Politikk

Stortings-utvidelse sprekker med 700 millioner - varsler søksmål

Byggearbeidene på Stortinget ligger an til å koste 700 millioner mer enn beregnet. Stortinget vil saksøke selskapet Multiconsult, mens Sps Per Olaf Lundteigen legger skylden på Stortingets ledere for at prisen kan ende på opptil 1,8 milliarder.

Stortinget melder nå at kostnaden for å bygge en ny tunnel og postanlegg til Stortinget sprekker. På et år er nå prisen økt med 350 millioner kroner. Totalt er prosjektet nå beregnet til 1,8 milliarder kroner.
  • NTB

Byggeprosjektene i forbindelse med utvidelsen av Stortinget skulle opprinnelig koste 1,1 milliarder kroner. VG skriver tirsdag at sluttregningen trolig ender opp mot 1,8 milliarder, ifølge tall som Stortingets presidentskap har lagt inn i statsbudsjettet for 2017. Det betyr en budsjettsprekk på 700 millioner kroner.

  • Ingen kvinner har sittet lenger: Hun har hørt trontalen tredve ganger
Flyfoto av Stortinget.

Stortinget legger ansvaret på selskapet Multiconsult, som vant anbudsrunden om å bli Stortingets totalleverandør av prosjektering og rådgivning gjennom hele byggeprosjektet. Nå varsler Stortinget søksmål for å få dekket merutgiftene.

– Konsulentenes arbeid var mangelfullt

Saken er helt ute av kontroll, sier stortingspresident Olemic Thommessen.

– Da Stortinget engasjerte Multiconsult, Norges nest største rådgivningsselskap, trodde vi at arbeidene var i de beste hender. Nå må vi konstatere at Stortinget har fattet vedtak på et nokså sviktende grunnlag, fordi konsulentenes arbeid var mangelfullt og inneholdt til dels store feil, sier stortingspresidenten til avisen.

Byggearbeidene ser ut til å bli ferdige sommeren 2018, ett år forsinket.

Varslet i 2015

Per Olaf Lundteigen (Sp) i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité mener ansvaret for overskridelsen ligger hos stortingspresident Olemic Thommesen og direktør Ida Børresen.

– Det er de som er ansvarlige for saken i siste instans, og det må få konsekvenser både i det offentlige og i Stortinget at sånne feilvurderinger blir gjort, sier han til NTB.

– Det har vært et komplisert prosjekt, og langt mer komplisert enn noen hadde trodd på forhånd. Dette skjer i et område med mye trafikk, og med infrastruktur under bakken som ingen hadde noen kunnskap om på forhånd, sier Gaute Christensen, kommunikasjonsleder i Multiconsult.

Stortinget ble varslet om overskridelser allerede høsten 2015. Prosjektet var da kostnadsberegnet til 1,4 milliarder kroner, altså 300 millioner mer enn opprinnelig beregnet. Nå viser det seg at heller ikke det er nok.

– Saken er meget alvorlig. Vi hadde den oppe i kontrollkomiteen for ett år siden, og da holdt stortingspresidenten et innlegg og orienterte om at dette var noe han ville følge opp. Så viser det seg at kostnadsoverskridelsen er enda større, sier Lundteigen.

Han vil ikke uttale seg om at Stortinget nå har varslet søksmål mot Multiconsult, men sier det ikke endrer på ansvarsforholdet.

– Komplisert prosjekt

Kommunikasjonsleder i Multiconsult, Gaute Christensen, bekrefter at de har mottatt et varsel fra Stortinget om at de vil bli stevnet for retten.

– Det har vært et komplisert prosjekt, og langt mer komplisert enn noen hadde trodd på forhånd. Dette skjer i et område med mye trafikk, og med infrastruktur under bakken som ingen hadde noen kunnskap om på forhånd. Stortinget valgte selv å ha prosjektledelsen og kjøre det i egen regi, sier Christensen til VG

Les mer om

  1. Statsbudsjettet
  2. Stortinget
  3. Olemic Thommessen
  4. Per Olaf Lundteigen