Politikk

Ap og Sp på kollisjonskurs om Sykehus-Norge

En lang rekke truede sykehus «er i faresonen» og må sikres for fremtiden, mener Sp. Partiet vil flytte styringen av sykehusene tilbake til fylkeskommunen. Det møtes med hoderisting og blankt avslag fra Ap.

Senterpartiet ønsker å gjenåpne eller utvide lokale sykehus, både i Oslo og distriktene.
  • Carl Alfred Dahl
    Nyhetsleder

Senterpartiet har i sommer reist landet rundt og lovet utvidelse og gjenåpning av nedlagte og nedleggingstruede sykehus:

  • Rjukan sykehus skal gjenoppstå.
  • Nytt sykehus i Alta må utredes.
  • Aker sykehus i Oslo må gjenåpnes.
  • Kongsberg sykehus skal ha kirurger i akuttberedskap.
  • Nordmøringene få beholde avdelingssykehus i Kristiansund til tross for at det bygges nytt i Hjelset utenfor Molde, 54 kilometer lenger sør.

Dette er noen av de mange sykehusene Sp mener må åpnes eller som er truet og som må sikres en fremtid som fullverdige lokalsykehus.

– Vi har ingen liste over nye sykehus som skal bygges. Men vi har fremmet forslag for Stortinget om å sikre skadede pasienters tilgang til akuttsykehus med traumefunksjon dersom transporttid til traumesenter er over 45 minutter. Forslaget er basert på en stor faglig norsk anbefaling, sier Kjersti Toppe, helsepolitisk talsperson i Senterpartiet.

Les også

Dette kommer Sp og Ap til å krangle mest om

Ap: Ingen grunn til å karakterisere på denne måten

Torgeir Micaelsen er helsepolitisk talsmann i Ap, den mest sannsynlige regjeringspartneren til Sp. Han er helt uenig i karakteristikken.

– Det er, etter mitt syn, ingen grunn til å karakterisere sykehusenes stilling og fremtid på denne måten.

– Mener du dette er svartmaling fra Sp i valgkampen?

– Det vil jeg ikke mene noe om. Sykehusene har alltid stått sterkt i Ap og Sp, og de har aldri stått sterkere enn nå, både politisk og formelt. Men det betyr ikke at vi ikke må være forberedt på at sykehusene må utvikle seg og endre seg. Det må vurderes i lys av både nye behandlingsmåter og teknologiske fremskritt som kan øke kvaliteten. Men det er ingen grunn til å trekke slutninger om at dette utgjør noen fare for lokalsykehusene. Dette kan gi muligheter for lokalsykehus, mener han.

Torgeir Micaelsen (t.h.) sammen med Ap-leder Jonas Gahr Støre.

«Gode grunner til» at Ap ikke vil ha mange nye sykehus

– Vi har ikke gått inn i et forslag om å etablere traumesenter på alle akuttsykehus der transporttiden er mer enn 45 minutter, og det er det gode grunner til. Skal man ta denne definisjonen bokstavelig, må det bygges en lang rekke nye sykehus, mener Micaelsen.

Konkret om nytt Alta-sykehus sier han følgende:

– Det finnes mange gode grunner til å bygge opp et bedre helsetilbud i Alta, og det finnes planer for det som vi støtter. Vi har imidlertid lent oss på at det er gjort flere, omfattende utredninger fra Finnmarkssykehuset og Helse Nord som viser at det ikke er befolkningsgrunnlag for tre store akuttsykehus i Finnmark og at helseforetaket og Høyre-/Frp-regjeringen har tatt en beslutning vi ikke har grunnlag for å utfordre.

– Tror du det kan bli vanskelig å bli enige med Sp i disse sakene om dere skulle komme i regjering sammen?

– Det vil jeg ikke spekulere på. Sp mener det de mener, og vi mener det vi mener. Jeg konstaterer at det ikke er flertall på Stortinget for noen alternativ sykehusmodell i dag. Vi hadde et godt samarbeid med Sp under Stoltenberg 2-regjeringen, også da under foretaksmodellen.

Vil legge ned helseforetak og flytte sykehus til fylkene

1. januar 2002 ble sykehusene flyttet fra fylkeskommunene til staten, etter et lovforslag fra daværende helseminister Tore Tønne (Ap). Styringen ble lagt til 47 nyopprettede helseforetak fordelt på fem regioner.

Denne modellen vil Senterpartiet nå avvikle dersom de kommer til regjeringsmakt, ifølge partiets nasjonale helse- og sykehusplan. Sp vil heller at fylkeskommunens folkevalgte skal bestemme.

Men Sps sannsynlige regjeringspartner Ap vil ikke være med på å legge ned foretakene.

– Dette har vært diskutert i Norge i snart ti år, og det foreligger ikke noen realistiske alternativer til dagens foretaksmodell, sier Aps helsepolitiske talsmann Torgeir Micaelsen.

Han viser til at også Høyre for fire år siden gikk til valg på å fjerne foretaksmodellen.

– Den sittende regjering satte ned et tungt offentlig utvalg for å utrede sykehusorganiseringen. Utredningen viste at det ikke finnes noen bedre måte å organisere sykehusene på, og det førte til at Høyres helseminister snudde i saken. Alternativene som utvalget kom med, var ikke gode. Vi ønsker å legge dem i skuffen, sier Micaelsen.

Ap vil kun gjøre mindre justeringer

Han mener omleggingen fra 2002 har gitt gode resultater.

– Mange ting er blitt mye bedre. Vi behandler flere, og modellen har gitt rom for større investeringer. Men vi vil gjøre justeringer innenfor dagens modell, sier Micaelsen.

Han vil blant annet vurdere om Helse sørøst er en for stor region, og om rammeoverføringene til sykehusene skal økes på bekostning av andelen som går til stykkprisfinansiering (kalt ISF).

– ISF har i noen tilfeller gitt for høyt innslag av markedstilpasning, ved at noen foretak organiserer seg for å øke inntektspotensialet fremfor å tenke på hva som er ideelt for pasienten. Da vil vi heller øke rammeoverføringene, sier Micaelsen.

Norsk politikk

Nyhetsbrev En gang i uken gir vår politiske redaktør Kjetil B. Alstadheim deg sitt perspektiv på det viktigste som har skjedd i maktens korridorer.

Les mer om

  1. Stortingsvalg 2017
  2. Stortingsvalg 2017