NRK: Stortingets byggeprosjekt har betalt flere millioner kroner til naboer

En oversikt fra Stortingets prosjektorganisasjon viser at Stortingets byggeprosjekt har betalt penger til Frimurerordenen, Louis Vuittons luksusbutikk i Oslo sentrum og et reisebyrå. 256 millioner har gått til prosjekteringsselskapet Multiconsult.

Stortingets byggeprosjekt har fra 2011 til 2018 vokst i omfang fra et renoveringsprosjekt med anslått kostnad på 70 millioner til et svært omfattende byggeprosjekt med kostnadsramme på 2,3 milliarder. Frimurerlosjens bygning ligger til høyre i bildet. Prinsens gate 26, bygningen som rehabiliteres, ligger i bygningen som er skjult bak stillaser og plast.

NRK har fått innsyn i deler av prosjektregnskapet for Stortingets byggeprosjekt. Prosjektet har fra 2011 til 2018 har vokst fra å være et mindre renoveringsprosjekt anslått til 70 millioner kroner til et svært omfattende byggeprosjekt som nå har en antatt kostnadsramme på 2,3 milliarder kroner.

Siden 2014 har budsjettet sprukket med 1,2 milliarder kroner.

NRKs oversikt viser hvordan 1,3 milliarder kroner av utgiftene fordeler seg.

Den største posten, 751 millioner kroner, er betalt til hovedentreprenøren Veidekke, som har ansvaret for selve byggingen av det nye post- og varemottaket og renoveringen av Prinsens gate 26.

77.000 til Frimurerordenen

Den nest største posten på 256 millioner kroner er utbetalinger til prosjekteringsselskapet Multiconsult. Stortingets ledelse har kritisert Multiconsult for dårlig arbeid, og har stevnet selskapet for 125 millioner kroner. Selskapet har avvist kritikken.

KF Entreprenør, som bygger den 250 meter lange innkjøringstunnelen, har fått utbetalt 162 millioner kroner.

Av de mer kuriøse utbetalingene er 77.000 kroner som er betalt til Den norske frimurerorden, som holder til i en bygning like ved byggeplassen.

Ifølge pressetalsmann Helge Qvigstad i Den norske frimurerorden skyldes beløpet kompensasjon for ekstrakostnader:

– Det meste skriver seg fra at vi måtte endre hovedinngang og rømningsvei siden det ble satt opp et plankegjerde på fortauet utenfor bygget vårt. Vi måtte skifte dør og få ny elektronikk i forbindelse med blant annet brannalarm og alarm. Resten skriver seg fra kompensasjon for at vi måtte utbedre setningsskader på bygget, sier Qvigstad til NRK.

866.000 kroner til reisebyrå

En annen nabo, Nedre Vollgate 3 AS, har fått utbetalt 2,2 millioner kroner. Andre naboer i området rundt byggeprosjektet har fått utbetalinger på flere hundre tusen kroner hver.

Veskeprodusenten Louis Vuitton har en luksusbutikk i Akersgata i Oslo sentrum. Butikken har fått utbetalt 354.000 kroner i husleie for at prosjektorganisasjonen skulle bruke lokaler eid av butikken som prosjektkontor.

Det kommer også frem at prosjektorganisasjonen har brukt 866.000 kroner på reisebyrået Berg-Hansen.

I oversikten nevnes det også at Fremskrittspartiet har fått utbetalt 108.000 kroner. Ifølge partiet førte byggestøy til at stortingsgruppen ikke hadde mulighet til å benytte rommet som Stortingets administrasjon tilbød partiet til gruppemøter.

– Gruppen måtte derfor leie et annet rom, og dette er kostnader som gikk til å dekke leien av dette rommet, sier Maria Alseth i Frps pressegruppe i en e-post til NRK.