Unge Høyre-leder utfordrer Erna Solberg: Ønsker surrogati som vennetjeneste

Det bør være tillatt å benytte seg av surrogatmor, så lenge det ikke skjer mot betaling, mener Unge Høyres leder Sandra Bruflot. Men statsministeren sier klart nei til såkalt altruistisk surrogati.

Unge Høyre-leder Sandra Bruflot utfordrer partiledelsen i betente saker om bioteknologi på helgens landsmøte.

Høyres kommende landsmøte skal ikke bare ta stilling til om eggdonasjon skal være tillatt. Partiet skal også avgjøre om enslige skal få tilbud om assistert befruktning – og om Høyre skal si ja eller nei til såkalt altruistisk surrogati.

Overraskende for mange har Sandra Bruflot fått mer støtte enn mange forutså da hun tok dissens og sa ja også til det siste.

– Jeg tok ut dissens fordi jeg representerer Unge Høyre, fordi mange ikke er representert i prinsipprogramkomiteen og fordi jeg ville utfordre Høyre litt, sier hun.

Folkerike fylkeslag støtter forslaget

Bruflot påpeker at homonettverket i Høyre, en gruppe som er positivt innstilt til surrogati, ikke er representert i komiteen.

Unge Høyre-lederen tar til orde for strengt regulert, ikke-kommersiell surrogati der barnet skal ha rett til å vite hvem som er deres surrogatmor. Hun argumenterer med at surrogati kan gi barnløse en mulighet til å få barn, enten de er heterofile som sliter med å få barn, eller homofile par.

Oslo Høyre, Bergen Høyre og halvparten av utsendingen på fylkesårsmøtet i Rogaland Høyre har sagt ja til altruistisk surrogati. På fylkesårsmøtet i Akershus Høyre var 47 for og 67 mot.

  • Erle måtte reise til Danmark for å bli mor, fordi det ikke er lov å hjelpe single med dette i Norge. Se den prisbelønte Aftenposten-dokumentaren:

Fordeler må veies opp mot ulemper

Et argument mot altruistisk surrogati, er at det vil kunne bidra til å legge et press på venner og slektninger av barnløse.

– Det tror jeg ikke man skal se helt bort ifra, innrømmer Bruflot.

– Man må ta inn over seg at det er en risiko for det. Det er et godt argument som man må veie mot de positive sidene, sier hun og påpeker at man i dag kan ta med en kusine eller søster til utlandet og få gjort det samme der.

– Sånn sett er ikke det sikkert at det er en ny problemstilling, sier hun.

Kan motvirke surrogati mot store pengesummer

Bruflot argumenterer med at ja til altruistisk surrogati i Norge kan bidra til at norske par ikke kjøper tjenesten av fattige mødre som ser seg økonomisk presset til å utføre tjenesten i andre land – mot store pengesummer.

– Du kan få færre slike tilfeller, hvis du åpner for noe surrogati i Norge.

– Men så vil kanskje noen si at altruistisk surrogati er første skritt mot et generelt ja til surrogati?

– Ja, det er den evige diskusjonen. Alle liberale steg vil kunne være et skritt i retning av både det ene og det andre, men det er politikernes oppgave å sette den streken ett sted. Hvis Høyre alltid skulle tenkt slik, ville vi stått helt stille, sier hun og legger til at det for henne er viktigere å bidra til et lovverk som åpner for at barnløse kan få hjelp på idealistisk grunnlag.

– Ja, det er det, så lenge dette skjer frivillig uten noen form for betaling annet enn til utgifter knyttet til graviditet og fødsel, sier hun.

Erna Solberg mener forslaget er urealistisk

Men ingen i ledertroikaen er for dette: hverken nestlederne Jan Tore Sanner, Bent Høie eller leder Erna Solberg.

Sistnevnte omtaler surrogati som et «vanskelig» tema og har liten tro på den varianten Bruflot vil åpne for.

– Jeg tror ikke det er mulig å gjennomføre altruistisk surrogati i praksis, sier Solberg og fortsetter:

– Jeg tror utfordringen er at vi skaper et marked for barn. Det er vanskelig å kontrollere systemene, sier hun og lar det skinne tydelig gjennom at dette er noe av det hun vil slite mest med om det skulle bli vedtatt.

Ellers ga hun på en pressekonferanse tirsdag uttrykk for at hun generelt er mer mot endringer som bidrar til sortering av liv enn bio- og genteknologi som hjelper barnløse.