Hva er egentlig Revidert nasjonalbudsjett?

Det kommer én gang i året - alltid i mai - og det er finansministeren som presenterer det. Men vet du egentlig hva det reviderte nasjonalbudsjettet er?

Siv Jensen legger frem Revidert nasjonalbudsjett på en pressekonferanse onsdag formiddag.
  • Solveig Ruud

Her er syv spørsmål og svar om revidert nasjonalbudsjett.

1. I dag legger Regjeringen frem Revidert nasjonalbudsjett. Hva er egentlig det?

Revidert nasjonalbudsjett er et dokument som beskriver endringer som har skjedd etter at Regjeringen la frem statsbudsjettet i oktober året før – endringer som har økonomiske konsekvenser for staten og for Norge som land.

2. Men det heter jo ikke revidert statsbudsjett?

Nei. Men i praksis er det reviderte budsjettet både en oppdatering av nasjonalbudsjettet og statsbudsjettet. I tillegg til det som heter Revidert nasjonalbudsjett, legges det frem et dokument som handler om ekstrabevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet.

Det reviderte nasjonalbudsjettet legges alltid frem i mai og er en av de aller siste sakene som behandles av Stortinget i juni.

3. Hva skiller nasjonalbudsjettet fra statsbudsjettet?

  • Statsbudsjettet inneholder forslag om hvordan staten skal skaffe seg inntekter og hva Regjeringen vil bruke dem til i det kommende året – altså alt fra konkrete forslag om lavere eller økte skatter og avgifter til utvalgte satsingsområder som samferdsel – og hvor mye penger man tror staten må bruke på folketrygdens pensjoner i året som kommer. Foruten en såkalt "gul bok" med en samlet oversikt over Regjeringens forslag til budsjettvedtak, er det et dokument med detaljerte forslag pr. departement.
  • Nasjonalbudsjettet inneholder et økonomisk værvarsel for hele verden, for hele landet og hvordan dette påvirker norsk økonomi. Spådommer om hvordan det vil gå i arbeidsmarkedet og oljesektoren står f.eks. sentralt her. I tillegg inneholder nasjonalbudsjettet hovedlinjene i den økonomiske politikken Regjeringen har tenkt å føre.
    4. Hva slags endringer kan påvirke budsjettet?

Det kan være alt fra uforutsette hendelser som storm og flom – når det medfører store ekstrautgifter for f.eks. enkeltkommuner – til uventet fall i oljeprisen og endrede overslag over antall flyktninger man tror kommer til landet. Det har f.eks. allerede lekket ut at Regjeringen vil gi 21 millioner i ekstrabevilgning til kommuner som fikk store skader i ekstremværet Synne i desember.

Les også:

Les også

Dette er noe av det som hittil har lekket ut av nyheter fra Revidert nasjonalbudsjett

5. Og det har lekket ut at Regjeringen vil gi mer til arbeidsmarkedstiltak?

Ja, Regjeringen har uttalt at det kommer penger til 1.000 flere tiltaksplasser pr. måned i andre halvår for å motvirke veksten i arbeidsledigheten. Sannsynligvis må Regjeringen også oppjustere budsjettets anslag over hvor mye som skal utbetales i dagpenger.

6. Men det kommer færre flyktninger enn man trodde?

Ja, i fjor høst spådde Regjeringen at det ville komme 33.000 i løpet av 2016. I mars ble antallet nedjustert til 25.000. Det kan også vise seg å være for høyt. Ut fra dette kan man anta at Regjeringen kan spare penger som kan brukes på f.eks. flere tiltak mot ledigheten.

7. Betyr det at alt som kommer av endringer i Revidert nasjonalbudsjett skyldes uforutsette hendelser og endrede forutsetninger?

Nei. Regjeringen kan benytte anledningen til både å endre taxfree-kvoten, slik finansminister Siv Jensen gjorde i 2014, og til å komme med andre «godbiter» den har penger til.

I 2014 inneholdt det reviderte budsjettet nyheten om at man i stedet for å kjøpe tobakk og snus kunne ta med seg to flasker ekstra med vin ut av Taxfree-butikken.

Den kan i det reviderte budsjettet også komme med utredninger og forslag Stortinget har bedt om: I går kom f.eks. nyheten om at Regjeringen setter av 65 millioner kroner i budsjettet for å utvikle ny teknologi som skal få ned CO₂-utslipp i fergesektoren. Det var noe Stortinget ba om i fjor høst.

Les også :