Politikk

Almeland: Uten fedrekvote «vet vi at størsteparten ender hos mor»

Flertallet av partiene er på kollisjonskurs med ønskene til landets småbarnsmødre, men ikke med fedrene. Hva gjør de da?

Grunde Almeland (V) leder Stortingets familie- og kulturkomité og tilhører flertallet som forsvarer dagens tredeling.
 • Solveig Ruud
  Solveig Ruud
  Journalist

– Vi visste hele tiden at fedre ønsket å ta ut lengre permisjon, men i praksis skjedde dette aldri. Det må være en egen fedrekvote, ellers vet vi at størsteparten ender hos mor.

Det sier Grunde Almeland (V). Han leder Stortingets familie- og kulturkomité og tilhører Venstre. Partiet bidro sterkt til å få innført en tredelt permisjon i 2018 og en rekordstor fedrekvote: 15 uker.

En ny, stor undersøkelse om foreldrepenger viser stort sprik mellom mødre og fedre i synet på fordelingen av permisjonen:

 • Halvparten av mødrene mener dagens fedrekvote er for lang. Kun 35 prosent av dem mener den burde være på 15 uker som i dag, eller lengre.
 • Seks av ti fedre er fornøyd med dagens fordeling av permisjonen.
 • Tre av fire mødre skulle ønske de kunne være hjemme lenger.

Viktig å sikre begge foreldres rettigheter

Venstre og de partiene som gikk inn for tredelingen, er altså på kollisjonskurs med flertallet av landets småbarnsmødre.

– Er det greit?

– For Venstre er det viktigste at alle barn får god tilknytning til begge foreldre. I tillegg er det viktig at foreldre sikres like rettigheter uavhengig av kjønn. Det gjør dagens ordning, sier han.

Han sier det er i tråd med Stortingets målsetting og antagelse at tredelingen ville føre til at flere fedre tar ut lengre permisjon.

Mener fedre bøyer av

Undersøkelsen stadfester noe man også har sett tidligere: at flertallet av fedrene tar en permisjon lik fedrekvotens lengde. Men færre fedre enn før tar ut lengre permisjon enn kvoten.

Aftenposten har også spurt Almeland om han tror det er fedrene – eller mødrene – som i praksis avgjør hvor lang permisjon fedre tar.

– Flertallet av fedre ønsker seg dagens kvote eller mer. Når det likevel er slik at mødre i de aller fleste tilfeller tar hele fellesperioden, kan vi legge til grunn at de fleste fedre viker for partnerens ønsker, sier han.

Flertallet vil opprettholde status quo

Stortinget hadde nylig fordelingen av permisjonen oppe til ny behandling.

Ap, Høyre, Sp, SV, Venstre, Rødt og MDG stemte for å opprettholde en fedrekvote – noe Frp ikke ønsket. Flertallet sa også nei til å skrote det KrF mener er en «rigid» tredeling.

Funnene i Foreldreundersøkelsen viser at alle partier enten har en politikk i strid med mødrene eller fedrenes ønsker.

 • Et svært stort flertall av både fedre og mødre ønsker en fedrekvote: Det gjør ikke Frp.
 • Flertallet av småbarnsmødrene ønsker å være hjemme lenger enn de kan med dagens fordeling, som er støttet av Venstre, Ap, Høyre, SV, Rødt, MDG og Sp.
 • Flertallet av småbarnsfedrene mener dagens fedrekvote er passe. Det mener ikke KrF, som ønsker en fedrekvote på ti uker og heller ikke Frp, som er mot hele kvoten.

Lengre permisjon en mulig løsning

For å tilfredsstille både mødre og fedre, kan man gå for en utvidelse av den totale permisjonen.

Det tar SV til orde for.

– Jeg har forståelse for at noen mødre har behov for lengre permisjon. Da må den totale permisjonstiden utvides heller enn å kutte i fedrekvoten, sier SVs familiepolitiske talsperson, Kathy Lie.

Almeland går ikke lenger enn å si at man hele tiden bør ha «en diskusjon om den totale lengden på foreldrepermisjonen.»

For Høyre er det uaktuelt med lengre permisjon.

– Vi er ikke for det. Vi har en av de rauseste permisjonene i hele verden. Vi trenger å ha folk i jobb. Derfor er vi ikke for noen generell utvidelse selv om jeg skjønner at folk vil være lenger hjemme, sier stortingsrepresentant Sandra Bruflot (H).

Høyre vil evaluere tredelingen

Høyre er ett av partiene med størst intern uenighet om tredeling. Som et kompromiss har partiet gått inn for å be om en bred evaluering av tredelingen og konsekvensene den har for familiene og samfunnet.

– Det er veldig naturlig at mødre vil være hjemme lenger og at fedre vil det. Jeg tror ikke det er så nytt, sier Bruflot.

Hun er i dag nestleder i Høyres kvinneforum. Som leder i Unge Høyre ville hun fjerne hele fedrekvoten. Nå er Bruflot, som snart er trebarnsmor, for kvoten. Hun sier at det er «fint at så mange fedre støtter kvoten, eller skulle ønske den var lenger.»

– Det er all grunn til ikke å være skuffet over det, sier hun.

Selv om Høyre ønsker en evaluering av tredelingen, mener Bruflot at man bør få litt mer erfaring med tredelingen før man setter i gang en evaluering.

Frp vil la mor og far velge fritt

Frp er eneste parti som ikke ønsker noen fedrekvote. Dermed er partiet på kollisjonskurs med et overveldende flertall av både fedre og mødre.

– Jeg vil jo si at vi er på lag med barnefamiliene. For Frp ønsker å gi familiene mulighet til å velge dette selv, sier familiepolitisk talsperson Silje Hjemdal.

Hun er motstander av at politikerne skal «lage rigide regler». Hun omtaler fedrekvoten som «utdatert i dag».

– Hvis Frp hadde fått gjennomslag for sin modell og det hadde ført til at fedre tok mindre av permisjonen, ville det da være greit?

– Ja, det er hele ideologien og tanken bak Frps forslag: Dette må familien få lov til å bestemme selv. Men jeg er veldig glad for at fedre er mye mer engasjert i barns oppvekst i dag, sier hun.

Les mer om

 1. Foreldrepermisjon
 2. oppvekst
 3. Politikk