KrF tar taxfree-salg på flyplassene inn i regjeringssamtalene

KrF tar spørsmålet om å la Vinmonopolet overta taxfree-salget på flyplassene inn i regjeringssonderingene. Resultatet kan ifølge Avinor bety nedleggelse av flyplasser og ruter i Distrikts-Norge.

Overføring av taxfree-salget på flyplassene til Vinmonopolet kan føre til stengte kortbaneflyplasser, mener Avinor. Nå tar KrF den brennbare saken inn i regjeringssamtalene.
  • Thomas Spence

– Taxfree-saken blir tatt ut fra salderingsbudsjettet og kommer som egen sak etter jul i helsekomiteen. KrF vil i tillegg løfte denne problemstillingen inn i sonderingene, skriver KrFs nestleder Olaug V. Bollestad i en e-post til Aftenposten.

Et bredt stortingsflertall, det vil si alle partier unntatt Høyre og Frp, har bedt Regjeringen vurdere « alle konsekvenser av og nødvendige lovendringer for at Vinmonopolet skal overta taxfree-salget av alkohol ved norske flyplasser».

Avtale utløper i 2023

Dagens avtale mellom Avinor og Travel Retail Norway, som driver taxfreebutikker ved de største norske flyplassene, utløper i 2023.

Regjeringen unnviker i utredningen å ta stilling i det betente spørsmålet. Den siterer i stedet advarsler fra Avinor, som tjener milliardbeløp på avtalen, om at Vinmonopol-styrt salg kan medføre stengte flyplasser:

«Dersom Avinors taxfree-inntekter reduseres, vil dette antageligvis føre til nedleggelser av ulønnsomme lufthavner over hele landet. Det er begrensede muligheter for å finansiere ulønnsomme lufthavner over statsbudsjettet, og lite trolig at man vil kunne kompensere bortfall av inntekter fullt ut.»

36 flyplasser i minus

I dag drives 8 av Avinors lufthavner med overskudd og 36 med underskudd. Det er overskudd fra lufthavnene i Oslo, Bergen, Stavanger og Trondheim som finansierer de ulønnsomme flyplassene.

Sp: Kunstig å sette Vinmonopolet opp mot flyplasser

Sps parlamentariske leder, Marit Arnstad, forventer at KrF kjemper for Vinmonopolet i regjeringsforhandlingene.

– Noe annet vil være oppsiktsvekkende når de allerede har flertall i stortingssalen, sier Arnstad.

Hun mener Avinors påstand om at sviktende taxfree-inntekter vil bety stengte flyplasser, er «kunstig» så lenge Vinmonopolet også må betale leieinntekter.

– Hva hvis dere må velge mellom Vinmonopolet og kortbaneflyplasser?

– Da må vi se på hele Avinors inntektsstrøm. De kan ikke bare sette taxfree opp mot ulønnsomme flyplasser, sier hun.

KrFs forhandlere varsler at de vil ta taxfree-salget på flyplassene inn i regjeringssamtalene. Fra venstre: sekretær Jorunn Hallaråker, nestleder Olaug V. Bollestad, nestleder Kjell Ingolf Ropstad og Erik Lunde.

– Taxfree-salg svekker Vinmonopolets posisjon

Aps helsepolitiske talskvinne Ingvild Kjerkol sier at Regjeringen ikke har gjort det Stortinget ba om.

– De har bare lagt frem to separate vurderinger fra Avinor og Vinmonopolet. Vi ønsker å utrede muligheten for at Vinmonopolet tar over salget. Det er viktig å bevare Vinmonopolet som det alkoholpolitiske instrumentet det er, sier Kjerkol.

Taxfree-salg utgjør en stadig større andel av totalkonsumet. Stortingsflertallet er bekymret for at det svekker Vinmonopolets posisjon og legitimitet.

Avinor og Vinmonopolet er sterkt uenig om de økonomiske konsekvensene av å overlate salget fra en rendyrket kommersiell aktør til Vinmonopolet som har som formål å begrense salget. Polet kan ikke bruke aggressiv reklame, lokkepriser og andre grep for å øke salget.

Statsrådene tause om saken

Polet sier at de vil få samme inntekter som dagens taxfree-salg gir. Navnet blir Taxfree by Vinmonopolet (TbV). Ifølge Regjeringen er det «betydelig usikkerhet» knyttet til inntektene.

Inntektene fra taxfree-salget er ifølge Avinor hovedkilden som gjør at « ... lønnsomme lufthavner bidrar til å finansiere ulønnsomme lufthavner».

«Ved en betydelig inntektsreduksjon må Avinor vurdere å redusere tjenestetilbudet ved lufthavnene, og eventuelt nedleggelse av enkelte ulønnsomme lufthavner», heter det i regjeringens utredning.

Samferdselsminister Jon Georg Dale og eldre- og folkehelseminister Åse Michaelsen viser begge til Stortinget og vil ikke uttale seg om saken.