Mener Høyre bør legge ned fylkeskommunen i hele Viken

Skal Viken legges ned og Østfold, Buskerud og Akershus gjenoppstå? Nå lanserer Høyre-politiker Tore Vamraak et tredje alternativ.

Viken så dagens lys 1. januar 2020.
  • Solveig Ruud

– Det er viktig at Viken Høyre som parti nå tar aktiv stilling til hva partiet skal mene ut fra den situasjonen de rødgrønne nå har satt Viken i.

Det sier Tore Vamraak fra Lillestrøm. Han sitter for tiden på Stortinget. Han er første vararepresentant for Høyre i Akershus. Mest kjent i rikspolitikken er han som statssekretær i Solberg-regjeringen.

Han var først én av Erna Solbergs betrodde menn på Statsministerens kontor, deretter statssekretær i Finansdepartementet.

Hvis Viken skal deles, foreslår han at Høyre går inn for å legge ned hele fylkeskommunen og fordele oppgavene mellom staten og de 51 kommunene.

Han poengterer at det er et svar på at regjeringen Støre har satt fylkesstrukturen i spill.

Viken-utredning på fredag

Regjeringen går inn for at Viken og andre fylkeskommuner som er slått sammen mot sin vilje, skal få godkjent en søknad om oppløsning – hvis de sender den inn innen 1.mars 2022.

Fredag denne uken vil fylkesrådsleder Siv Henriette Jacobsen (Ap) i Viken legge frem fylkesrådets innstilling om oppdeling av fylkeskommunen. Samme dag offentliggjøres en administrativ utredning om saken. Utredningen og fylkesrådets innstilling sendes samme dag til fylkestinget. Deretter begynner fylkestingets behandling av saken.

Sp-leder og finansminister Trygve Slagsvold Vedum ønsker at Akershus skal gjenoppstå. I Hedmark har partifellene hans også tatt til orde for at Innlandet bør oppløses. Da kan Hedmark og Oppland gjenoppstå.

Vil ikke gjenopprette Buskerud, Østfold og Akershus

Vamraak regner med at den utredning som kommer, bare har utredet to alternativer:

  • Å opprettholde Viken.
  • Å oppløse Viken og gjenopprette fylkene Østfold, Akershus og Buskerud.

– Så vidt jeg vet, har de ikke utredet det åpenbare tredje alternativet: Å legge ned fylkeskommunen, sier han.

– Siden Viken nå er i spill, må Høyre lokalt i Viken ta stilling til om vi for Vikens del skal kvitte oss med hele forvaltningsnivået, sier han.

Selv håper han Høyre går inn for det. Han legger frem et forslag om nedleggelse av Viken til Viken Høyres årsmøte i februar.

Vamraak synes det er en dårlig idé å gjenopprette tre fylker som pr. dato ikke eksisterer. Alle oppgavene Viken i dag har, vil han fordele mellom kommunene og staten. F.eks. vil han overføre de gamle riksveiene tilbake til staten, de videregående skolene til kommunene.

Tore Vamraak ønsker intern debatt i Viken Høyre om hva de skal gjøre når det rødgrønne fylkesrådet vil oppløse fylkeskommunen.

Store variasjoner i folketall

I Viken varierer innbyggertallet mye fra kommune til kommune.

Bærum (ca. 128 800 innbyggere), Drammen (ca. 102.200) og Asker (ca. 95.800) er svært folkerike kommuner. Samtidig er det også en god del kommuner med svært lavt folketall: bl.a. Flå (snaut 1050), Aremark (ca. 1320), Rollag (ca. 1370) og f.eks. Marker (ca. 3610)

På spørsmål om det er realistisk å tro at de små kommunene kan drive videregående skoler, svarer Vamraak ved å vise til et eksempel.

– Båtsfjord kommune med ca. 2000 innbyggere hadde gode erfaringer med å drive videregående skole i kommunal regi fra 2003 til 2009. Det er godt eksempel på at små kommuner ikke er et hinder, sier han.

Skolen i Båtsfjord, som hadde rundt 50 elever, ble drevet av kommunen som et forsøk.

Får penger – kan velge selv

En sjekk viser at det i Viken er 58 videregående skoler. 13 av dem ligger i Asker og Bærum. I det gamle Buskerud og Østfold er det henholdsvis 12 og 11. Det er med andre ord svært mange kommuner som ikke har en videregående skole innenfor kommunegrensene.

Vamraak mener den utfordringen kan løses ved at kommuner som sender elever til nabokommunen, må betale for det.

– Kommunene vil få penger de kan bruke til å drive en lokal skole eller til å betale for at elever går på skole i en annen kommune, påpeker han.

Generelt mener han det er en fordel for elevene om hele utdanningsløpet fra barnehage til videregående skole kan sees under ett.

– Dette har Oslo svært gode erfaringer med, sier han.

– Mener du at det som går i Oslo, også går i f.eks. Marker?

– Ja, jeg har tiltro til at også Marker klarer å gjennomføre disse oppgavene på en veldig god måte, sier han.

Ikke enig med Frp.

Også Frp ønsker å avskaffe hele fylkeskommunen i Viken. Det uttalte nylig partiets gruppeleder, Lavrans Kierulf, til NRK.

Men deretter skiller Frp og Vamraak lag. Frp vil stemme for å oppløse Viken dersom deres primære forslag faller. Høyre-politikeren ønsker altså ingen oppløsning av Viken dersom fylkeskommunen i området skal bestå.

En dato i denne saken er korrigert etter publisering. Det sto først at fylkeskommuner som er slått sammen mot sin vilje, skal få godkjent søknad om oppløsning – hvis de sender den inn innen 1. juli 2022. Dette var datoen Ap og Sp skrev inn i regjeringsplattformen. Den er senere blitt fremskjøvet til 1. mars 2022.