Lang vei til Soria Moria

Dagens statsbudsjett viser at Regjeringen har en lang vei å gå for å rekke å innfri løftene.

Finansminister Kristian Halvorsen og statsminister Jens Stoltenberg har fremdeles langt igjen for å nå alle løftene i Soria Moria-erklæringen.

Les også: Aftenposten.no har gått gjennom Regjeringens mest profilerte løfter i Soria Moria-erklæringen, og sett hvor langt de rødgrønne har kommet for å innfri løftene innen valget i 2009. Se tabellen nederst i artikkelen.

Ikke oppfylt

Oversikten viser at ti av de mest profilerte rødgrønne løftene ikke er oppfylt i dag. Flere av disse er det også langt igjen før de rødgrønne innfrir.Finansminister og SV-leder Kristin Halvorsen har lovet at fattigdommen skal avskaffes under den rødgrønne Regjeringen, men målet virker foreløpig langt unna.Regjeringen bevilget 710 millioner kroner ekstra til bekjempelse av fattigdom i fjor. I år foreslår de 336,1 millioner ekstra, men samtidig

Les også

Ingen økning av<br/> sosialhjelpsatsen

eller minstepensjonen.

Egenandeler

Regjeringen lovte i Soria Moria-erklæringen at egenandelen på helsetjenester skulle reduseres, men foreløpig har egenandelen økt. I år ble egenandelen prisjustert til 1660 kroner og neste år foreslår Regjeringen at de skal øke andelen med 80 kroner til 1740 kroner.Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon reagerer kraftig på dette. Se videoinnslag

Pappaperm

Det har også vært mye snakk om løftet om å øke pappapermisjonen med fem uker, men hittil har bare fedrene fått en uke ekstra. Hvis Regjeringens budsjettforslag går gjennom, blir det neste år.Da må Regjeringen klare fire uker ekstra et jaffs i 2008, skal de holde løftet.

Brutte barnehageløfter

Selv med rekordstore overføringer til barnehagesektoren, har ikke kunnskapsminister Øystein Djupedal greid å innfri løftene om full barnehagedekning og makspris på 1750 kroner innen utgangen av året. Fremdeles er det

Les også

Barnehagekøen på stedet hvil

, særlig i storbyene. Maksprisen er heller ikke på plass. I år ble den prisjustert til 2330 kroner. Også neste år hvis Regjeringens budsjettforslag blir stående.

Mye til kommunene

Oversikten viser også en del løfter de rødgrønne allerede har holdt, blant annet styrkingen av kommuneøkonomien.I fjor fikk kommune-Norge 5,4 milliarder kroner ekstra å rutte med, og i Åslaug Hagas budsjettforslag for neste år er påplussningene på 6,2 milliarder kroner for kommunene.

SORIA MORIA-LØFTENE
Løftene Hva gjorde de i år? Hva gjør de neste år? Oppfylt?
Barnehage
Full barnehagedekning innen utgangen av 2007Full barnehagedekning mange steder, men særlig byene sliterFortsetter barnehageutbyggingenNei
Makspris 1750 kr innen utgangen av 2007Senket til 2330 krBlir stående på 2330 krNei
Skole
Gratis skolebøker i videregående skoleInnført på 2. klassetrinnInnføres på 3. klassetrinnDelvis
Øke timetallet i grunnskolenUtsattØker timetallet med fem timer ukenDelvis
Frukt og grønt i skolenUtsattFrukt og grønt på ungdomsskolenDelvis
Styrke kvaliteten og redusere prisen på SFOUtsattUtsattNei
Forskning
Øke bevilgning til universitet og høyskolerKuttet 275 mill kr311 mill. kr.Nei
Øke antall stipendiaterIngen nye stillinger350 nye stillingerNei
Fattigdom
Avskaffe fattigdommen innen 2009710 millioner kr ekstra336,1 mill kr ekstraNei
Fødselspermisjon
Utvide pappapermisjonen med 5 ukerEn ekstra ukeIkke flere ukerNei
Miljø
Statlig støtte til CO2-rensing av gasskraftverkBevilget 720 mill. kr, men tok tilbake i 520 i revidert935 mill. kr.Nei
Økt bruk av miljøavgifterØkte års- og engangsavgiftene på store biler og reduserte på miljøvennlig bilerØker dieselavgiften og årsavgiften på store bilerJa
Øke skogvern for å stanse utryddelse av arter innen 2010Lite nytt skogvern i 2007Reduserer bevilgningen med 17 prosentNei
Helse
Reduserte egenandeler på helsetjenesterSvak økningSvak økningNei
Styrke økonomien til sykehusene2,2 mrd. ekstra til sykehusene3,9 mrd ekstraJa
Sosialhjelp
Øke sosialhjelpssatseneØkte med 5 prosentKun prisjustertDelvis
Kommunene
Styrke kommuneøkonomien5,4 mrd kroner ekstra6,2 mrd ekstraJa
Samferdsel
2 milliarder kr mer årlig til vei og jernbanePlusset på det de lovet, men brukte en del av pengene på vedlikehold.1,1 mrd merDelvis