Politikk

Flere kvinnepolitiske ledere i Ap mener at Giske må gå

Fylkeslederne for Arbeiderpartiets kvinnenettverk i Møre og Romsdal, Rogaland, Aust-Agder og Sogn og Fjordane mener alle at Trond Giske ikke lenger kan være nestleder i partiet.

1. januar sendte Arbeiderpartiet ut en pressemelding om at Trond Giske fristilles som nestleder på ubestemt tid. Flere i partiet mener at det ikke er nok, men at han bør trekke seg.
  • Marita E. Valvik
  • Christian Sørgjerd
    Journalist

– Jeg har tidligere sagt at Giske burde trekke seg, slik at vi får ordnet opp i partiet. Også for hans egen del mente jeg han burde trekke seg. Det er bra at han fratrer nå, men det burde skjedd tidligere, sier Vanja Grut, fylkesleder av Arbeiderpartiets kvinnenettverk i Aust-Agder.

Arbeiderpartiets sentralstyre behandler Giske-saken i et ekstraordinært møte tirsdag. Kvelden før sendte partiet ut en pressemelding der det sto at Giske på ubestemt tid er fritatt fra nestledervervet, men uten at han trekker seg.

Fylkesleder for kvinnenettverket i Møre og Romsdal, Eva Hove, mener at Giske ikke lenger kan være nestleder. NRK Møre og Romsdal skriver at hun legger vekt på det Giske sa før jul, om at han er lei seg for at han har oppført seg på en måte som enkeltmennesker har opplevd som upassende eller ubehagelig.

Gjennom denne uttalelsen har han innrømmet uheldig oppførsel, mener Hove, som overfor Aftenposten presiserer at hun bare kjenner saken fra mediene.

– Jeg forstår også at han som blir beskyldt, får anledning til å gi sin versjon, sier Hove.

  • LES OGSÅ: Intern rapport i Ap - «Fryktbasert ledelse rammet i større grad kvinner enn menn»

– Dreier seg ikke bare om jus, men også om tillit

Siv-Len Strandskog, som leder kvinnenettverket i Rogaland, mener saken snart må få en avslutning.

– Dette kan ikke dra ut i lang tid. Vi snakker ikke flere uker. Først og fremst av hensyn til varslerne må et punktum nå bli satt snart, sier Strandskog til Stavanger Aftenblad.

– Rett før jul skrev jeg noe på Facebook om at jeg mener tiden nå er inne for at Trond Giske må vurdere å trekke seg som nestleder, både for sin egen del, partiets og varslernes del. Det står jeg fortsatt ved.

– Det høres ut som om du mener han bør gå?

– Nå skal sentralstyret ha sitt møte, og det skal være en prosess. Men ut fra det som har kommet frem, er det vanskelig å se for seg at han kan fortsette som nestleder.

– Holder du likevel døren på gløtt for at han kan fortsette, eller er ikke det et scenario?

– Jeg har sagt det jeg skal si. Jeg kan ikke se for meg at han kan fortsette som nestleder. For dette dreier seg ikke bare om jus, men også om tillit.

Mener det bør bli permanent

NRK Sogn og Fjordane har snakket med Siri Sandvik, fylkesleder for kvinnenettverket i Sogn og Fjordane. Hun mener avgjørelsen om at han midlertidig fratrer er riktig, men legger til at «dette bør bli en permanent løsning».

Videre i intervjuet legger hun til at avgjørelsen om at Giske trer til side mens saken behandles er riktig, men at det bør bli en permanent løsning og at han ikke bør komme tilbake som nestleder.

– Jeg synes ikke at Ap kan ha en nestleder som er beskyldt for en slik type adferd, sier hun.

Marit Bjerkås, fylkesleder i Sør-Trøndelag, mener det er fornuftig at Giske fratrer sitt verv.

– Tillitsspørsmålet vil reises etter endt behandling, sier hun i en e-post.

– Tillit, enn så lenge

Bente Haug, leder i kvinnenettverket i Finnmark Ap, sier at det er et vanskelig spørsmål om hun har tillit til Giske.

