Politikk

Fattingdomsforsker: Neppe smart innsparing på sikt

– Kontantstøtten får en positiv effekt på familieøkonomien det eller de årene man mottar kontantstøtte. Den har neppe noen positiv langsiktig effekt, sier forsker Tone Fløtten, "fattigdomsforsker" og instituttsjef i Fafo.

  • Solveig Ruud
    Solveig Ruud
    Journalist
Nyhetsbrev Få Kjetil B. Alstadheims perspektiv rett i innboksen hver uke.

Selv om det offentlige sparer penger på hvert barn som velger bort barnehage og i stedet mottar kontantstøtte, kan det reises mange spørsmål om de økonomiske konsekvensene for den enkelte og det offentlige på både kort og lang sikt.

Fattigdomsstatistikken

6000 kroner på kontoen hver måned vil gi mange foreldre bedre råd, og det kan til og med slå ut positivt på fattigdomsstatistikken – med den definisjonen man i dag har.

— Ja, dersom en som ikke er i jobb får 6000 kroner utbetalt i måneden, vil det få direkte effekt på fattigdomstallene, men det blir en kortvarig effekt for det året eller de årene man mottar støtte, sier Fløtten.

Hun var medlem i det såkalte Fordelingsutvalget, som i 2009 foreslo å gradvis avvikle kontantstøtten. Begrunnelsen var at kontantstøtten var en av faktorene som bidro til at barn av foreldre med lav inntekt og utdanning etterspør barnehage i mindre grad enn andre.

— Dette betyr at mange av barna som kan ha stort læringsmessig utbytte av å gå i barnehage, ikke gjør dette, påpekte utvalget.

Ulike årsaker til valg som tas

På spørsmål om statens sparte penger er en smart innsparing for det offentlige på litt lengre sikt, svarer Fløtten at det er vanskelig å tenke seg det. Men hun poengterer at hvordan det går med barn i familier som har mottatt kontantstøtte selvsagt avhenger av familienes øvrige ressurser, utdannelsesnivå m.m.

Ifølge Fløtten avhenger de langsiktige effektene av årsaken til de valgene man foretar: om økonomi er den eneste årsaken til at man velger bort barnehage, om man ikke ville valgt barnehage uansett fordi man mener små barn ikke skal være i barnehage eller om man uansett kontantstøtten eller ei ville stått utenfor arbeidslivet.

— Hvor mange som faktisk ville vært i jobb om de ikke hadde fått kontantstøtte, er et åpent spørsmål, sier Fløtten og sikter til at dette gjelder en del innvandrerkvinner.

Les mer om

  1. Politikk
  2. Kontantstøtte