Politikk

Støre hardt ut mot kraftig vekst i ytelser til hjemmeværende: – Arbeidslinjen står for fall.

Ap-lederen går hardt ut mot Erna Solbergs regjering fordi den utbetaler store pengesummer til småbarnsforeldre, bl.a. innvandrerkvinner, som ikke er i jobb.

– Hvis man rundt kjøkkenbordet finner ut at man taper på å jobbe, er det noe i samfunnet som er fundamentalt galt, sier Ap-leder Jonas Gahr Støre.

 • Solveig Ruud
  Solveig Ruud
  Journalist

– Det er avgjørende for finansieringen av velferdsstaten at folk jobber. Da må det lønne seg, sier Ap-lederen, som kritiserer Regjeringen for å dele ut stadig større summer til foreldre som ikke er i jobb.

Som Aftenposten har omtalt, har KrF presset gjennom en rekke økninger i kontante ytelser. Det har ført til at folk uten jobb vil kunne få utbetalt forholdsvis store summer når de får barn.

Over nyttår går partiet trolig inn i regjeringsforhandlinger og vil da fremme krav om ytterligere økning i de samme ytelsene.

Støre mener økt engangsstønad ved fødsel og økt kontantstøtte og barnetrygd svekker manges motivasjon – eller incentiv – til å jobbe.

Arbeidslinjen står for fall

– Det økonomiske incentivet til ikke å jobbe blir veldig sterkt, sier Støre. Han poengterer at det blir ekstra sterkt for mange av dem man håper å få i jobb: Folk som via jobb kunne ha kommet ut av fattigdom og inn i det norske samfunnet, spesielt kvinner i innvandrerfamilier, men også enslige mødre.

– Høyreregjeringen beveger seg i rekordfart bort fra arbeidslinjen, sier han og fortsetter:

– Arbeidslinjen står for fall. Høyreregjeringen velger kontantytelser fremfor tjenester.

Støre: Regjeringen behovsprøver velferden

– Er det korrekt? Har ikke regjeringspartiene f.eks. også brukt store summer på å finansiere billigere barnehageplasser for folk med lav lønn?

– Jo, men, dette er mitt andre poeng: De behovsprøver velferden og skaper en rekke fattigdomsfeller fordi støtten går til dem med lavest inntekt, sier han og trekker frem et konkret eksempel fra barnehagesektoren: Bikker den samlede inntekter i en familie over 530.000 kroner, mister man retten til redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid.

– Det er få familier med to fulle inntekter som kommer under den grensen. Det betyr at ordningen tar fra familier incentiver til at begge foreldrene skal være i jobb. Der ligger det en potensiell fattigdomsfelle. Og nå snakker Regjeringen om å gjøre det samme i skolefritidsordningen, sier Ap-lederen.

Tre forhold svekker arbeidslinjen

Han påpeker at jo flere ordninger som behovsprøves, desto mer svekkes arbeidslinjen.

Støre mener det alt i alt er tre forhold som bidrar til «et målrettet angrep på arbeidslinjen» fra Regjeringens side. I tillegg til store kontante ytelser og behovsprøving av velferdstjenester, mener han at også store skattekutt til de rike truer arbeidslinjen.

Det siste begrunner han med at det ikke kan påvises at skattekuttene har noen sammenheng med investeringer i arbeidslivet og produktivitetsvekst.

 • Les også: I 2017 ble kontantstøtten satt opp til 7500 kroner i måneden. For at det da skulle lønne seg å velge arbeid kombinert med fulltids barnehagepass fremfor å være hjemmeværende, måtte man da ha en bruttoinntekt på om lag 127.000 kroner. Regnestykket dreide seg da bare om kontantstøtten.

Trenger arbeidskraften

Støre minner om at Høyre og Frp snakker varmt om arbeidslinjen i både perspektivmeldingen og i omtalen av produktivitetskommisjonen, samtidig som Regjeringens regnskap altså viser at de har doblet kontantstøtten og engangsstønaden.

– Og med KrFs forslag vil noen av summene dobles en gang til. Hvis du etter skatt blir sittende med rundt 200.000 kroner i kontanter, utgjør det for mange åpenbart en terskel mot å gå i jobb, sier Ap-lederen.

Han skulle gjerne hatt dem som lar seg friste av store kontante ytelser i jobb, både fordi han mener samfunnet trenger arbeidskraften deres til å løse oppgaver og fordi de og barna deres har nytte av at de deltar i fellesskapet.

Ønsker andre tiltak mot barnefattigdom

Støre poengterer at Ap ikke har prioritert å bruke penger til å øke barnetrygden, men i stedet ønsker å satse på tjenester som f.eks. skolemat i grunnskolen og utvidet gratis tannhelse til 21 år.

– Vi tror det er en bedre måte å målrette penger på.

Støre har liten tro på at 80 kroner mer i måneden i barnetrygd, slik Regjeringen går inn for fra mars neste år, vil motvirke fattigdom.

– Det som bidrar, er at mor og far er i jobb og barnet i barnehage, sier han.

På spørsmål om hvordan Støre ville kommet KrF i møte, om denne høsten hadde endt med at de to skulle i samme regjering, svarer han at Ap ville ha «vært åpen for å diskutere» KrFs forslag, men at de ikke ligger inne i Aps budsjett.

Han mener f.eks. det er smartere å gi mer til studenter som får barn, slik Ap foreslår i sitt alternative budsjett, enn å foreta en generell økning i engangsstønaden.

Les mer om

 1. Arbeidsliv
 2. Barnetrygd
 3. Behovsprøving
 4. Jonas Gahr Støre
 5. Kristelig Folkeparti (KrF)
 6. Regjeringen
 7. Barn