Støre om teknologiutviklingen og arbeidsmarkedet: - Forandring gjør ofte vondt

Halleluja til det nye, men bakom murrer fagforbundene. Ap-leder Jonas Gahr Støre velger likevel å være fremtidsoptimist.

- Vi frykter ikke ny teknologi. Det er gammel teknologi som senker land og som senker sivilisasjoner, om de ikke klarer å fange dette opp, sa Ap-leder Jonas Gahr Støre på Aftenpostens teknologikonferanse.
  • Geir Salvesen

— Jeg er optimist, vi skal møte dette som muligheter for fremtiden, vi frykter ikke ny teknologi. Det er gammel teknologi som senker land og som senker sivilisasjoner, om de ikke klarer å fange dette opp, fortalte Ap-leder Jonas Gahr Støre forsamlingen på Aftenpostens teknologikonferanse i Oslo onsdag.

Følg konferansen her:

Les også

Direkteblogg: Teknologi og fremtidens arbeidsliv

Robotene kommer, nettet tar over mer og mer, delingsøkonomien utfordrer fortidens arbeidsmønstre og fremtidens arbeidstagere må belage seg på livslang læring hvor lærdom blir langt hurtigere utdatert. Også politikerne prøver å komme dette i møte. Arbeiderpartiet skal nå forsøkte å utarbeide en ny industripolitikk som blir grunnlaget for partiprogrammet i neste stortingsperiode.

Bakgrunn:

Vender ikke hjem i nostalgi

Støre sa at industrien ikke vender hjem i nostalgi til der den kom fra. Den vender tilbake der det er kompetanse, rammebetingelser og teknologi.

— Utgangspunktet for å lykkes er noen av kvalitetene i den norske modellen. Arbeidstagerne har omtrent 70 prosent av verdiskapningen, det er ganske jevnt gjennom tiår. I andre land har den gått ned. Den jevnheten er til fordel for dem som eier bedriftene og for dem som jobber på bedriftene. Folk er med og kunnskapsnivået er generelt høyt. Da jeg studerte i Frankrike på 80-tallet og senere i Sveits – bankenes hjemland – trodde jeg de ville være mye lenger teknologisk fremme enn det vi var. Det var feil. Jeg måtte hver gang konstatere at bankene i Norge var kommet mye lenger. Store land er blitt tvunget til å se til mindre land.

Støre mente at den smarteste maskinen politikerne har er den norske modellen med trepartssamarbeide mellom selskaper, myndigheter og arbeidstagerorganisasjoner.

Les også

Taxinæringen står venneløs på dommedag

Trepartsamarbeidet i Norge er nøkkelen til fremtiden

— I trepartsamarbeidet ligger nøkkelen til å snakke oss frem til løsningene som sikrer fellesskapet. Så vi også ha et internasjonalt svar, fordi det nye nettet skaper nettverkseffekter. Noen selskaper får en veldig dominerende markedssituasjon. Norske myndigheter må komme seg mer ut for å regulere mer av dette.

Svaret vårt er: Et trygt arbeidsliv. Norge kommer aldri til å bli billigst, men det er ikke noe mål å gjøre det dyrt heller. Men arbeidstagerne må få eie forandringene, sa Støre. Han var også innom utfordringene:

— Den frykten som dere hører, er reell. Hva skjer med skattene, med rettighetene, pensjonene? Jeg er den første til å si at det ikke er opplagte svar. Men jeg vil si at et land og en kultur som har greid å bore på store dyp og gjort store ting i verdensrommet – sende mennesker til månen, ja det gjelder ikke Norge, men den kultururen vi er en del av – den kulturen kan finne løsninger på dette.

- Mange fagforbund er skeptiske?

Du var jo veldig fremtidsoptimistisk i denne talen, men samtidig er det klart at mange fagforbund som støtter Arbeiderpartiet, er veldig skeptiske eller helt imot deler av den nye delingsøkonomien. Hvordan skal partiet ditt komme seg rundt dette?

— Jeg tror vi kommer lenger hvis vi er optimistiske ut fra hva vi kan få tilsammen. Det må være grunnholdningen. Jeg forstår utfordringene det pekes på, jobbsikkerhet, skatteinngang, pensjoner, trygghet når arbeidslivet endrer seg. Men sitatet til Sveriges statsminister Stefan Löfven som også forbundsleder Leif Sande i Industri Energi gjentok i en debatt: har brukt, vil jeg også gjenta i form av spørsmålet: Frykter du ny teknologi? Nei, jeg frykter gammel teknologi. Spørsmålet er hvordan man organiserer oss for at bedriftene kan bli sterkere og at nye bedrifter kan oppstå. . Jeg tror vi får mer til om vi har håp til det, enn om vi skal være pessimister.

Les også

Nytt ekspertutvalg skal vurdere Uber, Airbnb og de andre delingsaktørene

— Regelverket vårt henger etter

- I dag er Uber sett på som forbudt i Norge, i hvert fall stopper politiet sjåfører og beslaglegger biler. Kan Arbeiderpartiet om fem år ende opp med en situasjon hvor man fortsatt gjør Uber ulovlig?

— I dag henger regelverket vårt etter det som skjer på teknologi og folks valg. Jeg har ingen tro på at vi kan over tid forby at teknologiene løser menneskenes daglige behov og at næringslivet og bedriftene gjør sine fremskritt. Men jeg tror at vi kan vise at det er en kollektiv fornuft i å gjøre dette på en regulert måte, jeg ser jo i forhold til det selskapet (Uber) og andre selskaper at det kommer opplegg for å betale skatt, for å sikre de ansattes rettigheter, og for å ivareta noen grunnleggende prinsipper. Og så vil det hele tiden være forandringer, men det er den tilnærmingen vi må velge.

- Og i mellomtiden gjør forandringer litt vondt?

— Forandring gjør ofte vondt. Derfor bør folk har trygghet for at vi tar ansvar for å møte dette nye sammen, vi kan klare det, men alle skifter og endringer byr på utfordringer, det vil det være galt å underslå.