Politikk

Økte strømpriser: Alt fra bortfall av elavgift til økt studiestøtte vurderes

Bortfall av elavgift fra januar til mars. Nytt skattefradrag. Økt støtte til studenter og til utsatte grupper. Tiltakene vurderes for å hjelpe folk med høye strømregninger.

Ved siden av nye tiltak mot koronaen jobber regjeringen på spreng for å kunne legge frem tiltak til hjelp mot høye strømregninger.
 • Solveig Ruud
  Solveig Ruud
  Journalist

Onsdag skal statsminister Jonas Gahr Støre møte opp i Stortingets spontane spørretime. Kanskje kan ha da lette litt på sløret om hvilke tiltak regjeringen kommer med for å hjelpe folk flest og næringslivet med økende strømpriser.

SV, Ap og Sp sto i finansdebatten i Stortinget i forrige uke sammen om et forslag om å be regjeringen komme med strakstiltak. Kilder i to av partiene opplyser at en rekke tiltak nå drøftes. Også opposisjonen har spilt inn ulike forslag.

Dette er noen av utfordringene:

 • Ønsket er å få til tiltak som raskt kan settes i verk, og hjelpe folk nå. Noen av forslagene som har vært luftet, er ifølge kilder tett på prosessen svært vanskelige å gjennomføre i praksis.
 • Samtidig er det et ønske om mest mulig målrettede tiltak: altså å hjelpe dem som trenger det mest. Samtidig er det en del målrettede tiltak som både kan slå uheldig ut, og som vil kunne medføre både klageadgang og økt byråkrati.
 • Strømprisene har ikke økt like mye i hele landet: Skal alle nyte godt av nye tiltak, eller bare de som har fått svært høy prisvekst?
 • Det jobbes også med mer langsiktige tiltak – for som en kilde i et av regjeringspartiene sier: Dette er ikke noe som raskt går over.

Bortfall av elavgift i vinter

Solberg-regjeringen satte ned elavgiften med 1,5 øre pr. kWh i sitt avskjedsbudsjett. Etter det var alminnelig sats på 15,41 øre pr. kWh. Da Trygve Slagsvold Vedum overtok departementet, foreslo han å senke avgiften med ytterligere 6,5 øre pr. kWh i vintermånedene.

Frp har foreslått å fjerne hele avgiften neste år. Det vil medføre et stort tap for statskassen. I år regner man med at inntekten av avgiften gir staten 11, 4 milliarder kroner i inntekter. Kilder med kjennskap til diskusjonen i regjeringen opplyser imidlertid at den vurderer å fjerne avgiften helt for månedene januar, februar og mars. Det skal kunne koste rundt 3 milliarder kroner for staten.

Kritikerne mener det er for lite målrettet, fordi folk med høyt strømforbruk til store hytter og utendørs varmekabler vil få en kronemessig større fordel av et slikt tiltak enn folk med lavt forbruk.

Skattefradrag enklere en å dele ut penger

Det vurderes også å innføre et skattefradrag for året 2021. Det vil imidlertid ikke folk merke før skatteoppgjøret er ferdig til våren. Men en kilde antyder at man likevel vil vite at det kommer penger.

En annen kilde antyder at det kanskje kan være mulig å be strømselskapene gi folk betalingsutsettelse. I så fall er det kanskje mulig å kombinere disse tiltakene.

Høyre har foreslått en målrettet ordning der man gir et bidrag til husholdninger som i 2020 hadde en samlet inntekt under 1,2 millioner kroner.

– Pengene bør utbetales så tidlig som mulig i 2022, sa partiets finanspolitiske talsperson Tina Bru tidligere i høst.

Kilder i ett av regjeringspartiene antyder at det er svært vanskelig å gjennomføre i praksis.

Målrettede tiltak mot sårbare grupper

Parallelt med en del generelle tilbake drøftes også spesielle tiltak mot de aller mest sårbare gruppene. Regjeringen har allerede lagt frem forslag om at bostøttemottagere i de delene av landet med høyest strømpriser skal få en ekstraordinær utbetaling i november.

En ytterligere økning i bostøtten og ekstra støtte til uføre og minstepensjonister er noe som også vurderes. Ikke minst SV presser på her.

Også her er det noen fallgruver: Én av dem er at man ved for eksempel å gi mer til minstepensjonistene, risikerer å gi mer til dem enn til for eksempel en enslig forelder med to barn og dårlig økonomi.

Lett å gi mer til studentene

Flere partier har tatt til orde for mer penger til studentene. Høyre, KrF og Venstre har allerede lansert et strømstipend.

Kilder opplyser at økt støtte til studentene er et av de tiltakene som kjapt lar seg gjennomføre. Det kan gjøres via Lånekassen, som allerede gir studiestøtte til denne gruppen.

Lederne i Ap og Sp, statsminister Jonas Gahr Støre og finansminister Trygve Slagsvold Vedum, og SV-leder Audun Lysbakken er enige om at det må legges frem tiltak før jul.

Støtte til luft-til-luft-varmepumpe?

Regjeringen drøfter også andre tiltak som virker på litt lengre sikt. Ett av dem er om Enova for eksempel også skal gi støtte til luft-til-luft-varmepumper. I dag gis det bare støtte til væske-til-vann-varmepumper.

Kanskje får vi noen av svarene onsdag, kanskje drar det ut lenger før regjeringen er klar med tiltak.

Norsk politikk

Nyhetsbrev En gang i uken gir vår politiske redaktør Kjetil B. Alstadheim deg sitt perspektiv på det viktigste som har skjedd i maktens korridorer.

Les mer om

 1. Strøm
 2. Jonas Gahr Støre
 3. Trygve Slagsvold Vedum
 4. avgift
 5. Varmepumpe
 6. Student