Politikk

Justisdepartementets lovavdeling: Stoltenberg er ikke inhabil

Lovavdelingen kan ikke utelukke at Jens Stoltenberg vil være inhabil i enkelte situasjoner som sentralbanksjef. Men det tette vennskapet til Jonas Gahr Støre er ikke til hinder for at han kan få jobben, mener de.

Tre av Arbeiderpartiets fire siste statsministre: Gro Harlem Brundtland, Jonas Gahr Støre og Jens Stoltenberg.
 • Kjetil Magne Sørenes
  Journalist
 • Robert Gjerde
  Journalist
 • Odd Inge Aas
  Journalist

De har vurdert om Nato-sjef Jens Stoltenberg og statsminister Jonas Gahr Støre er for gode venner til at Stoltenberg kan ha den sentrale jobben. De har også sett på om Stoltenbergs tidligere, sentrale verv i Arbeiderpartiet gjør ham inhabil.

Lovavdelingen har sett på det rent juridiske. De understreker at de ikke konkluderer med om en utnevnelse av Stoltenberg vil ha noe å si for folks oppfatning av sentralbankens uavhengighet.

«Det klare utgangspunktet må være at vennskapet mellom Stoltenberg og statsministeren og andre mer generelle forhold som Finansdepartementet har omtalt i henvendelsen hit, ikke vil medføre at Stoltenberg vil være inhabil til å behandle aktuelle saker som sentralbanksjef», er konklusjonen i rapporten.

Det står imidlertid også:

«Det kan ikke utelukkes at det vil foreligge særegne forhold som er egnet til å svekke tilliten til Stoltenbergs upartiskhet i konkrete saker slik at han vil være inhabil etter forvaltningsloven § 6 andre ledd».

Lovavdelingen har ikke vurdert krav om bankens uavhengighet

Samtidig presiseres det at lovavdelingen ikke har vurdert sentralbanklovens strenge bestemmelser om at banken skal være uavhengig av regjeringen, utover om disse vil ha ha noe å si for tolkningen av habilitetsbestemmelsene etter forvaltningsloven. De legger også til:

«Vi nevner for ordens skyld også at vi heller ikke gir uttrykk for noe syn på om de hensyn og formål som ligger bak reglene i sentralbankloven, tilsier at bestemte søkere bør eller ikke bør utnevnes til stillingen som sentralbanksjef. Dette er spørsmål som ligger utenfor det vi er bedt om å vurdere.»

I et et internt notat fra Finansdepartementet, som også ble offentliggjort i dag, heter det at man antar at disse vurderingen er av en ikke-rettslig karakter.

«Stoltenberg er ikke omfattet av disse forbudene. En vurdering av om den uavhengighet fra regjering og Storting som disse bestemmelsene skal sikre, er tilstrekkelig ivaretatt dersom Stoltenberg ansettes, er derfor i utgangspunktet ikke en rettslig vurdering, men momenter som eventuelt kan inngå i vurderingen av om Stoltenberg bør ansettes i stillingen som sentralbanksjef», heter det der.

«Knappe» beskrivelser av forholdet mellom Støre og Stoltenberg

Det er også offentliggjort et brev fra en ekspedisjonssjef i Justisdepartementet til en toppbyråkrat med samme stilling i Finansdepartementet.

Det er sistnevnte departement som innstiller på hvem som bør få jobben.

Som Aftenposten har omtalt tidligere, har Støre og Stoltenberg hatt et omfattende og nært forhold gjennom mange år.

Men i brevet skriver ekspedisjonssjef Ketil Bøe Moen at Justisdepartementet i slike vurderinger forholder seg til beskrivelsene de får i oppdraget - også om disse omstendighetene.

«Når det gjelder forholdet mellom Jens Stoltenberg og Jonas Gahr Støre, er beskrivelsene knappe, både om deres personlige vennskap og om det langvarige faglig-politiske samarbeidet de har hatt», heter det.

Selv om noe av dette er offentlig, har Lovavdelingen kun lagt vekt på det som står i Finansdepartementets henvendelse. Justisdepartementet mener derfor at dette må legges til grunn når vurderingene kommuniseres eksternt.

Politikere skeptiske til Stoltenberg

Fremtredende jurister er ikke overrasket over konklusjonen.

– Dette er ikke jus, det er politikk, har jusprofessor Jan Fridthjof Bernt sagt til VG.

Hans kollega, Eivind Smith, sier følgende:

– Diskusjonen handler om det er ønskelig for Norge å ha en sentralbanksjef som har stått sentralt politisk og har tett koblinger til regjeringen.

Det mener en rekke partier på Stortinget at det ikke er.

Høyre, Frp, Venstre, Rødt og SV mener en ansettelse av Stoltenberg vil skape for stor usikkerhet om uavhengigheten til Norges Bank.

Dagens visesentralbanksjef, Ida Wolden Bache, er den andre reelle kandidaten til jobben.

Visesentralbanksjef Ida Wolden Bache er den andre reelle kandidaten til stillingen som sentralbanksjef.

Stoltenberg var partileder i Arbeiderpartiet fra 2002 til 2014. Han var statsminister i nesten 10 år.

Det var han som løftet frem Jonas Gahr Støre i partiet. Først ved å hente ham til en sentral stilling ved Statsministerens kontor. Så ved å utnevne ham til utenriksminister og senere helseminister.

Støre ble så sentral, at han var det udiskutable valget da Stoltenberg trakk seg som partileder.

Stoltenberg diskuterte jobben med Tangen

Aftenposten avslørte søndag at Stoltenberg diskuterte jobben med oljefondssjef Nicolai Tangen to ganger i fjor. Første gang var i en middag hjemme hos Knut Brundtland i januar 2021. Andre gang var på et fly på vei til FNs generalforsamling i New York i september.

En av sentralbanksjefens viktigste oppgaver er å være styreleder i Oljefondet.

Brundtland er for øvrig sønn av tidligere Ap-leder og statsminister Gro Harlem Brundtland.

TV 2 meldte mandag at Støre også snakket med Tangen om Stoltenberg som mulig sentralbanksjef. Det skjedde også i en middag hjemme hos Knut Brundtland.

Støre har også innrømmet at Stoltenberg nevnte den ledige jobben under en gåtur de to hadde sist høst. Støre sier at han da fortalte gamlesjefen at dette ikke var noe de kunne snakke om.

Støre har meldt seg inhabil i vurderingen av om Stoltenberg kan få prestisjejobben.

Les også

 1. Noen har spist middag sammen

 2. Støre unnlot å nevne kontakt med Stoltenberg i NTB-intervju

 3. Jens Stoltenberg diskuterte jobben som sentralbanksjef i privat middag med oljefondssjefen

 4. Stortingsflertallet skeptisk til Jens Stoltenberg som sentralbanksjef

 5. Stoltenberg har ringt sentralbanksjefen fire ganger siden august

Les mer om

 1. Ledig stilling: Sentralbanksjef
 2. Politikk
 3. Jens Stoltenberg