Carl I. Hagen advarer sine egne mot å slippe Venstre inn i regjering

– Han er ikke representativ for flertallet i Frp, sier Siv Jensen om Hagens utspill.

Frps Carl I. Hagen og Eli Hagen på Fremskrittspartiets valgvake i Speilsalen på Grand hotel i Oslo 11. september.

Onsdag klokken 14 møtes Regjeringen, Venstre og KrF til nye sonderinger om samarbeid på borgerlig side. KrF-leder Knut Arild Hareide har allerede varslet at ettermiddagens møte trolig blir det siste for KrF.

I så fall må Venstre velge om partiet vil forhandle videre med Regjeringen alene, eller om det skal stå utenfor sammen med KrF.

Carl I. Hagen ser helst at partiet går for det siste alternativet.

– Før de snakker om politikk, må de stille spørsmål om hvilke partier som vil være med å forhandle om en politisk plattform for en flertallsregjering. Hvis Venstre sier ja og KrF sier nei, bør Høyre og Frp erklære at det ikke blir noen avtale, sier Carl I. Hagen.

Men finansminister og Frp-leder Siv Jensen har en helt annen oppfatning enn den tidligere Frp-lederen rundt regjeringsspørsmålet.

– Ikke representativ

vei inn i sonderingsmøtet onsdag ettermiddag gjorde partileder Siv Jensen det helt klart at Hagens utspill ikke er representativt for det flertallet i Frp står for.

– Nei, og han er heller ikke medlem av landsstyret som ga oss mandatet til å sette oss ned og diskutere, sier Siv Jensen.

Hun understreker at et enstemmig landsstyre ga ledelsen mandat til å sette seg ned for å diskutere med alle de tre andre partiene.

– Det vi er enige om, er at det er politikken som kommer til å avgjøre, sier hun.

Har ikke flertall uten KrF

Hagen mener Regjeringen ikke har noe å vinne på å få med Venstre, så lenge KrF står utenfor.

I forrige stortingsperiode kunne Høyre og Frp danne flertall med bare ett av de to samarbeidspartiene. Men etter høstens valg trenger regjeringspartiene støtte fra både KrF og Venstre for å ha flertall i Stortinget.

– Med fire partier har Regjeringen flertall og kan ta alle diskusjoner innad i Regjeringen. Men Høyre og KrF bør ikke forhandle videre med bare ett parti. Da oppnår de ingenting, bare problemer, sier han.

– Og særlig med Venstre, som er motpolen til Frp på viktige temaer som innvandring, klima og transport, legger han til.

Vil søke flertall med Ap og Sp

Hagen ser for seg flere saker der Frp lettere vil få gjennomslag om Regjeringen står uten avtale med KrF og Venstre.

– En mindretallsregjering kan også skaffe seg flertall med Ap og Sp. Den kan søke samarbeid med Ap om oljesaker og konsekvensutredning av oljeaktivitet utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja, sier han.

Ifølge Hagen bør en strengere innvandringspolitikk, med innstramminger i reglene for familiegjenforening og fortgang i bygging av asylmottak i Afrika og Asia stå høyt på listen til Frp i regjeringsforhandlinger. Også her kan en mindretallsregjering søke støtte hos Ap og Sp, mener han.

Splittet om Venstre-samarbeid

Også en reforhandling av FNs flyktningkonvensjon og gjennomgang av «de enorme» subsidiene til el- og hybridbiler er blant sakene Hagen mener Frp bør søke gjennomslag for i regjeringsforhandlinger.

– Flere av disse forslagene vil være å vifte en rød klut foran KrF og Venstre? Du frykter ikke at regjeringen vil bli felt?

– Regjeringen har fått friheten fra Venstre og KrF hvis det ikke blir noen avtale og står da helt fri til å søke tilslutning fra andre partier, sier han.

FrP er splittet i spørsmålet om det ønsker å ha Venstre med i regjering, selv om en slik trepartiregjering ikke vil ha flertall. De som vil ha Venstre med, håper å få avklart mer politikk innad i Regjeringen og få færre kamper på Stortinget. Samtidig håper de det vil være vanskeligere for KrF å ikke samarbeide konstruktivt om Venstre er med.