Politikk

Intense asylforhandlinger på toppnivå

Frp vil helst kun snakke om innstramminger, mens partitoppene i flere av de andre partiene vil utvide forhandlingene om asylpolitikken til å gjelde langt mer enn Høyre og Frps 15 innstrammingspunkter.

De parlamentariske lederne Jonas Gahr Støre (Ap), Marit Arnstad (Sp) og Trond Helleland (H).
  • Solveig Ruud
    Journalist

Etter et ca. to timer langt møte på Stortinget er alle de åtte parlamentariske lederne enige om å fortsette det som ser ut til å bli intense forhandlinger om tiltak som raskt skal iverksettes for å håndtere asylsøkertilstrømningen.

Men om partitoppene samtidig – eller litt senere – også skal utvide forhandlingene til også å gjelde integreringstiltak og tiltak som vil kunne sette kommunene bedre i stand til å håndtere situasjonen, er noe uklart.

Mer enn Frp og Høyres liste på bordet

Forut for møtet var det tydelig at «noen hadde snakket sammen» på tvers av blokkene om det de ser på som statsministerens invitasjon til et bredt forlik.

De ga tydelig uttrykk for at det kan bli flere trinn i den prosessen som nå er satt i gang: Noen så for seg raskt avklaring om strakstiltak for å få kontroll med situasjonen og deretter tiltak som gjør kommunene i stand til å håndtere situasjonen og nye integreringstiltak.

Men før møtet kom det tydelige signaler fra flere politikere i Frp om at de ikke ønsker dette, men kun størst mulig flertall – for de 15 innstrammingskravene som Høyre og Frp sammen har lagt frem. Og her kan de gjerne se for seg vekslende støtte fra Ap og Sp og sentrumspartiene.

— Men det begynner å sige inn over Frp at det er mer enn deres punkter som skal drøftes, sier en av partitoppene etter møtet.

Venstre og KrF avviser Frps ønske om «slalåmkjøring»

Flere sentrale politikere i Frp sier «off record» at utgangspunktet deres ikke er et bredest mulig forlik for å håndtere den store tilstrømningen av asylsøkere, men bredest mulig støtte til hvert av de 15 ulike forslagene – og de dreier seg kun om innstramminger.

De viser til at Regjeringen kommer med en egen melding om integrering nærmere sommeren.

— For Frp og for Regjeringen er det viktig å få flertall for de innstrammende tiltakene vi har fremmet, sa parlamentarisk leder i Frp, Harald Tom Nesvik, på vei inn til møterommet. Etter møtet ga han mer eller mindre uttrykk for det samme: han snakket kun om behovet for innstrammende tiltak.

I Venstre og KrF ansees Frps ønsker om «slalåmkjøring» mellom partiene for å få vekslende flertall for flest mulig innstrammende tiltak som uaktuelt.

Les også Thomas Boe Hornburgs kommentar:

Les også

Flyktningkrisen vil avgjøre Erna Solbergs ettermæle

Ønskede bredere saksliste

Og en rødgrønn kilde uttalt at Frp forregner seg hvis partiet tror på støtte fra Ap og Sp til alt partiet har lagt frem sammen med Høyre.

Flere partier hadde med seg en rekke andre forslag inn på møtet – forslag som dreier seg om alt fra integrering og økte overføringene til kommunene.

— En prosess som kun handler om innstramming, er ikke en interessant prosess for SV, sa partileder Audun Lysbakken før møtet.

Også i Arbeiderpartiet ses integrering som en helt nødvendig del av samtalene som må balanseres med de innstrammende tiltakene, selv om det på Ap-hold er en klar holdning at innstrammingstiltakene prioriteres først.

Tilslutning til raske tiltak bl.a. i nord

Alle partier gir uttrykk for at de ønsker rask avvisning og retur av såkalte grunnløse asylsøkere. Her fremmer Regjeringen allerede i statsråd i morgen forslag som skal hastebehandles i Stortinget.

Uenigheten blir større når man bevegelser seg lenger ned på listene fra flere av partiene og ser hva de foreslår der.

Det vil bli strid om arbeidstillatelse for asylsøkere, graden og praktiseringen av midlertidige oppholdstillatelser, matkuponger og andre ytelser og f.eks. virkemidler for å få bosatt asylsøkere i kommunene.

Det er svært usikkert om Høyre og Frp får gjennomslag for nå å iverksette prosesser som skal gjøre det vanskeligere å få norsk statsborgerskap og igangsette arbeid «for å vurdere om internasjonale konvensjoner og fortolkningen av disse er tilpasset en situasjon med store migrasjonsutfordringer».

  • **Her kan du lese om hvordan
Les også

Oslo skal ta imot inntil 3000 asylsøkere

.**

Rot i Frp

Opptakten til dagens asylsamtaler har vært alt annet oversiktlig. Utgangspunktet var statsminister Erna Solbergs oppfordring i Stortinget for fire uker siden om en politisk dugnad for å løse flyktningsituasjonen.

I Regjeringens tilleggsproposisjon som så kom for to uker siden, lå en rekke forslag til innstramming i asylpolitikken, som skulle danne grunnlag for forhandlinger i Stortinget.

Men sist mandag havarerte et forsøk på å starte asylsamtaler i Frps uvilje mot et bredt forlik, samtidig som regjeringspartiet hadde behov for å la stortingsgruppen diskutere det Regjeringen hadde lagt frem.

Utfallet av gruppemøtet skapte imidlertid usikkerhet både internt i Frp, regjeringspartiene imellom, og blant de øvrige partiene på Stortinget.

I ettertid dannet nestleder Per Sandberg en arbeidsgruppe bestående av ham selv og stortingsrepresentantene Christian Tybring-Gjedde og Åse Michaelsen, som skulle fremme egne asylkrav.

Bare to av Frp-forslagene overlevde etter at partienes parlamentariske ledere, Harald Tom Nesvik (Frp) og Trond Helleland (H), mandag denne uken la frem en felles liste med 15 innstrammingskrav.

Les også

  1. Asylsøkerne strømmer til Norge, velgerne strømmer til Frp

  2. Slik skal Regjeringen få kontroll med flyktningstrømmen | Erna Solberg

  3. Aftenpodden: Hemmelig Erna-tur, Frp-opptur og NRK-slakt

Norsk politikk

Nyhetsbrev En gang i uka gir vår politiske redaktør Kjetil B. Alstadheim deg sitt perspektiv på det viktigste som har skjedd i maktens korridorer.

Les mer om

  1. Politikk
  2. Stortinget