Sps ordførere ber eget parti gå inn for makspris på strøm. Vil presse Ap hardt.

Senterpartiets ordførere ber partiet kjempe for å innføre en makspris på strøm. Frustrerte ordførere ber partiet sette hardt mot hardt mot regjeringspartner Ap.

Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum og parlamentarisk leder Marit Arnstad har fått marsjordre fra partiets ordførere. De vil ha innført en makspris på strøm.

Mandag samler de parlamentariske lederne på Stortinget seg til hastemøte om strømsituasjonen. I forkant gir Senterpartiets ordførere nå en klar marsjordre til sitt eget parti sentralt: De krever at partiet går inn for å sette en makspris på strøm.

«Tiden er inne for å etablere en maksimalpris for strøm som ligger på et nivå som innbyggere og næringsliv kjenner seg igjen i».

Det heter det i en uttalelse fra Sps nasjonale ordførerforum, som fredag hadde et møte om energikrisen.

De oppfordrer til «klare og tydelige grep fra regjering og storting».

– Vi ser nå at mange virkelig sliter, sier Saxe Frøshaug. Han leder forumet og er ordfører i Indre Østfold kommune.

Forumet er talerør for Sps rundt 135 ordførere.

Leder i Sps nasjonale ordførerforum og ordfører i Indre Østfold Saxe Frøshaug. Han mener Sp må gå ut av regjering dersom de ikke får Ap med seg på langt bedre strømordninger.

Krever bredere og bedre ordning

Ordningen med makspris som Sp-ordførerne ønsker seg, ligner på dagens kompensasjonsordning. Men de vil at den skal omfatte flere og være mer gunstig. I dag kompenserer staten 80–90 prosent av kostnadene over 70 øre pr. kWh. Ordførerne krever 100 prosent kompensasjon, og at den skal tre i kraft på et langt lavere nivå enn 70 øre.

Frøshaug peker på at gjennomsnittlig strømpris i Sør-Norge i årene 2016–2020 lå på 33, 4 øre pr. kWh. Tidligere i år foreslo ordførerforumet en makspris på 45 øre pr. kWh. Det nivået kan «selvfølgelig diskuteres», understrekes det i brevet.

Sp-ordførerne vil også at langt flere enn i dag skal få støtte. Hele næringslivet, all offentlig virksomhet, private virksomheter og kirker og trossamfunn må også få støtte, krever de. Ordførerne frykter dramatiske kutt i offentlige tjenester fremover dersom kommunene ikke kompenseres bedre.

Sp-ordførerne krever videre eksportrestriksjoner på strøm når magasinfyllingen i Sør-Norge er lav.

Vil sette ultimative krav til Ap

Sp-ordførerne mener Sp nå må sette hardt mot hardt mot Ap, for å få langt bedre ordninger.

«Vi har ingenting å tape på å stille tøffe krav til vår samarbeidspartner i regjeringen», heter det i uttalelsen.

Frøshaug sier frustrasjonen er stor over regjeringens strømpolitikk blant ordførerne og lokalpolitikerne i partiet.

– Man er frustrert over å ikke ha fått gjennomslag for kraftigere grep. Det har vært et stort press fra grasrota og ordførerne i lang tid, sier Frøshaug.

Sp-ordførerne advarer om at partiet kan bli hardt straffet i kommunevalget til neste år dersom regjeringen ikke kommer kraftigere på banen nå. Frøshaug sier strømpriser, og også drivstoffpriser, er de faktorene som er mest avgjørende for partiets velgeroppslutning.

– Vi mener at dette er så grunnleggende for hele vår politikk, at vi her må rett og slett stille ganske så ultimate krav for å både plass både bedre bredere og sterkere ordninger, sier Frøshaug.

– Bør Sp gå ut av regjering hvis ikke Ap blir med på tiltak som for eksempel en makspris?

– Ja, for min egen del mener jeg vi som ytterste konsekvens må sette regjeringsspørsmålet i spill dersom vi ikke får på plass virkemidler som er tilfredsstillende. Men dette har vi ikke drøftet åpent i ordførerforumet, understreker han.

– Tar med oss innspillet

Ingen i Senterpartiets ledelse har anledning til å stille til intervju om ordfører-initiativet. I en skriftlig kommentar, sier parlamentarisk leder Marit Arnstad at stortingsgruppen har mottatt innspillet fra ordførerne. Hun sier de vil ta dette med seg i det videre arbeidet.

– Regjeringen arbeider nå med å utvide og forbedre dagens støtteordninger til husholdninger og næringsliv. Senterpartiet har så langt ikke gått inn for makspris, men har ønsket en støtte på 90 prosent over sytti øre, skriver hun

Ifølge Arnstad er det fordeler og ulemper med makspris som må veies mot hverandre.

– Vi er inne i en periode hvor vi også må oppmuntre til å effektivisere bruken av energi. For Senterpartiet er det viktig med en god strømstøtteordning. Det er også viktig med strukturelle endringer som kan gi bedre kontroll og stabilitet i energisektoren over tid, skriver den parlamentariske lederen,

Hun skriver videre at de i det videre arbeidet må ha et blikk på både kortsiktige og langsiktige tiltak.

– Senterpartiet vil bruke vår posisjon i regjering til å arbeide for dette, avslutter Arnstad.

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) vurderer å innføre makspris på strøm, men sier det er flere ulemper ved å gjøre det.

Støre: – Mange vektige grunner mot

Blant partiene på Stortinget er det så langt bare Frp og Rødt som har tatt til orde for en makspris på strøm. Denne uken gikk også to av LOs tyngste forbund, Fellesforbundet og Industri Energi, ut og krevde makspris.

Statsminister Jonas Gahr Støre sier regjeringen vurderer ulike varianter av en makspris, men sier det er gode argumenter mot.

I et intervju med NTB mandag sier Støre at en makspris reduserer verdien av å spare vann i kraftverkenes vannmagasiner. Det kan igjen svekke forsyningssikkerheten. Han sier en makspris også øker sannsynligheten for perioder med rasjonering av strøm. Det gir også mindre incentiver for å spare på strømmen.

– Makspris høres enkelt og greit ut, og jeg forstår at mange synes det høres forlokkende ut. Men det er altså mange vektige grunner mot det, uttalte han.