Politikk

40.600 nye søknader om dagpenger i går

De siste dagene har antall søknader om dagpenger eksplodert. Sykefraværet har også økt. Dagens tall fra Nav viser at en noe lavere vekst i antall søknader om dagpenger.

Nav utgir nå daglig statistikk over antall søknader om dagpenger og antall sykmeldte.
 • Solveig Ruud
  Journalist
 • Fredrik Hager-Thoresen
  Redaksjonell utvikler

I løpet av gårsdagen registrerte Nav nesten 41.000 nye søknader om dagpenger:

 • 2700 av søknadene er ordinære søknader om dagpenger
 • 37.900 av søknadene gjelder dagpenger ved permittering

Utviklingen den siste tiden viser en eksplosjon i antall søknader. Selv om dette er en kraftig økning, er den noe lavere enn dagen før.

Geografiske variasjoner

En fylkesvis oversikt over dagpengesøknader (permittering) fra og med forrige mandag (9.mars) gir en pekepinn om at ulike deler av landet rammes ulikt.

I løpet av forrige uke varslet totalt 118 virksomheter Nav om at de planla masseoppsigelser eller permitteringer (10 ansatte eller flere). Ifølge Nav dreide det seg for nesten samtlige (113) permitteringer.

Totalt berørte varslene nesten 7500 personer. Til sammenligning mottok Nav varsler som angikk halvparten så mange i hele i hele januar og februar tilsammen.

Stadig nye tilfeller av sykmeldte

Nav har to ganger tidligere denne uken publisert oppdaterte tall over sykmeldte der det er påvist eller mistanke om smitte av koronaviruset. De viste følgende:

 • mandag: 4300 nye tilfeller
 • tirsdag: 2500 nye tilfeller

Samtidig ble det opplyst at tallene trolig var høyere. Det skyldes at sykehusene fortsatt fyller ut sykmeldinger på papir. Statistikken viser nå høyere tall for mandag enn tidligere rapportert for samme dag.

I løpet av onsdag 18. mars ble det rapportert om 1850 nye sykefraværstilfeller.

Siden mandag i forrige uke er det registrertover 19.000 «korona-sykmeldte.»

Daglige statistikk over sykmeldte og ledige

Nav har begynt å utgi daglig statistikk over antall sykmeldte og antall på dagpenger. De første tallene kom tirsdag. Nav vil også komme med statistikk over antall arbeidsledige én gang i uken.

Hensikten er å belyse konsekvensene av koronaviruset.

– Vi har nå endret noen av våre rutiner, slik at vi kan bistå samfunnet og beslutningstagere med oppdatert og relevant informasjon om den situasjonen Norge nå er inne i, sier arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng.

Sliter med It-systemer

Ledelsen i Nav fortalte i forrige uke at de var forberedt på å takle den økte pågangen av folk på dagpenger og sykepenger. Etaten har planlagt indre omorganisering for å sikre at folk får pengene sine.

Likevel kommer det nå mange tegn på at Nav sliter, blant annet med It-systemene.

Les mer om

 1. Koronaviruset
 2. Nav
 3. Statistikk