Venstres gave til Tesla-eiere kan være i strid med EØS-avtalen

Venstre-leder Trine Skei Grande innkasserte som en seier at Regjeringen vil videreføre nullmoms for elbiler i hele stortingsperioden. Men det må ESA i Brussel eventuelt si ja til.

Finansminister Siv Jensen, statsminister Erna Solberg og Venstreleder Trine Skei Grande vil verne elbil-fordelene i hele fireårsperioden.
  • Alf Ole Ask

19. desember i fjor bestemte EFTAs overvåkingsorgan for EØS-avtalen, ESA, at Norge kan videreføre ordningen med blant annet nullmoms for elbiler i tre år. Men overvåkingsorganet løftet pekefingeren og signaliserte at det etter det kan komme til å be Norge å innføre moms på elbiler.

Det betyr at dagens ordning kan opphøre i desember 2020, mens det i regjeringsplattformen heter at de skal «videreføre skattefordelene for elbil når det gjelder engangsavgift og merverdiavgift i hele perioden for å nå 2025-målene».

– Det betyr at regjeringen ønsker å videreføre disse fordelene. Så vil det nødvendigvis måtte være en dialog med ESA, forklarer statssekretær Jørgen Næsje (Frp) i Finansdepartementet i en e-post via deparetementets pressekontakt.

Avgiftsgaven til Tesla-eiere som Venstre har kjempet for i regjeringsforhandlingene kan bli stanset i Brussel.

Stortingsperioden går fra 2017 til 2021.

Det er mulig for Norge å be om en utvidelse av unntaket fra statsstøttereglene, men ESA har signalisert at det kan bli vanskelig.

Venstre-leder Trine Skei Grande skriver i en SMS at Norge må be om forhåndsgodkjenning (notifiering) for ett ekstra år.

Utover dette har hun ingen ytterligere kommentarer.

Vurderes om to år

Da Regjeringen i forbindelse med statsbudsjettet ba ESA om forhåndsgodkjenning (notifisering) av nullmoms, ba den om å få det for tre år fra 31. desember 2017. Det fikk den.

Les pressemeldingen fra ESA her.

Hele støtteordningen skal vurderes på bakgrunn av erfaringene fra 2018 og 2019. Dette var en forutsetning som åpnet for at ESA lot Norge videreføre ordningen med nullmoms, som vurderes å stride mot EØS-avtalens regler for statsstøtte.

Nullmomsen alene utgjør 3,2 milliarder kroner i statsstøtte i året.

– I en situasjon med rask teknologisk utvikling som gjør elbilene både bedre og billigere, er det viktig å hindre en overkompensasjon som hverken kommer markedet eller forbrukerne til gode. ESA setter derfor som forutsetning at Norge evaluerer nullmomsen etter to år, skriver ESA i pressemeldingen.

Direktør for konkurranse og statsstøtte i ESA, Gjermund Mathisen, uttalte til Aftenposten i desember at alternativet ikke er nullmoms eller full moms, men en gradvis innføring av moms.

Foreslo innstramminger

Solberg-regjeringen har vært opptatt av å stramme inn ordningen.

Regjeringen foreslo i statsbudsjettet at elbiler over to tonn skulle få engangsavgift. Dette ble det ikke flertall for.

På den halvårlige pressekonferansen før jul varslet statsminister Erna Solberg at det «over tid må også nullutslippsbiler bidra til å betale det bil koster i det norske samfunnet. Det må alle bidra til».

Ap ønsket at Regjeringen skal utrede et tak på momsfritaket, slik at staten ikke subsidierer luksus. Det fremgår av Aps alternative statsbudsjett, men det fikk heller ikke flertall i Stortinget.