Politikk

Venstre foreslår heroin på resept

Nestleder i Venstre, Ola Elvestuen. Foto: CHRISTINE HEIM

Som første parti foreslår Venstres programutvalg heroin på resept som valgkampsak neste år.

  • Forf>
  • <forf>arild M. Jonassen <

Nytenking er helt nødvendig for tungt narkomane som er immune mot annen behandling, mener Venstres nestleder Ola Elvestuen. Han ser det som en regelrett skandale at Norge siden 1980-tallet har tillatt et stort antall årlige overdosedødsfall uten å sette inn tilstrekkelig med mottiltak.For få år siden ville det vært utenkelig for et norsk parti å fremme et slikt forslag, men nå er legeordinert heroin dagsaktuell politikk i en serie land i og utenfor Europa. Utenlandsk forskning viser at tungt narkomane som daglig møter behandlingsapparatet og får heroin, dermed slipper å kjempe for å skaffe penger til stoff.— Jeg håper på debatt også i andre partier. Dette må ikke feies vekk, men vurderes seriøst ved gjennomgang av gode resultater i en rekke land, sier Elvestuen.

Linda-sjokket.

Elvestuen understreker sterkt at heroin skal brukes i behandling der annet ikke nytter. Selv håper og tror han at det raskt kan skje en opinionsendring, slik tilfellet var i Danmark. Der snudde de politiske partiene nærmest over natten, mye på grunn av en nyhetsfeature i avisen Berlinske Tidende om narkomane "Linda". Hennes historie rystet dansk opinion: En nekrofil 71 år gammel kunde betalte tredobbel pris for sex med henne, mens hun var nær bevisstløs av dop. Fem andre narkomane kvinner aksepterte på samme måte mannens krav for å skaffe penger til stoff. Avisens journalist fokuserte på at de narkomanes daglige, fornedrende dopjakt i København skyldtes dansk narkopolitikk.

Les mer om

  1. Politikk