Dropper hijab, men blir sittende

Knut Storberget trekker forslaget om å tillate hijab i politiet, men vil ikke si om han visste om det omstridte notatet da det ble offentliggjort.

Justisminister Knut Storberget trekker forslaget om å tillate politifolk å bruke hijab i tjenesten.
  • Opposisjonen:

— Vi har i dag besluttet å ikke gå videre med en slik foreslått endring, sa Storberget under en pressekonferanse fredag.

- Vi har hørt blant annet med politiet, partiene og partigruppene, og vi har landet på at dette ikke er et så tungt virkemiddel for å fortsette arbeidet med å rekruttere minoriteter at vi vil gå videre med det, sa justisministeren.

— Justisdepartementet og regjeringen vil fortsette med tiltakene som er satt i verk og vi vil sette i gang nye tiltak for å sikre og bedre rekrutteringen av minoriteter. Dette er veldig viktig, sa Storberget

Det var på forhånd ventet at Storberget ville snu i saken.

Les også

- Forventer at hijab-forslaget trekkes

— Vanskelig prosess

Det var en presset justisminister som møtte pressen fredag, og han understreket en rekke ganger at han ikke ville kommentere detaljer rundt de siste ukenes hendelser. Storberget innrømmet likevel at dette ikke har vært noen enkel prosess, og at han har brukt de siste dagene på å få klarhet i saken. Han innrømmer at saken burde vært behandlet bedre.

— Det er viktig med en god politisk forankring, og det tar vi kritikk for. Dette er en vanskelig sak som setter sterke følelser i sving, og som gjør at debatten kan fremstå som mer anspent enn den fortjener. I disse sakene skal det tas hensyn til mange, og det gjør at vi i denne prosessen burde hatt ekstra fundementering, sa Storberget.

Storberget ville ikke kommentere hvorvidt han visste om det omstridte hijab-notatet som ble offentliggjort på Justisdepartementets hjemmeside 4. februar.

Men på direkte spørsmål fra pressen svarte Storberget til slutt at han ikke hadde konkludert med hva han mente om bruk hijab i politiet da notatet ble lagt frem.

Les også

Tidslinje: Hijab-saken

«Fit for fight»

Storberget var opptatt av å påta seg det hele og fulle ansvar i saken, men ville ikke gjøre sin eller andres stilling til noe tema.

— Det er andre som skal vurdere min stilling - det spørsmålet må rettes til statsministeren. For min egen del må jeg sette ting i perspektiv, og se hva jeg har gjort, og hva jeg skal gjøre. Jeg mener vi i Justisdepartementet tydelig har vist at vi leverer. Det gjør meg fit for fight.

Storberget nevnte blant annet politiressurser, soningskøer og bedre resultater innen visse typer krimminalitet - som for eksempel gjengkriminalitet - som eksempler på saker der departementet har levert gode resultater.

- Gode medarbeidere

Justisministeren understreket gang på gang at det er han og han alene som har det politiske og konstitusjonelle ansvaret for det som skjer i justis-sektoren. Han kommenterte ikke ryktene om den omstridte rollen til sin statssekretær Astri Aas-Hansen og politisk rådgiver Hadia Tajik, men gjorde det klart at saken ikke vil få konsekvenser for deres stillinger i departementet.

- Det har vært en glede å jobbe med så gode medarbeidere - også med mine nære politiske medarbeidere, var Storbergets generelle kommentar til saken.

Storberget kritiserte også opposisjonen for å trekke oppmerksomheten bort fra viktigere saker.

— Det jeg har vært bekymret for i disse dagene, er at vi ikke får skikkelig fokus på de sakene som virkelig betyr noe for folks trygghet, sa han.

Løftet på lokket

Etter flere dagers taushet avbrøt Storberget vinterferien torsdag og kom til Oslo for å rydde opp i rotet rundt hijab-saken, som har vokst seg stadig større de siste ukene.

Tirsdag meldte NRK at justisministeren ikke skal ha vært informert om det omstridte notatet, som ble lagt ut på Justisdepartementets hjemmeside 4. februar. I notatet uttrykte departementet støtte til et forslag fra Politidirektoratet om å tillate hijab som en del av den norske politiuniformen.

Meldingen førte til en opphetet debatt og spekulasjoner rundt prosessen i saken, og spesielt om hvilken rolle Astri Aas-Hansen og Hadia Tajik har hatt i saken.