Hareide vil ha boost i fødselstallene

Midt i stormen meisler KrF ut ny politikk for harde livet. KrF-lederen er bekymret over lave fødselstall og vil tilrettelegge for at flere lager barn.

Knut Arild Hareide sammen med kona Lisa Marie Larsen og sønnen Tord Olav. – Selv ble jeg pappa ganske sent, sier KrF-lederen.

KrF har den siste uken måttet tåle intern uro rundt stortingsrepresentant Geir Jørgen Bekkevolds vielse av partiets lesbiske kommunikasjonssjef. Dessuten fikk partileder Knut Arild Hareides mye kritikk for sin debattinnsats i Arendal.

Samtidig har partiet, siden Hareide i april la fram sin plan for å tydeliggjøre partiprofilen, jobbet på spreng for å lage ny politikk. Arbeidet går nå inn i sluttfasen, og overfor NTB letter partilederen litt på sløret i barne- og familiepolitikken:

– Fødselstallene i Norge er på 1,62 – det er rekordlavt. Det skjer fordi familier opplever krevende dager. For KrF er det ikke et alternativ å kun satse på at innvandringen skal løse den utfordringen, sier han.

Les også

Dette blir høstens politiske stridssaker. Noen av dem kan koste Erna Solberg jobben.

Se på ordninger

Hareide mener blant annet at de økonomiske vilkårene for studenter som får barn, er for dårlige.

– Er du i jobb, kan du få en støtte på opp mot 500.000 kroner. Er du student og får barn, så kan du få mye lavere summer, kanskje opp mot 100.000 totalt. Det er klart at da venter man bevisst med å få barn. Vi må se på de ordningene som gjør at familier velger å få barn tidligere.

I fjor ble det født 56.600 barn i Norge. Dette ga et fruktbarhetstall på 1,62 barn per kvinne – det laveste som er målt i Norge noen gang. Samtidig venter stadig flere lenger med å få barn.

KrF-lederen mener at vi har skapt et samfunn med mye press, noe som bidrar til at mange kanskje får barn senere enn de selv ønsker.

Les også

Barnløse menn presses inn i offerrolle

– Selv ble jeg pappa ganske sent. Livet har erfart meg at det ikke hadde gjort noe om jeg hadde blitt pappa tidligere. Det er ikke alt man greier å planlegge, men vi skal i hvert fall vi legge til rette for at familiene har mulighet til det, gjennom økonomiske ordninger, gjennom å sikre at de får nok tid med hverandre, sier Hareide, som selv har to barn.

Knut Arild Hareide sier at han ikke her noe imot om «enkeltmennesket tar initiativ til å lage flere barn». Her er han fotografert under KrFs partitime i Arendal. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix.

KrF-veivalg

Hareide blir stadig bedt om å si noe om partiets veivalg i høst, men partiet er mest opptatt av at man ikke må «sette hesten foran kjerra». Med andre ord skal partiet, før den avgjørende diskusjonen om samarbeid til høyre, venstre eller fortsatt uavhengig vippeposisjon, avklare og legge fram ny politikk på flere områder.

I april lanserte Hareide grep for å tydeliggjøre partiets innsats for å kjempe mot at verdier forvitrer, skape et varmere samfunn med kamp mot utenforskap og sorteringssamfunnet og bidra globalt i kamp mot fattigdom og nød.

Han lanserte tre reformer, innen barne- og familiepolitikk, menneskeverd og inkludering. Etter konsultasjoner med fylkeslagene har tre utvalg den siste tiden jobbet med konkrete forslag til tiltak og lovendringer på disse områdene.

Arbeidet med de to første reformene har kommet lengst og vil, etter det NTB forstår, bli drøftet i partiets sentralstyre denne uken. Forslagene skal deretter tas videre på landsstyremøtet 28. september.

En avklaring rundt KrFs samarbeidsplaner resten av stortingsperioden kan komme først på landsstyremøtet i november, antydes det.

KrF står i dag uten samarbeidsavtale med regjeringen og har det siste året samarbeidet både til høyre og venstre i Stortinget. Den gunstige posisjonen har imidlertid ikke gitt seg utslag i større oppslutning, og med unntak av et oppsving i august har partiet ligget på eller så vidt over sperregrensen.