Politikk

Høie: - Jeg har vurdert min habilitet

Høyre-nestleder Bent Høie, som var sentral da Høyre og Frp forhandlet frem sin regjeringsplattform, avviser at han er inhabil i spørsmål om diagnosegaranti for kreftpasienter. Hans ektefelle jobber for organisasjonen «Innen 48 timer», som i tre år har forsøkt å påvirke politikere til å innføre en slik garanti.

Den blåblå regjeringen innfører en diagnosegaranti for kreftpasienter. Den samme garantien har Bent Høies ektefelle lobbet for i tre år i organisasjonen «Innen 48 timer».

  • Marie Melgård

I helgen ble det kjent at den blåblå regjeringen skal innføre en regel om diagnostisering i løpet av 48 timer etter at det oppstår mistanke om kreftsykdom.

Høyres nestleder Bent Høie, som har vært med å forhandle frem den nye regjeringsplattformen og som er storfavoritt til helseministerposten, er gift med Dag Terje Solvang, som jobber i organisasjonen «Innen 48 timer».

Organisasjonen har i tre år jobbet for å påvirke myndighetene til nettopp å vedta en slik garanti.

Samme dag som nyheten om diagnosegarantien ble kjent, skrev organisasjonen på Facebook at deres «kamp er kronet med seier».

Bent Høie sier til Aftenposten at han har vurdert sin egen habilitet i saken:

— Jeg har vurdert habiliteten hele veien, og involvert andre for å diskutere dette underveis. Jeg har funnet ut at det ikke er en interessekonflikt, sier Høie.

- Kan ta en fornyet vurdering

Saken ble først omtalt i Dagens Medisin.

- Ser du at det kan oppfattes som en uheldig kobling?

— Jeg ser det som et uttrykk for et felles engasjement for en god sak, sier Høie.

Les også

Høyre vil ha 48-timersgaranti for diagnostisering

— Hvis man ser for seg at du får ny jobb som helseminister, vil du gjøre andre vurderinger?

- De fire borgerlige partiene har vært for dette lenge, og dette er nå en del av regjeringens politikk. Men hvis det blir en realitet vil jeg ta en fornyet vurdering av dette, sier Høie.

Høie avklarte sin habilitet i samråd med nestleder Jan Tore Sanner og kommunikasjonssjef Sigbjørn Aanes.

Sanner sier til Aftenposten at saken ikke er vanskelig eller utgjør noe problem for Høyre:

- Bent Høie har vært åpen om at hans mann er engasjert i dette spørsmålet. Det er ikke et Bent Høie-standpunkt, men et Høyre-standpunkt som er helt ukontroversielt i partiet. Hele Høyre stiller seg bak dette. Dessuten sier Høie selv at han vil vurdere saken på ny dersom han blir helseminister, forklarer Sanner.

Vært i møter sammen

Høies ektemann, Dag Terje Solvang, jobber som leder av prosjektgruppen i «Innen 48 timer», men sier at han i hovedsak har jobbet som sekretær for organisasjonen.

— Jeg har deltatt på noen politiske møter, men det er styrets ledelse som har tatt den politiske biten, sier Solvang.

— Vi har vært opptatt av å være ryddige, og ikke gjøre noe som kan skade saken, sier han.

I en redegjørelse til Høyre som Aftenposten har fått tilgang til, opplyser Høie om at han har vært i flere møter i regi av «Innen 48 timer» der ektemannen har vært tilstede.

Blant annet var de begge til stede på et møte mellom «Innen 48 timer», Høyre og Arbeiderpartiet i Stortinget, og begge deltok på en studietur til Danmark i regi av organisasjonen.

Les også

«Kreft er ikke én diagnose»

Solvang har jobbet gratis for organisasjonen, men hans reklamebyrå, Melvær og Lien, har tatt på seg noen betalte oppdrag for firmaet om å utforme et nettsted og brosjyrer.Styrets leder, Halvor Wiberg, bekrefter at politisk kontakt har gått igjennom styrets ledelse og ikke Solvang.

— Vi har vært opptatt av ikke å blande kortene, sier Wilberg.

- Høie har vært politisk døråpner

Han sier organisasjonen har jobbet tverrpolitisk.

- Men det er ikke til å legge skjul på at Bent Høie har vært en god politisk døråpner, sier Wilberg.

- Når den nye regjeringen kommer med diagnosegaranti, hvor mye skyldes arbeidet dere har gjort?

— Andre er nok mer objektive enn meg, men jeg tror arbeidet har hatt stor betydning, sier Wiberg.

Felles sak å kjempe for

«Innen 48 timer» er en ideell organisasjon, som er et initiativ tatt av stiftelsen Kirsten Wilbergs Minnefond. Dette er et fond til minne om Wilbergs kone som døde av kreft i 2010.

Les også

De viktigste kursendringene i Solberg-regjeringen

Samme år tok Wiberg kontakt med Høie fordi han ønsket å jobbe sammen med Høie om å få innført et system tilsvarende det man har i Danmark, hvor man har tidsfrister for diagnose i kreftbehandlingen.Ifølge Høie ble han og Wiberg enig om at Wiberg skulle arrangere en konferanse hvor sentrale aktører i Helse-Norge skulle komme. Høie skulle gi Stortingets utredningsseksjon et oppdrag om å utrede den danske modellen.

Tok kontakt med Høies mann

Ifølge Høie var målet å få reist saken inn mot Stortingets behandling av Nasjonal Helseplan i 2011.

— Vi var enige om at vi hadde en felles sak å kjempe for, skriver Høie i sin redegjørelse.

Videre skriver han at Wilberg selv tok kontakt med hans ektemann, uten at Høie var informert om at han skulle hjelpe organisasjonen. Wilberg kjenner Høies ektemann gjennom matbransjen i Stavanger.

«Innen 48 timer» oppgir på sine nettsider at organisasjon skal leve videre helt frem til norske myndigheter har innført diagnosegarantien.

- Hva gjør dere nå som den nye regjeringen har varslet at denne garantien kommer?

— Jeg ser ikke for meg at vi skal stoppe, men at vi samler kreftene for å sørge for at løftet som er gitt gjennomføres, sier Wiberg.

Les mer om

  1. Politikk