Politikk

Frps stortingsgruppe brukte 26.900 kroner per person på fest og moro. Det er 57 ganger mer enn statsansatte får bruke.

Frp har gjennom mange år rast mot unødvendig offentlig pengebruk. Det har ikke hindret stortingsgruppen i å bruke millionbeløp på skattefinansiert fest og sosiale aktiviteter – som en tur til London.

God stemning under Frps valgvake 11. september 2017. Ingen stortingsgrupper brukte mer offentlige penger på fest og sosiale arrangementer enn Frp i fjor. Valgvakene er finansiert gjennom det sentrale partileddet, som finansieres dels med offentlig støtte og dels fra andre kilder.
  • Carl Alfred Dahl
    Nyhetsleder

– Jeg synes dette er oppsiktsvekkende tall, og det viser mangel på en forståelse for hva slags signaler man sender ut.

Slik reagerte Frps stortingsrepresentant Jan Arild Ellingsen da Aftenposten i 2013 avslørte hvordan den statlige organisasjonen Forsvarsbygg hadde brukt offentlige penger på fest og moro.

Regjeringen har bestemt at statlige institusjoner kan bruke 467 kroner pr. person til såkalte «velferdstiltak», ifølge Statens personalhåndbok. Dette kan for eksempel være julebord, sommerfester eller andre sosiale tiltak.

Forsvarsbygg hadde brukt opp mot 4500 kroner pr. person, noe Frp-politikeren mente var «så langt som det man kan komme» fra den nøkternheten som bør forventes i offentlige virksomheters pengebruk.

Det ble politisk baluba da Aftenposten avdekket hvordan Forsvarsbygg hadde brukt offentlige midler på fest. Her er ansatte på vei til organisasjonens «svar på Oscar-utdelingen» i januar 2013.

Brukte 57 ganger mer enn statsansatte, hemmeligholder detaljene

Men Aftenpostens undersøkelse av Stortingets regnskapstall viser at de offentlige pengene sitter betraktelig mye løsere enn dette når Frps egne folk skal slå ut håret. I fjor brukte partiets stortingsgruppe 1,4 millioner kroner på slike «velferdstiltak».

Frp er tredje største gruppe, men brukte i fjor mest av alle partigruppene.

Beløpet utgjør 26.900 kroner pr. person i stortingsgruppen, og da er ansatte og antall stortingsrepresentanter etter valget inkludert.

  • Dermed festet og hygget hver enkelt Frp-er for det samme beløpet som en hel sykehusavdeling med 57 ansatte teoretisk sett hadde lov til å hygge seg for i løpet av fjoråret.
  • Det er mer enn fem ganger mer enn det partiets stortingsrepresentant reagerte voldsomt på at Forsvarsbygg hadde brukt på tilsvarende formål.
Sylvi Listhaug og Siv Jensen fotografert på vei inn til Frps landsmøtefest i 2016. Størsteparten av utgiftene til landsmøter går fra partiene sentralt, ikke av stortingsgruppenes midler.

Aftenposten har bedt partiene om mer detaljerte innsyn i regnskapene, slik at offentligheten kan få se hva fellesskapets midler er blitt brukt til. Men hverken Frp, Høyre, Arbeiderpartiet, Sp eller Venstre vil gi innblikk i hvordan de har brukt penger på blant annet sosiale arrangementer, reiser og gaver.

Frp: Dro på hyggetur til London

Det er derfor vanskelig å vite nøyaktig antall deltagere og hva slags festligheter partiene har brukt fellesskapets midler på, men Frps sekretariatsleder oppsummerer utgiftene slik:

«Velferdsutgifter omfatter alt fra sommer- og juleavslutninger, velferdsarrangementer, personalsamlinger og markeringer til tilskudd til bedriftsidrettslaget. Nivået på det som kategoriseres som velferdsutgifter varierer mye fra år til år, med en topp siste år. Bla. annet sammenfaller en felles markering for gammel og ny stortingsgruppe etter valget med et arrangement i London for hele gruppen dette året», skriver sekretariatsleder Per Kristian Solbak i Frps stortingsgruppe i en e-post.

Illustrasjonen viser den relative størrelsen på partigruppenes pengebruk på fest og sosiale aktiviter per person i 2017. Sp opplyser at velferdsutgiftene deres finansieres ved at stortingsrepresentantene betaler inn 500 kroner i måneden i egenandel. KrF har en tilsvarende egenandel på 2500 kroner i året for stortingsrepresentantene.

Vil ikke svare på hvorfor de fortjener å bruke langt mer penger enn statsansatte på fest og moro

Aftenposten har spurt Solbak om hvorfor Frps stortingsgruppe mener at de fortjener å bruke 57 ganger mer offentlige midler på festligheter og sosiale arrangementer enn det statsansatte får lov til, men spørsmålet er ikke blitt besvart.

Heller ikke partileder og finansminister Siv Jensen vil svare.

– Du må snakke med stortingsgruppen. Det er de som har ansvar for dette, sier hun.

Under valgkampen i 2013 sa Høyre-leder og nåværende statsminister Erna Solberg at partiet var «ryggraden i ansvarlig pengebruk». Men partigruppen fant likevel rom til å være den nest mest gavmilde innenfor posten som dekker fest og sosial moro.

