Regjeringen vil forby konverteringsterapi

Regjeringen går inn for at konverteringsterapi skal kunne straffes med bøter eller fengsel i inntil tre år, eller seks år hvis handlingen har medført betydelig psykisk skade.

Anette Trettebergstuen vil legge frem et forbud mot konverteringsterapi.

For omtrent ett år siden sendte den daværende regjeringen et lovforslag om forbud mot konverteringstilbud, også kalt homoterapi, på høring.

Den gang var Anette Trettebergstuen (Ap), nåværende kultur- og likestillingsminister, ikke fornøyd med forslaget. Da var hun familie- og kulturpolitisk talsperson for partiet.

Torsdag la hun og regjeringen frem et nytt forslag om forbud mot konverteringsterapi.

– I dag tar vi et nytt, stort og viktig skritt på veien mot et friere og mer inkluderende Norge, sier Trettebergstuen.

Regjeringen går inn for at strafferammen i utgangspunktet blir bøter eller fengsel i inntil tre år, men seks år hvis handlingen har medført betydelig psykisk skade.

Lov å tro og mene det man vil

Religionsfrihet har vært et tema i diskusjonen om konverteringsterapi.

Tidligere statsminister Erna Solberg påpekte for ett år siden at religionsfriheten må tas vare på.

– Det er ingenting i religionsfriheten som gir deg blankofullmakt til å forsøke å endre en person slik at det kan påføre psykisk skade. Det er krystallklart, sier Trettebergstuen til Aftenposten.

Hun legger til at man skal få lov til å tro og mene hva man vil, men påpeker at det er selve handlingen som blir forbudt.

Går lenger enn Solberg-regjeringen

Solberg-regjeringens lovforslag innebar blant annet konverteringsforbud kun for barn. Det var usikkert om denne grensen skulle være på 16 eller 18 år.

Konverteringsterapi for voksne skulle også kreve et reelt samtykke.

– Vi må finne en balanse, og forby det vi vil forby, men ikke forby det som oppleves som samtalehjelp, uttalte Solberg.

Nå går regjeringen og Trettebergstuen altså lenger i sitt lovforslag.

– Vi ville forby den skadelige praksisen konverteringsterapi er. Det er stor forskjell på å regulere, som Solberg-regjeringen ville, og å forby, sier Trettebergstuen.

Hun trekker frem at Solberg-regjeringen listet opp hva slags type konverteringsterapi som skulle være lovlig. De ville derfor i praksis legalisere mange typer terapi, mener Trettebergstuen.

– Nå gjør vi konverteringsterapi forbudt for alle, også når det blir begått i utlandet.

Forbyr reklame

Regjeringen vil også gjøre reklame for konverteringsterapi straffbart.

– Det bør være en selvfølge at et forbud mot konverteringsterapi også må innebære at aktører ikke skal kunne reklamere for dette. Et markedsføringsforbud er en forutsetning for et effektivt forbud mot konverteringsterapi, sier kultur- og likestillingsministeren.

Ifølge forslaget skal slik reklame skal kunne straffes med bøter eller fengsel i inntil et halvt år.

Gjelder både legning og kjønnsidentitet

Det nye lovforslaget omfatter også konvertering knyttet til kjønnsidentitet.

– Ingen skal forsøke å påvirke deg til å endre din identitet, enten det gjelder legning eller hvorvidt du føler deg som en mann eller kvinne, sier Trettebergstuen.

Hun håper forslaget har en normgivende effekt.

– Jeg håper unge som blir utsatt for dette i sine miljøer nå vet at de kan si ifra og få hjelp. Man vil som skeiv også slippe å få disse typer henvendelser i postkassen og i e-post-innboksen.

– Lovende

Inge Alexander Gjestvang er leder i Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold (FRI). Umiddelbart synes han det er positivt å se at regjeringen nå vil stramme ytterligere inn.

– Det er positivt å se at Støre-regjeringen nå går et par steg videre, sammenliknnet med det Solberg-regjeringen hadde planer om.

Han påpeker at de imidlertid må se det endelige lovforslaget i detalj, før de kan gå nærmere inn på hva de mener bør endres.

– Men det er lovende å se hvilke steg de nå er villige til å ta, sier Gjestvang.

FRI-leder Inge Alexander Gjestvang er fornøyd med at regjeringen har tatt et steg videre i lovforslaget om å forby konverteringsterapi.