Støre: Inviter Putin til frigjøringsjubileet i Finnmark

Ap-leder Jonas Gahr Støre mener at Russlands president Vladimir Putin bør inviteres til frigjøringsjubileet i Finnmark.

Støre vil ha Vladimir Putin til Finnmark.
  • Alf Ole Ask

Den franske presidenten Emmanuel Macron har invitert den russiske presidenten Vladimir Putin til å markere at det 9. november er 100 år siden 1. verdenskrig sluttet.

Med dette som bakteppe mener Aps leder Jonas Gahr Støre at Regjeringen bør invitere Putin til 75 års-jubileet for Den røde armés frigjøring av Finnmark.

Uttalelsen kom Støre med på AUFs landsmøte.

EU innførte sanksjonene i juli 2014 på grunn av Russlands annektering av Krim-halvøya i Ukraina og russisk støtte til væpnede separatister i Øst-Ukraina. Norge har sluttet seg til disse. I lengre tid var det ikke kontakt på politisk nivå mellom Norge og Russland, men dette er blitt myket opp.

I oktober neste år er det 75 år siden sovjetiske styrker rykket inn i Finnmark og frigjorde landsdelen.

Støre kommer Finnmark i møte

Det har lenge rast en debatt om Russlands president Vladimir Putin bør inviteres. Ordførere i Finnmark har ønsket dette.

Under AUFs landsmøte tok finnmarksrepresentanten Silje Vollan Nilsen opp normaliseringen av naboforholdet til Russland, og utfordret Ap-lederen på at dette burde bedres.

Støre: Ikke en anerkjennelse av Russlands politikk

I sitt svar gjorde Ap-leder Jonas Gahr Støre det klart at han og Ap mener at Putin bør inviteres til markeringen om ett år.

Til Aftenposten sier han at dette ikke er å anerkjenne de delene av Russlands politikk som Norge er imot, men det er å få opp bevisstheten om det historiske som skjedde i Norge i 1944, hvor vi ble befridd fra nazistisk okkupasjon i nord av russiske styrker.

– Vi trenger den påminnelsen og det er et uttrykk for hva det naboskapet betyr. Det er et fredelig naboskap, og det er et Norge som er trygg på seg selv og sine egne posisjoner, som vil komme med en slik invitasjon, sier Ap-lederen.

Ber Regjeringen sende en invitasjon

– Hvordan vil du følge dette opp?

– Jeg sitter ikke i regjering og det er ikke naturlig at Stortinget tar noe initiativ, men Regjeringen bør invitere president Putin, sier han.

Tidligere har utenriksminister Ine Marie Eriksen Søreide sagt til Aftenposten at dette er noe Regjeringen må vurdere.

Det var mer enn 2000 sovjetiske soldater som falt under felttoget som drev tyskerne ut av Finnmark. Frigjøringen startet med en stor offensiv av Den røde armé, som ble avsluttet ved Tanaelven i begynnelsen av november.

Siden har det vært tradisjon å invitere russere på besøk til Kirkenes når frigjøringen markeres. Under 70 års-markeringen var den russiske utenriksministeren Sergej Lavrov i grensebyen.