Høyre-ledelsen gikk på kjernekraftnederlag

Mot Høyre-leder Erna Solbergs advarsel, gikk Høyres landsmøte lørdag inn for at Norge skal ha en aktiv rolle i forskning og utvikling av ny kjernekraftteknologi.

Partileder Erna Solberg og nestleder Tina Bru fikk ikke landsmøtet med seg på å droppe forslaget om forskning på kjernekraft.

ULLENSAKER (Aftenposten): Før Høyres landsmøte i helgen hadde mange lokallag tatt til orde for mer bruk av kjernekraft.

Dette for å løse utfordringen med å få nok energi.

Innlandet Høyre ville blant annet «utrede bruken av kjernekraft med sikte på å inkludere den i energimiksen.»

Troms og Finnmark Høyre ville be regjeringen «utreder flere mulige lokasjoner for bygging av kjernekraftverk» i Norge.

Forslagene er blitt resolutt skutt ned av Høyre-leder Erna Solberg. På et pressetreff onsdag denne uken sa hun at hun ikke var prinsipielt imot kjernekraft.

– Men i Norge vil det være en fallitterklæring. Vi har så mange energikilder vi kan utnytte.

Talte partilederen midt imot

På landsmøtet var det kjernekraft som likevel ble den store debatten.

En av dem som argumenterte for kjernekraft som en del av løsningen på kraftkrisen, var Anders Riise fra Møre og Romsdal.

Fra talerstolen sa han at vi ikke må ha berøringsangst, og beskrev thorium som fremtiden, både på land og i skipsfart.

Da gikk Høyre-leder Erna Solberg på talerstolen.

– Jeg vil spørre Møre – og Romsdal om de da tar avfallsanlegget for radioaktivt avfall? sa Solberg.

Hun viste til at hun som statsminister i åtte år forsøke å få til et avfallsanlegg for farlig avfall.

– Det var ingen av dere som ville ha det. Ikke tro at dette er et universalvirkemiddel. Dette bosset vil ingen ha. Det er knapt noen som vil ha reaktoren, advarte Høyre-lederen.

Vedtok forskning

Til tross for dette holdt Anders Riise fast ved at en bør satse på thorium – et radioaktivt stoff som brukes i moderne kjernekraft.

– Det har minimalt med avfall sammenlignet med gammeldags kjernekraft, sa han.

Også flertallet på landsmøtet stemte for kjernekraft – riktignok i mer nedtonede ordelag enn noen av forslagene i forkant.

De vedtok «at Norge skal ta en aktiv rolle i den internasjonale forskningen og utviklingen av ny kjernekraftteknologi, deriblant thorium.»

I tillegg til å «utrede hvilke forutsetninger og behov Norge har for kjernekraft.»