sittende hjemme lenge. Det holder ikke at regjeringen sier de vil se på dette neste høst eller senere, sier Randeberg.

Onsdag sendte Akademikerne brev til statsråden. Budskapet var at det er «behov for å handle raskt for å sikre at dagens regelverk også tilpasses de pålagte/ufrivillige hjemmekontorsituasjonene.»

– Nå er det behov for at Tajik speeder opp, sier Randeberg.

Utstyr og forsikring

De viktigste kravene som Akademikerne vil ha avklart er:

  • Ansatte må få dekket kostnader som telefon, internett og kontorutstyr.
  • Arbeidstidsreglene i arbeidsmiljøloven bør gjelde ved pålagt hjemmekontor
  • Endre yrkesskadereglene slik at arbeidstageren er dekket som ved arbeid fra virksomhetens lokaler.

Akademikerne har innhentet en juridisk betenkning fra advokatfirmaet Ness Lundin. De skriver at arbeidstagere i utgangspunktet er yrkesskadedekket når de utfører fjernarbeid.

Spørsmålet er hva som ligger i at man er «i arbeid»:

«Så lenge det ikke er tvil om at man er «i arbeid» vil man altså være dekket på hjemmekontor selv om skaden ikke oppstår som en følge av et forhold arbeidsgiver har kontroll over. En får f.eks. en takplate i hodet mens man sitter på hjemmekontor. Arbeidsgiver har ingen tilknytning til risikoen for at takplaten skal falle ned, men man er likevel dekket», skriver advokatene.

Uklarert om ny forskrift

Men grensen for når man ikke lenger er «i arbeid» og har gått over i privatsfæren, er uavklart ved fjernarbeid.

Advokatene skriver at det skal « ... mye til for at man har brakt seg ut av arbeidssituasjonen og over i privatsfæren
når skaden skjer på arbeidsplassen. Man er f.eks. dekket ved midlertidige avbrudd i selve arbeidet, slik som ved toalettbesøk ved spisepauser, på arbeidsgivers parkeringsområde og lignende.»

Det er uavklart om overgangen fra arbeid til privatliv er lik ved fjernarbeid. Advokatene anbefaler at det alltid bør inngås en skriftlig avtale om fjernarbeid.

Da vil man rettslig være bedre sikret om det oppstår skade ved «en naturlig pause i arbeidet som en spisepause eller et toalettbesøk», heter det.

Aftenposten har spurt statsråden om hvilke endringer regjeringen arbeider med, og når de vil bli presentert.

Statssekretær Maria Walberg i arbeidsdepartementet svarer i en e-post:

«Det er kommet inn veldig mange høringsinnspill med mange og til dels ulike synspunkter, både på forslagene i høringen og andre temaer. Dette er en sak departementet jobber med å følge opp. Vi kan ikke pr. nå si når en eventuell ny forskrift om hjemmekontor vil innføres. Men vi understreker at det gjelder en forskrift om hjemmearbeid i dag, og den gjelder inntil noe annet er bestemt.»