Skei Grande: - Regjeringens avgiftsopplegg for å kutte i klimagassutslippene er ikke godt nok

– Ikke godt nok, fastslår Venstre-leder Trine Skei Grande som likevel ser frem til forhandlingene som venter.

Venstre lederne Trine Skei Grande og Terje Breivik før Venstres sommerpressekonferanse i Oslo tirsdag.

Fredag formiddag la statsminister Erna Solberg frem Regjeringens forslag til bensin- og drivstoffavgifter.

– Vi har klart å få til mange av endringene, men skal vi klare å få til neste trinn, så må vi også være villige til å bruke markedskreftene for å gjøre de miljøvennlige løsningene billigere, sier Skei Grande på partiets Facebook-side.

Hun sier den eneste testen som vil vise om Erna Solberg og Siv Jensens plan er god nok, er om den virkelig innebærer kutt i klimagassutslippene i Norge.

– Slik det ser ut nå, har de lagt frem noe som ikke gjør det, og da er det ikke bra nok for de kommende generasjonene. Da er det ikke bra nok for det som var vårt mål om å være med å lage flertall for et budsjett, sier Venstre-lederen.

– Men vi i Venstre gir oss ikke, vi vil gjerne forhandle, vi vil gjerne prøve å finne frem til gode løsninger også framover. Vi må gjøre det dyrere å forurense og utrolig mye billigere å velge de grønne alternativene fremover, sier Skei Grande som mener én av de feilene som ble lagt frem, er at vi sponser mye av det som er forurensende.

Identisk

Det Regjeringen la frem i dag er identisk med det siste tilbudet regjeringspartiene la frem i forhandlingene med KrF og Venstre tidligere denne måneden. Dette har sentrum allerede sagt nei til. Mens Venstre sier at Høyre og Fremskrittspartiet ikke følger opp avtalen mellom de fire partiene, er KrF mer forsiktig i den første reaksjonen.

– Jeg registrerer at Regjeringen har lagt frem en skisse i dag, på det grønne skatte- og avgiftsskiftet, vi har kun sett den delen av budsjettet. Vi har ikke sett helheten. Men vi registrerer positiv at statsministeren også sier det finnes mange grønne elementer i budsjettet, sier KrFs leder Knut Arild Hareide.

Han sier at det som ble lagt frem i dag langt fra er nok. Samtidig sier han at det er «historisk» at Fremskrittspartiet i det hele tatt er med på å anbefale økte bensinavgifter.

Ultimatum fra Erna Solberg

Da Erna Solberg la frem forslaget til nye drivstoffavgifter fredag, sa hun at de to regjeringspartiene ikke har mer å gå på.

– I den grad det skal oppfattes som et ultimatum, har regjeringspartiene og Erna Solberg pådratt seg et stort problem. Men jeg og Venstre har jo tenkt å gå i forhandlinger og har stor tro på at Stortinget vedtar et statsbudsjett for 1917 som bidrar til å løse klimaproblemene, sier Venstres nestleder Terje Breivik.

– Jeg lurer på om de har skjønt alvoret. Menneskeskapte klimaendringer er vår tids største utfordring, sier Breivik.

Han fortsatte:

– 2017-budsjettet må legge til rette for betydelige reduksjoner.

– Det som regjeringen har lagt frem i dag er identisk med det siste forslaget som lå på bordet fra regjeringen da vi forhandlet om statsbudsjett. ingen ting er endret. Vi har vist stor vilje til å komme til enighet.

Unge Venstre har allerede konkludert, og twitret:

Solberg sier dette er så langt hun vil gå

Statsminister Erna Solberg sier at hun ikke kan gå lenger når det gjelder økte drivstoffavgifter.

Dermed gir hun inntrykk av at det ikke er rom for forhandlinger om denne posten, etter at statsbudsjettet legges frem kommende torsdag.

Forslaget innebærer avgiftsøkning på 35 ørene pr. liter på diesel og 15 øre på bensin. Samtidig reduseres årsavgiften og pendlerfradraget økes. For mange bilister betyr det at bilholdet blir billigere.

For noen uker siden ble det full stopp i forhandlingene mellom lederne av regjeringspartiene og støttepartiene om det såkalte grønne skattesfiftet.

Torsdag, fikk lederne i Venstre og KrF beskjed om at regjeringen ville offentliggjøre bilavgiftene i dag. Men de ble ikke orientert om innholdet før fredag morgen.

Minner om fjorårets flyseteavgift

Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum.

– Det er det regjeringen gjør, de koster dem veldig lite å innføre avgifter som rammer Distrikts-Norge. De sier det skal bli billigere å eie bil, enn å bruke den. Dette rammer dem som må kjøre mye, sier Senterpartiets leder Trygve Slagsvold Vedum.

– Å øke drivstoffavgiftene slik de gjør nå er bare for å dra inn mer penger, for å finansiere det de gjør på biler og gi skattelette til dem som har mest fra før. Det de gjør nå er som flyseteavgiften i fjor. Den var ikke gjennomtenkt nok, og regjeringen selv sa at den ikke ville ha effekt.

Vedum mener at regjeringen bør skrote forslaget.

Arbeiderpartiet avventer

– Det er de fire borgerlige partiene som har en avtale om å legge frem et opplegg for grønt skatteskifte, da er det deres ansvar å ordne opp i dette, sier Marianne Marthinsen til Aftenposten.

Hun er Arbeiderpartiets finanspolitiske talsperson.

Arbeiderpartiet vil legge frem sitt opplegg i sitt alternative budsjett. Marthinsen sier til Aftenposten at de ikke har landet sitt alternative budsjett. Men i forbindelse med revidert budsjett i mai foreslo de at dieselavgiften skulle opp 50 øre.

Forsker undres over CO2-regnestykket

Forsker Kjell Werner Johansen ved Transportøkonomisk Institutt (TØI) får ikke regjeringens regnestykke for utslippskutt gjennom økte drivstoffavgifter til å gå opp.

– Det er ikke et realistisk regnestykke, de tar utgangspunkt i for høye reduksjoner, sier Johansen til Dagbladet.

Kilder tett på forhandlingene sier til avisen at økningen i dieselavgiften med 35 øre vil gi en kortsiktig effekt på 100.000 tonn CO2, økningen i bensinavgiften med 15 øre vil gi en reduksjon på 14.000 tonn, mens mineraloljeavgiften som foreslås økt med 20 øre, vil redusere utslippene med 75.000 tonn – til sammen 189.000 tonn.

Kjell Werner Johansen som er assisterende direktør i TØI mener avgiftsøkningen for diesel i beste fall vil gi kunne en reduksjon på 30-40.000 tonn CO2, mens bensinavgiftsøkningen maksimalt vil gi en reduksjon på 4-5.000 tonn.

Også hos miljøorganisasjonen Zero er man kritisk:

– Dette gir ikke utslippskutt, i beste fall øker det mindre enn det gjorde i fjor. Så dette er ikke en «betydelig reduksjon», sier Zero-leder Marius Holm.

Finansminister Siv Jensen (Frp) sier beregningene departementet har gjort, er basert på de beste tilgjengelige anslagene på hvordan endringene i avgifter slår ut i etterspørselen etter de ulike produktene.