I fjor brukte partiet rundt 13.000 kroner pr. person i stortingsgruppen.

God stemning under Høyres valgvake i september 2017.

«Velferdsutgiftene omfatter mange ulike poster, blant annet personalsamlinger, sommer- og juleavslutninger, andre markeringer og velferdsturer. Disse utgiftene varierer fra år til år, men i et valgår er disse gjerne større da det er ulike arrangementer og markeringer for utgående stortingsgruppe», skriver Høyres sekretariatsleder Christina Wist i en e-post.

Høyre har ikke besvart spørsmålet om hvorfor partiets stortingsgruppe mener de fortjener å bruke 27 ganger mer på dette enn det statlige ansatte har adgang til.

Professor: – Ville nok fått Riksrevisjonen på nakken

Høyre er dermed partiet på Stortinget som etter Frp bruker mest penger på fest og moro.

– Det tyder jo på en at det er en annen kultur i disse partiene. De burde gått foran med et godt eksempel – fremfor å legge seg på et helt annet nivå enn det som forventes av andre som lever på skattebetalernes penger, sier Per Lægreid, som er professor ved institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap ved Universitetet i Bergen.

Han forsker spesielt på offentlig forvaltning og politikk, og reagerer spesielt på at Frp, som ofte ytrer seg kritisk om offentlig pengebruk, tar seg mest til rette.

– Jo større spriket mellom snakk og handling er, jo mer problematisk blir det, sier Lægreid.

– Hva ville skjedd om dette ble avdekket i en statlig organisasjon?

– De ville nok fått Riksrevisjonen på nakken, sier han og viser til forvaltningens kontrollorgan.

Riksrevisjonen har blant annet ansvar for å undersøke at pengene i staten brukes på en god måte.

Arbeiderpartiet ligger en del lavere, med en sum på 3700 kroner pr. person. Sekretariatsleder Snorre Wikstrøm understreker at partiet fra og med 2018 ikke lenger dekker utgifter til alkohol på arrangementene, og at det fra 2019 vil bli ytterligere endringer.

– Fra og mer neste år vil vi innføre en egenandel på om lag 5000 kroner i året for stortingsrepresentantene. Det dekker blant annet utgifter til sosiale arrangementer, sier han.

Øl på bordet under Arbeiderpartiets valgvake i fjor. Partiet dekker ikke lenger utgifter til alkohol.

KrF leide Ekebergrestauranten til sommerfest

SV ligger nest nederst på oversikten og er blant de fire partiene som har gitt Aftenposten innsikt i hva de brukte penger på. I 2017 brukte partiet 67.000 kroner på velferdsutgifter, noe som utgjør 2392 kroner pr. person i stortingsgruppen. Dette er fem ganger grensen for statsansatte.

Dette fordelte seg på 24.500 kroner for sommerfest og 35.000 kroner til julebord, viser utdragene fra regnskapssystemet.

KrF har også gitt innsyn i sine utgifter. Partiet brukte rundt 4400 kroner pr. person i 2017, og den største kostnaden var leie av Ekebergrestauranten til sommerfest – noe som kostet 81.000 kroner.

Partiets stortingssekretariat opplyser at hver stortingsrepresentant betaler en årlig egenandel på 2500 kroner som er ment å brukes til gaver og sosiale felleskostnader.

Senterpartiet ligger nederst på listen, med 1800 kroner per person. Partigruppens sekretariat opplyser at alle partiets stortingsrepresentanter betaler en egenandel på 500 kroner i måneden til partigruppen for å dekke velferdsutgifter, og at denne innbetalingen totalt sett er høyere enn summen de har brukt.

KrFs folk kunne nyte fantastisk utsikt over hovedstaden under stortingsgruppens sommerfest i 2017. Skattebetalerne tok regningen.

Pengene partiene har brukt på disse formålene, overføres til partigruppene over statsbudsjettet.

Formålet er at partigruppene skal «kunne drive sin virksomhet slik at stortingsrepresentantene kan utøve sitt stortingsverv», ifølge Stortingets eget regelverk. Fra 2013 til 2017 overførte Stortinget 862 millioner kroner til egne partigrupper for dette formålet.

– Hensikten med disse midlene er å bringe politikken ut til velgerne, og det er interessant å se hvor mye penger som brukes på andre ting. En ting er å arrangere et julebord for å bidra til at organisasjonen fungerer mest mulig, men det betyr ikke at man for eksempel kan forsvare å legge et seminar til Seychellene, sier Knut Heidar, som er professor i statsvitenskap ved Universitetet i Oslo.

Aftenposten har foreløpig ikke fått informasjon som tilsier at noen av partiene har lagt seminarer til Seychellene.

Denne saken ble oppdatert 29. november med informasjon om Sps egenandelspraksis.

Norsk politikk

Nyhetsbrev En gang i uken gir vår politiske redaktør Kjetil B. Alstadheim deg sitt perspektiv på det viktigste som har skjedd i maktens korridorer.

Les mer om

  1. Stortingsregnskapene
  2. Stortinget
  3. Offentlig innsyn