Norsk risikokapital til de fattigste

Regjeringen vil øke næringsinvesteringer i Afrika, regjeringen skal også få ned antall mottagerland.

Biyinzika Enterprise Limited er et kyllingforanlegg i Uganda bygget med norske midler gjennom Voxtra-fondet. Det kan stå som eksempel på den nye typen "impact investments" der investorene ikke bare skal tjene penger, men bidra til utviklingen på stedet.
Her er norske investorer på plass utenfor anlegget til Biyinzika Poultry International i Uganda. Et anlegg som er bygget med norsk risikokapital. Etiske investeringer, er den nye trenden.

Tjene penger og samtidig skape arbeidsplasser og mer mat til de fattigste? Nå går norske investorer inn med risikokapital til landbruksindustri i Øst-Afrika.

Like godt å lære seg en ny betegnelse: «Impact investment», heter fenomenet. Det går i korthet ut på at penger som investeres for å gi avkastning også skal ha en positiv virkning på stedet de settes inn.

Gjensidigestiftelsen går nå inn med 30 millioner kroner i Voxtra, som er et fond som investerer i landbruksindustri i Øst-Afrika. Så langt har Voxtra investert i Biyinzika Poultry International (kyllingindustri i Uganda), Tanzania Food Corporation (korn-, potet— og kjøttproduksjon i Tanzania) og Western Seed Company (maisfrø-produksjon i Kenya).

- Fremtiden ligger i en mer etisk forvaltning av pengene. Vi skal ikke bare unngå at kapital går til produsenter av klasebomber og barnearbeid, men sørge for at det etableres selskaper som investerer direkte blant de fattigste, sier Knut Nordenhaug som er ansvarlig for Gjensidigestiftelsens nye investeringsvri. Det er første gang det investeres i Afrika.

Les også: Utenriksminister Børge Brende vil kutte i antall mottagerland

Et supplement

Så hva handler det om? For eksempel nye maisfrø og settepoteter som gir dobbel avling, mer mat og større fortjenestemuligheter for den afrikanske bonden som fortsatt er ryggraden på landsbygda. Men det handler om mye mer, forteller Elisabeth Klerck Nilssen og Pål Dale, henholdsvis director og managing director i Voxtra:

- Det handler om å forløse vekst i Afrika både gjennom kapital og kompetanse på investeringssiden, sier Klerck Nilssen.

- Gjennom årene er det brukt enorme beløp på det man kalte u-hjelp til Afrika, med begrenset effekt, ifølge mange evalueringer. Hvorfor tror dere dette konseptet vil lykkes bedre?

- Dette er et supplement til vanlig bistand. Vi tror på å starte en utvikling hvor man utnytter privat næringsliv og kunnskap bedre. Vi har det første fondet av denne typen i Norge, og vi ser at mange nå er ivrige etter å investere i Afrika, men de vet ikke hvordan det skal gjøres, sier hun.

Mer strategisk satsing

Aftenposten skrev tirsdag om Norfund, Statens investeringsfond for næringsliv i utviklingsland, som nå delfinansierer bygging av

Les også

et nytt solkraftverk i Rwanda

sammen med norsk solkraftekspertise i firmaet Scantec Solar.

- Disse to tilfellene er jo helt i tråd med den tenkningen Regjeringen har i utviklingspolitikken. Vi snakker her om utvikling og ikke bistand, sier utenriksminister Børge Brende.

Målet er å bidra til at fattige land blir mellominntektsland. Den politikken som bidrar til det, skal det bli mer av. Den som ikke virker slik skal det bli mindre av.

Brende viser til at bistand til Afrika i 1990 utgjorde hele 50 prosent av kapitaltilgangen. I dag er det bare 13 prosent, sier han.

- Hvordan vil regjeringen i praksis øke næringsinvesteringer i Afrika?

- Det er ulike virkemidler. Økt satsing på Norfund er ett element, men for at man skal tiltrekke seg utenlandske investeringer, må det i et utviklingsland være et rettsvesen som fungerer, konkurranse i markedet. Forutsigbarhet for investeringer og korrupsjon må håndteres.

- Kan det bli aktuelt å ta de pengene dere sparer ved kutte i antall mottagerland, og bruke dem på næringsinvesteringer gjennom Norfund?

- Å øke den strategiske satsingen i Norfund er noe vi legger opp til i statsbudsjettet neste år, ja.