Full klinsj mellom regjeringen og oppdrettsnæringen. Nå pågår Vedums krisemøte.

Men de største lakseselskapene boikotter møtet. Slik står saken nå.

Møtet starter klokken 09.30. Du kan følge pressekonferansen direkte her i denne saken fra klokken 10.15

SISTE: Finansdepartementet vurderer å endre på grunnlaget for lakseskatten.

Regjeringen vurderer å opprette et uavhengig organ for å fastsette normpriser som grunnlag for skatten.

Det kommer frem av en pressemelding som ble sent ut etter krisemøtet.

– Det har hele tiden vært klart at prisen må være reell og gjenspeile en uavhengig markedspris. For at grunnrenteskatten skal virke etter hensikten må den gjelde overskuddet i bransjen. En normpris må ta hensyn til kvalitetsforskjeller og størrelser på fisken. Det har aldri vært regjeringens intensjon at all laks skal verdsettes til én pris, slik enkelte aktører har forsøkt å fremstille det i debatten den siste tiden, sier finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp).

Bakgrunnen for møtet er at regjeringen ønsker at det skal koste å bruke havet. Derfor er det foreslått en grunnrenteskatt for havbruksnæringen.

Siden det gjelder produksjon av laks, ørret og regnbueørret, kalles skatten ofte bare for lakseskatten. Forslaget har ført til full konflikt mellom regjeringen og bransjen.

Gustav Witzøe og finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) etter å ha diskutert lakseskatten i programmet Debatten på NRK.

Dette har skjedd så langt:

 • Regjeringen ønsker å innføre grunnrenteskatt fra 1. januar 2023.
 • De største aktørene i bransjen har reagert voldsomt.
 • Det har vært et ras av permitteringsvarsler innen videreforedling av laks.
 • Salmar-styreleder Gustav Witzøe kalte torsdag grunnrenteskatten for «et svik».
 • Til E24 sier Witzøe: – Vi må tilpasse driften og spørre oss hvorfor vi skal holde på i Norge, hvis næringen ikke er konkurransedyktig med andre land. Det produseres oppdrettslaks i Miami, på Island, i Skottland og på Færøyene. Laksen er mobil.
 • Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) har fredag invitert aktørene til et krisemøte. Men landets fem største oppdrettsselskaper har takket nei.

Dette skjer i dag:

 • Krisemøtet går likevel av stabelen klokken 09.30 i Finansdepartementet. Fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran (Ap) stiller også.
 • Fra bransjen deltar kun bransjeorganisasjonene Sjømat Norge og Sjømatbedriftene.
 • Etter møtet er det invitert til pressetreff rundt klokken 10.15

Marit Arnstad er parlamentarisk leder i Senterpartiet. På Facebook skriver hun at det er dumt at oppdrettsselskapene ikke vil møte finansministeren.

«Jeg har aldri opplevd noe slikt før», skriver Arnstad.

Dette kan skje fremover:

 • Forslaget skal gjelde fra 1. januar 2023, men er sendt ut på høring med frist 4. januar.
 • Oppdrettsselskapene har bedt om en utsettelse av saken.
 • Det blåser særlig opp til kamp om den såkalte normprisen. Dette er prisen som settes på laksen når grunnrenteskatten beregnes, blant annet når laksen går fra oppdrett til videreforedling i samme konsern.
 • Krisen mellom regjeringen og oppdrettsnæringen kommer samtidig som begge regjeringspartiene opplever krisemålinger.

Har du tid til å gå i detaljer? Her er en forklarende sak om lakseskatt, overskudd, permitteringer og normprisen: Lakseskatten forklart fra sjøen til kjøledisken