First House offentliggjør deler av Waras kundelister

PR-byrået First House offentliggjør kundelisten til justisminister Tor Mikkel Wara – for de av kundene som synes det er greit.

Tor Mikkel Wara trakk seg ut av aktiv politikk for 25 år siden. I dag ble han presentert som ny justis-, beredskap- og innvandringsminister.

Tor Mikkel Wara ble onsdag ettermiddag klar som ny justis-, beredskap- og innvandringsminister. 53-åringen fra Karasjok i Finnmark tar over etter Sylvi Listhaug, som etter enormt press gikk av 20. mars.

Wara har i mange år jobbet i PR- og kommunikasjonsbransjen, sist i First House.

Onsdag offentliggjorde First House en liste over kundeforhold som er allment kjent og kunder som har gitt tillatelse til offentliggjøring.

Den nye justisministeren er klar på at han ikke har hatt kunder som har hatt noe med Justisdepartementet å gjøre.

– La meg være helt klar på at det ikke er noen områder i dette departementet som jeg ser at jeg kan være inhabil på. Jeg har stort sett jobbet med næring- og finanspolitikk og har ikke hatt noen kunder som det var naturlig å jobbe opp mot Justisdepartementet på, sa Wara.

– Vil du offentliggjøre kundelisten din?

– Det er ikke min oppgave å offentliggjøre den. For de siste årene er det First House som har et privatrettslig forhold mellom kunder og klient, og det er dem som avgjør det. Det er ikke i min makt, sa Wara.

Hadde Politiets Fellesforbund som kunde

First House opplyser også at Wara hadde et oppdrag for Politiets Fellesforbund (PF), som ble avsluttet for tre år og tre måneder siden.

Sigve Bolstad, forbundsleder av Politiets Fellesforbund, mener det er uproblematisk at den nye justisministeren for tre år siden hadde oppdrag for PF.

– Det begrunner jeg med at det siste oppdraget ikke var spesielt stort. Jeg har heller ikke et forhold eller relasjon til Wara eller First House. Så det ser jeg på som uproblematisk, sier Bolstad til Aftenposten.

– Hva kan du si om oppdraget Wara hadde for PF?

– Oppdraget var relatert til politireformen. Det var knyttet opp mot politisk rådgivning, strategi og politianalysen, sier Bolstad.

Han påpeker at Wara var en god kommunikasjonsrådgiver og gjorde en god jobb.

Tor Mikkel Wara mener han ikke har hatt kunder som har hatt noe med Justisdepartementet å gjøre.

First House har offentliggjort følgende kunder og kundeforhold for de siste tolv månedene:

Offentlige kunder:

 • Østfold fylkeskommune
 • Statens lånekasse (foredrag)

Andre kunder:

 • Finans Norge (foredrag)
 • Nordea Corporate (foredrag)
 • Norsk Sykepleierforbund Akershus (foredrag)
 • YS stat (foredrag)
 • Harald A. Møller
 • Møller Mobility Group AS
 • Virke KBS
 • Rema1000
 • Get
 • Ringnes
 • Sichuan Road & Bridge
 • Travel Retail Norway
 • Bertel O. Steen
 • Norske Arkitekters Landsforening

PR-byrået påpeker at kundelistene er basert på privatrettslige avtaler som krever samtykke fra begge parter dersom de skal offentliggjøres, og at offentlige kunder naturligvis er unntatt.

Wara ble møtt av blomster og klemmer da han kom ut som justisminister på Slottsplassen onsdag.

Ikke fornøyd med delvis offentliggjøring

SVs Torgeir Knag Fylkesnes mener statsminister Erna Solberg (H) og Wara driver med ansvarsfraskrivelse når de mener First House sitter med ansvaret for å offentliggjøre kundelistene.

– Erna Solberg burde stilt krav om at listen og innholdet i oppdragene skulle bli offentlig tilgjengelig, for at han i det hele tatt skulle bli vurdert. Det hun gjør er å overlate det til First House. Da havner vi i denne situasjonen, der vi bare får se litt, sier Fylkesnes til Aftenposten.

– Er du fornøyd med det First House velger å offentliggjøre?

– Nei, man kan ikke velge og vrake hva man skal ha offentlig.

Fylkesnes mener det ikke er nok å vite hvem kundene til Wara har vært.

– Det er bare halve sannheten. Resten ligger i hva som har vært Waras spesifikke oppdrag. Hvilke vedtak har han fått i oppdrag å få politikerne med på, spør stortingsrepresentanten til SV.

Listhaug nektet

Waras forgjenger, Sylvi Listhaug, kom fra samme PR-byrå da hun ble landbruksminister i 2013. Da nektet Listhaug å opplyse hvilke kunder hun hadde jobbet for. First House gikk heller ikke ut med kundelistene til Listhaug.

I fjor kom det imidlertid frem at Listhaug hadde blitt betalt av Norges idrettsforbund (NIF) for å påvirke sitt eget parti. NIF hadde da engasjert First House for å få OL til Oslo.

Listhaug måtte offentliggjøre alle sine offentlige kunder, men måtte ikke offentliggjøre de private bedriftene og kundene.

Solberg: – Betryggende svar

– Hovedbildet er at jeg har fått betryggende svar på at det er i liten grad snakk om kryssende forhold.

Det sa Erna Solberg på en pressekonferanse i statsministerboligen onsdag. Kort tid etter at Wara ble utnevnt som ny statsråd.

Under pressekonferansen oppfordret statsministeren First House om å være åpne om kundelistene til Wara.

– Det at man har jobbet andre steder og hatt kunder som har krav på konfidensialitet, kan ikke vi fra regjeringens side endre. Det er First House som må åpne om kundeliste. Og det har jeg forståelse for at de stor grad kommer til å gjøre, sa Solberg.