WWF-leder: Støre dilter etter Sp i rovdyrpolitikken

– Er Arbeiderpartiet det nye Senterpartiet i rovdyrpolitikken? spør Bård Vegar Solhjell, tidligere dobbeltstatsråd for SV i den rødgrønne regjeringen.

Bård Vegar Solhjell ber Ap-leder Jonas Gahr Støre om ikke å kopiere Sps rovdyrpolitikk. – Stol på egen politikk. Ligg unna Sp, sier Solhjell.

Bård Vegar Solhjell, som nå er leder i den norske avdelingen av den globale miljøvernorganisasjonen Verdens naturfond (WWF), mener Ap nå, under Jonas Gahr Støres ledelse, nærmer seg Sp i rovdyrpolitikken.

– Mitt budskap til Jonas Gahr Støre er: Stol på egen politikk. Ligg unna Senterpartiet, sier Solhjell som trådte ut av rikspolitikken i 2017 og ble leder i WWF i mars 2018.

Han sier han før han ble WWF-leder observerte en tendens til at Arbeiderpartiet legger seg tettere opp mot Senterpartiet i spørsmål om rovdyr, særlig ulv.

– Det er dårlig miljøpolitikk. Og overraskende, fordi vi fra målinger vet at et klart flertall i befolkningen ønsker levedyktige bestander av ulv i Norge, sier Solhjell.

Solhjell: – Ikke sånn Norge bør styres

Solhjell sier det toppet seg før jul da Støre gikk med på å sende et brev sammen med Senterpartiet til regjeringen med krav om en redegjørelse i Stortinget.

– Og i forrige uke stemte Arbeiderpartiet for et løst forslag fra Marit Arnstad (Sp) om å skyte to navngitte ulveflokker i henholdsvis Hobøl og Mangen. Det til tross for at Klima- og miljøverndepartementet 16. desember 2018 slo fast at det ikke var hjemmel i lovverket til å skyte disse flokkene. Bare Senterpartiet og Arbeiderpartiet stemte for.

– Jeg synes det er svært spesielt at stortingspolitikere legger seg opp i departementenes lovtolkning og hvordan departementene utøver sine forvaltningsoppgaver innenfor rammene av gjeldende lovverk. Det er ikke sånn Norge bør styres. Det vet Støre og Arbeiderpartiet.

Bård Vegar Solhjell (nr. 2 fra venstre) ber Ap-leder Jonas Gahr Støre (t.v.) om ikke å kopiere Sps rovdyrpolitikk. – Stol på egen politikk. Ligg unna Sp, sier Solhjell. Her er de foran slottet etter regjeringsskiftet i oktober 2016 da Solberg-regjeringen avløste Stoltenberg-regjeringen. Kristin Halvorsen og Jens Stoltenberg er de to andre personene på bildet.

Ikke lenger bred enighet om ulv

Han sier Norge i mange år hadde en rovdyrpolitikk som hadde et bredt flertall bak seg i Stortinget. Slik er det ikke lenger.

Les også

Vedtak om avlivning av flere ulver skaper strid

– Arbeiderpartiet og Høyre førte lenge en politikk som balanserte to målsettinger. Nemlig at vi skal ha levedyktige bestander av rovdyr, men at det også skal være mulig å drive beitenæring. Og politikken virket. Det har vært en sterk nedgang i tap av sau på beitet, samtidig som det er litt flere ulver enn før.

Bård Vegar Solhjell

Han sier både Ap og Høyre, som ansvarlige styringspartier, lenge greide å ta helhetshensyn og hindret at polariseringen, som alltid er til stede i debatten om rovdyr, fikk prege politikken.

– Polariseringen har imidlertid ført til et press innad i både Høyre og Arbeiderpartiet om å endre rovdyrpolitikken, sier Solhjell.

Han sier han merket det først i forbindelse med endringen av naturmangfoldsloven i 2016.

– Det falt mange harde uttalelser fra Ap-politikere og Høyre-politikere i stortingsdebatten om ulv som fulgte da.

Endringen i naturmangfoldsloven ga utvidet adgang til uttak av blant annet ulv i et begrenset antall ved lisensfelling.

Les også

Nye ulver funnet på Østlandet

Han sier fylkespolitikere fra Ap lokalt i rovviltnemndene i det siste har vært en drivkraft bak å gi tillatelse til felling av flere rovdyr, spesielt ulv, og slik har utfordret departementet og advarsler fra sitt eget sekretariat.

– Ap har alltid hatt et sport spenn i disse spørsmålene, som partiet har i mange saker. Det nye er at disse nå får gjennomslag sentralt i Ap.

Aps medlem i energi- og miljøkomiteen Runar Sjåstad kommenterer Solhjells uttalelser slik:

– Ap er opptatt av at rovviltforliket følges opp. I motsetning til Sp har vi vært med på et bredt forlik i Stortinget med Høyre, KrF og Frp som skal sikre både en levedyktig rovdyrstamme og at hensyn tas til næring og befolkning i berørte områder.

Han sier at i forliket ligger at når bestandsmålene er nådd, så skal forvaltningen skje i de regionale rovviltnemndene.

– Forslaget som vi stemte for handler i realiteten om at nemndenes vedtak skal følges opp. Det er ikke Stortinget, men den regionale rovviltforvaltningen som har pekt på de flokkene som er omtalt i forslaget.