– Jeg har tillit til ham som politiker. Ut fra de vurderingene Støre og partisekretær Stenseng har gjort av sakene som kom frem før jul, der de konkluderte med at det holdt med en offentlig beklagelse, så har jeg enn så lenge tillit. Men det har kommet nye saker, så dette kan endre seg, sier hun.

Imidlertid er hun i tvil om Facebook er riktig kanal for Giske å uttale seg gjennom.

– Varslerne kan ikke forsvare seg på Facebook

Første nyttårsdag la Giske ut en post der han sa at han fortsatt er sykmeldt. Der varslet han også motangrep mot enkelte av varslerne for det han kaller «flere grunnløse og falske varsler med påstander og beskrivelser jeg på det sterkeste bestrider.»

– Det ville vært ryddigere om dette hadde gått gjennom partiet. Varslerne ønsker å være anonyme i en slik sak og dermed har de ikke mulighet til å svare Giske på Facebook, sier Haug.

– Har Giske selv tatt regien på saken nå?

– Vi må være litt varsomme med å drive sjakkanalyse av en slik sak, sier Haug og legger til:

– Jeg ser at noen tyder Facebook-posten hans som en slags halvseier til ham, men dette er en tragedie for alle parter. En ting er partiet, men dette rammer folk personlig på begge sider.

LES OGSÅ: – Vi står i en veldig vanskelig situasjon. Jeg legger ikke skjul på det, sier Aps partisekretær.

Oslo Ap skal diskutere varslerrutiner

Torunn Kanutte Husvik, som leder kvinnenettverket i Oslo Ap, er foreløpig forsiktig i sine uttalelser. Hun forteller at kvinnenettverket i fylkespartiet skal møtes neste uke, og da står blant annet håndtering av varslersaker på dagsordenen.

– Hvilke konsekvenser får brudd på retningslinjene? Hva skal til for at tillitsvalgte ikke lenger har vår tillit? Den diskusjonen ønsker vi å ta nå.

Hun forteller at hun «har fått noen reaksjoner» på Giskes Facebook-oppdatering.

I desember 2012, gjennom en kronikk og et intervju i Dagsavisen, advarte hun mot en ukultur i partiet.

– Flertallet av jentene jeg kjenner i Ap, har opplevd seksuell trakassering eller at menn gjør bevisste og ubevisste forsøk på å misbruke sin makt, sa hun til Dagsavisen den gang.

Fem år senere er hun fortsatt opptatt av dette. Før jul rykket Husvik og seks andre topper i Oslo Ap ut med et opprop hvor de slo fast at det må være trygt å varsle om seksuell trakassering i partiet.

– Hvordan kan vi skape en god kultur i partiet og også sikre at dem som varsler, opplever det som trygt å varsle, spør hun.

– Jeg har tillit til Jonas

Lise Selnes, fylkesleder for kvinnenettverket i Hedmark, mener det er fornuftig at Giske har trukket seg tilbake.

– Det ligger det manglende tillit i, sier hun, og presiserer at hun kun kjenner saken fra mediene.

– Jeg har tillit til at Jonas håndterer dette riktig. Det er spesielt viktig at han tar vare på varslerne og tar dem på alvor.

Facebook-posten er Giskes måte å håndtere dette på, mener hun. Likevel reagerer hun på at han påstår at noen av varslene ikke er reelle.

– Det er vanskelig å tenke seg at varslere varsler uten grunn, sier hun.

Sissel Hovland, fylkesleder for kvinnenettverket i Buskerud, sier at det er vanskelig å kommentere saken siden hun ikke har full innsikt i den. Hun har tillit til at ledelsen i partiet følger retningslinjene og gjør dette på en skikkelig måte.

– Jeg liker ikke måten saken blir håndtert i media og synes det er måte på hvor mye press en enkeltperson skal tåle, sier Hovland.

– Har du tillit til Giske?

– Det må jeg komme tilbake til, sier Hovland.

Trond Giske er for tiden sykmeldt og ikke tilgjengelig for kommentarer til pressen, opplyser rådgiver Bård Flaarønning til Aftenposten.

Les mer om

  1. Varslersaken i Ap
  2. Arbeiderpartiet (Ap)
  3. Trond Giske
  4. Politikk