Ap vil at Olemic Thommessen går strafferunder i Stortinget

Arbeiderpartiet krever at stortingspresident Olemic Thommessen stiller opp for hele Stortinget og forklarer seg om byggeskandalen.

Rigmor Aasrud fra Ap.

Aps nye finanspolitiske talsperson, Rigmor Aasrud, sier at det ikke er nok at Stortingets presidentskap redegjør for finanskomiteen og de parlamentariske lederne om byggeskandalen onsdag.

– Stortingets president tok selv initiativet til å redegjøre for saken i Stortinget i plenum 20. desember i fjor. Da må han også holde en ny redegjørelse om kostnadssprekkene som nå har oppstått, sier Rigmor Aasrud til Aftenposten.

Via sin informasjonsavdeling svarer Thommessen i en SMS at det er for tidlig å si noe om dette ennå. Han viser til møtene som nå holdes, blant annet at presidentskapet sitter sammen mandag ettermiddag.

Svare alle

Aps krav betyr at Stortingets president må svare på spørsmål fra medrepresentanter i plenum.

Under behandlingen av Riksrevisjonens meget kritiske rapport om byggesaken ble Thommessen kjørt kraftig. Den gangen var det ikke minst partifellen Michael Tetzschner som var kritisk til presidenten og administrasjonens håndtering saken.

Olemic Thommessen, stortingspresident

Mandag ettermiddag møttes presidentskapet for å få en gjennomgang før møtet onsdag morgen. Det skal også ta stilling til en henvendelse fra Rødts leder Bjørnar Moxnes om å få innsyn den korrespondansen som har vært mellom presidenten/presidentskapet og Stortingets administrasjon.

Thommessen blir skyteskive

Thommessen er den eneste som sitter i presidentskapet og som også satt der i forrige periode.

Ingen av presidentskapets medlemmer har noen gang tatt dissens under behandlingen av ombyggingen av Prinsens gate 26 og ny tunnel og inngang for vareleveringer.

Da det ble kjent den 15. februar at det var nye overskridelser på tilsammen 500 millioner kroner, stilte presidentskapet seg bak Olemic Thommessen. Det var ingen avstemning om man hadde tillit til ham.

Nyvalg er mulig

Det trengs 34 underskrifter for å få nyvalg av president. SV, Sp, Rødt og MDG, kan samle 32 underskrifter. Men selv i Sp, som stemte for mistillit mot Thommessen i juni er man lite lysten på en slik prosess dersom regjeringspartiene og KrF stiller seg bak Thommessen. Derfor har opposisjonen sagt tydelig ifra at det er Høyre og regjeringspartiene som har ansvaret for gjenvalget av Thommessen og at de må ta konsekvensene av dette.

Aaserud sier til Aftenposten at hun ikke vil forskuttere om Ap kan slutte seg til kravet om nyvalg. Hun viser til at Ap fremmet en egen kandidat i fjor.

– Nå gjelder det å få opplyst saken. Hvem visste hva og når, er de avgjørende spørsmålene, sier hun.

Statsministeren: Stortinget må vurdere

Statsminister Erna Solberg rykket i fjor ut med støtte til partifellen.

– Jeg påpekte i fjor vår at den prosjektorganiseringen som var på Stortinget, skjedde før hans tid. Den er ett av hovedproblemene nå, fordi den har vist seg å være veldig dårlig, sier Solberg til NTB mandag.

– Utover det mener jeg at man må vurdere det som har skjedd etter dette. Det er Stortingets ansvar å gjøre denne vurderingen, sier hun.

På direkte spørsmål om hun fortsatt har tillit til Thommessens håndtering av saken, svarer statsministeren:

– Det er Stortinget som gjør en vurdering av saken nå. Det blir veldig rart hvis jeg skal kommentere det spørsmålet hele tiden.

Dette er Stortingets byggeprosjekt: