Fagøkonom Willoch vil ikke bruke ekstra oljepenger

Tidligere statsminister Kåre Willoch tror ikke debatten om finansieringen av regjeringskvartalet og den havarerte fregatten vil ende med ekstraordinær oljepengebruk.

Tidligere statsminister Kåre Willoch tror ikke statsminister Erna Solberg vil ende opp med ekstraordinær bruk av oljepenger. Her er de sammen på Willochs 90-års dag.

Han ønsker ikke å bruke uttrykk som «advare mot», men signalet vil nok bli forstått på Statsministerens kontor:

– Jeg tror at denne vurderingen vil ende med at det regnskapsføres i tråd med vanlige budsjettering. Det er det normale utfallet etter rådslag med fagøkonomer, sier Willoch.

– Hvilket råd vil du gi statsminister Solberg- som fagøkonom?

– Det er hyggelig at du spør meg som fagøkonom. Og som fagøkonom tror jeg at en slik vurdering vil ende på at man fører utgiftene vanlig måte. Det er ikke noe oppsiktsvekkende i det jeg nå sier, understreker Willoch.

Det er den nye Granavolden-plattformen som har utløst debatten om bruken av oljepengene. Her står det at «regjeringen vil utrede og vurdere om gjenanskaffelser hvor staten er selvassurandør bør kunne føres som en 90-post i statsbudsjettet.»

Skauge: Utvidelse av pengebruken fra oljefondet

Konkret betyr det at regjeringen åpner for å ta 20 milliarder kroner i utgifter til nytt regjeringskvartal og ny fregatt utenom den vanlige budsjettbehandlingen og uten de ordinære prioriteringene.

Først vil regjeringen utrede om det kan være fornuftig fordi staten er selvassurandør for egne bygg, skip etc.

Siviløkonom Arne Skauge var finansminister i både Willoch- og Syse-regjeringen. Han reiser som Willoch en forsiktig, men tydelig pekefinger mot ekstra bruk av penger fra oljefondet.

– I utgangspunktet er dette en utvidelse av bruken av penger fra petroleumsfondet. Enigheten om bruken av oljepengene har vært viktig. Man må søke brede, politiske kompromiss. Det har vært kjennetegnet ved bruken av oljepengene, sier Skauge.

Han peker på milepæler som innføring av handlingsregelen og enigheten om å senke forventet avkastningen fra fire til tre prosent. Og han tror utfallet også denne gang vil bli at regjeringen lander på å følge dagens praksis.

– Jeg tror det er størst sannsynlighet for å fortsette med dagens praksis slik at kostnadene fordeles over flere års budsjett. Jeg tror det er mest sannsynlig at det er den brede enighet man kan få, sier Skauge diplomatisk.

Solberg: Støre driver dobbeltkommunikasjon

Etter karrieren som Høyre-politiker har Skauge blant annet vært administrerende direktør i Den norske Bankforening og administrerende direktør i Finansnæringens Hovedorganisasjon.

Skauge har også ledet og deltatt i flere offentlige utvalg som har behandlet samfunnsøkonomiske problemstillinger.

Til Aftenposten sa Ap-leder Jonas Gahr Støre mandag at hans «klare signal» er at pengene skal tas innenfor ordinært budsjett.

– Ellers blir dette starten på en sklie som bryter med historien om Norge som en ressursrik nasjon som ikke mistet styringen over egen økonomi. Historien om denne regjeringens oljepengebruk viser Frps innflytelse på Høyre. Nå tar de et nytt steg videre som Carl I. Hagen ville ha nikket til, sa Støre.

Onsdag fortsatte debatten i Stortingets spørretime. Statsminister Erna Solberg ble presset av Ap-leder Jonas Gahr Støre om bruken av ekstra oljepenger.

Solberg svarte at regjeringen har holdt seg innenfor regelen i alle sine budsjetter siden den overtok makten i 2013.

– Vi har fra regjeringens side ført en ansvarlig økonomisk politikk fra vi kom inn i regjeringslokalene. Vi har redusert handlingsregelen og strammet inn på regelverket, sier Solberg.

Hun anklager Støre for «dobbeltkommunikasjon» fordi han i intervjuet både sier at han vil vurdere fagøkonomenes råd, og samtidig advarer mot ekstraordinære uttak.