MDG-topp vil hylle sosialdemokratiet og arbeiderbevegelsen

Etter forslag fra partisekretæren ligger det an til at MDGs nye prinsipprogram skal inneholde rosende omtale av arbeiderbevegelsen og sosialdemokratiske verdier.

MDGs partisekretær Torkil Vederhus mener at en aktiv og samarbeidsvillig stat er helt nødvendig for grønn politikk. Han står bak flere forslag til partiets nye prinsipprogram som skal behandles denne helgen.

«Vi er alle sosialdemokrater» er tittelen på Ap-legenden Einar Førdes bok fra 1981. Det er et budskap Miljøpartiet De Grønnes partisekretær Torkil Vederhus gladelig stiller seg bak.

– Jeg er en grønn sosialdemokrat. Det bør alle være, sier Vederhus til Aftenposten.

Etter denne våren kan det også være sant for hele partiets hans, som tviholder på ikke å velge mellom høyre- eller venstresiden.

Melder ikke overgang til Ap

Denne helgen behandler MDGs landsstyre partiets nye prinsipprogram. Det vedtas endelig på landsmøtet senere i mai. Programmet skal si noe om partiets overordnede ideologi og være styrende for partiets konkrete politikk.

Vederhus og et par andre MDG-ere har foreslått å ta følgende formulering inn:

«I løpet av 1800- og 1900-tallet har sosiale og liberale bevegelser og arbeiderbevegelsen med sine sosialdemokratiske ideer bidratt til å gjøre mange menneskers liv bedre».

I begrunnelsen skriver Vederhus at det er flere bevegelser å takke for det samfunnet vi har i Norge i dag.

«Men arbeiderbevegelsen skiller seg ut som en politisk kraft som har vært viktig for utviklingen av vårt samfunn».

Programkomiteen er enig, og innstiller på at forslaget vedtas, med en liten språklig endring.

– Jeg mener det er en viktig anerkjennelse av de bevegelsene vi står på skuldrene til. Det norske samfunnet er en velfungerende velferdsstat, som arbeiderbevegelsen med sine ideer har kjempet frem. Vi skal videreutvikle samfunnet i grønn retning. Da må vi ta innover oss hva vi vil bevare i det grunnlaget, sier Vederhus.

Partiets nestleder, Ingrid Liland, leder prinsipprogramkomiteen. Hun mener formuleringen de har valgt, står seg godt.

– Alle partier er i dag sosialdemokratiske, sier hun.

Hun avviser at partiet nå sementerer seg på venstresiden.

– Vi må bygge videre på fundamentet, men det må skje en fornying. Den fornyingen er det i like stor grad partier på høyresiden som venstresiden som kan gjøre.

Det ligger også an til at MDGs prinsipprogram skal ta inn behovet for en «aktiv stat» i utviklingen av økonomien og at det er et mål å berike Norge som «velferdsstat».

– Jeg mener det er en viktig anerkjennelse av de bevegelsene vi står på skuldrene til. Det norske samfunnet er en velfungerende velferdsstat, som arbeiderbevegelsen med sine ideer har kjempet frem. Vi skal videreutvikle samfunnet i grønn retning. Da må vi ta inn over oss hva vi vil bevare i det grunnlaget, sier Vederhus.

Partiets nestleder, Ingrid Liland, leder prinsipprogramkomiteen. Hun mener formuleringen de har valgt, står seg godt.

– Alle partier er i dag sosialdemokratiske, sier hun.

Hun avviser at partiet nå sementerer seg på venstresiden.

– Vi må bygge videre på fundamentet, men det må skje en fornying. Den fornyingen er det i like stor grad partier på høyresiden som venstresiden som kan gjøre.

Ingrid Liland er nestleder i MDG. Hun mener partiet ikke holder på å skli mot venstre.

Men hva med blokkuavhengigheten?

Nylig vedtok MDG å holde fast på blokkuavhengigheten sin. At partiet hverken er rødt eller blått, er en viktig del av MDGs identitet og posisjon, kom partiet frem til.

– Hvordan rimer det med denne blokkuavhengigheten at dere skal hylle arbeiderbevegelsen og sosialdemokratiet i prinsipprogrammet?

– Det er vel gjengs at de fleste i Norge er sosialdemokrater, er det ikke? Både Høyre og andre partier har leflet med det tidligere. Høyre har for eksempel sagt at de savner Jens Stoltenberg, svarer Vederhus.

Det viktigste med forslaget, mener han selv, er at det slår fast at MDG ikke skal endre samfunnet «totalt vekk fra det som er skapt», men bygge videre på det.

– Og at vi mener det er nødvendig med en relativt sterk stat som sikrer velferden til borgerne.

En aktiv stat er også helt nødvendig for det grønne prosjektet, mener han.

– Om vi lar markedet styre, blir det kryptofabrikker på hvert nes og fossil energi for alle pengene, sier han.

– Du er sikker på at du ikke skal melde deg inn i Ap?

– Nei, Ap gjorde mye rett i det forrige århundret og mye feil i dette. Grønn ideologi bygger riktignok videre på sosialdemokratiske verdier, men videreutvikler dem for vår tid, svarer partisekretæren.