- SV er blitt et nisjeparti

Skal SV lykkes bedre må partiet igjen fungere som et politisk verksted på venstresiden, mener Audun Lysbakken, som vil ha et bredere parti som tenker ut nye velferdsreformer.

Audun Lysbakken nevnes stadig som en av de heteste kandidatene til å ta over etter Kristin Halvorsen som SV-leder til høsten. Han blir far igjen på nyåret, og innrømmer at det er noe han må tenke nøye gjennom før han eventuelt takker ja til å stille som kandidat.

En av SVs heteste lederemner, Audun Lysbakken, blir pappa igjen på nyåret. Han startet 2011 med en fire måneders lang pappapermisjon og vil trolig gå ut av 2012 med det samme.

– Hvis du hadde vært kvinne med ett lite barn og ett til i magen, ville du fått spørsmål om du kunne lede et parti med så små barn. Er dette en relevant problemstilling for deg?

– Ja, det er det. Det er klart en av de tingene jeg og min familie må tenke grundig gjennom. Men jeg har sagt at vi får ta den politiske prosessen først – og så skal jeg tenke grundig gjennom det, hvis partiet peker på meg.

– Men hvis du skulle bli valgt, må du vel forholdsvis raskt gå ut i en pappapermisjon?

– Ja, og jeg er som kjent en stor tilhenger av lange pappapermisjoner. Det skal være sammenheng mellom liv og lære. Det er ikke aktuelt for meg ikke å ta en god og lang permisjon.

For få saker

I tillegg til Lysbakken er Heikki Holmås, tidligere parlamentarisk leder og nå leder av Stortingets kommunalkomité, og Bård Vegar Solhjell, dagens parlamentariske leder og tidligere statsråd, aktuelle kandidater til ledervervet. Solhjell har allerede foreslått avstemning blant medlemmene om hvem som bør overta.

Lysbakken advarer mot en debatt som nå blir dominert av personer og hvorvidt partiet skal fortsette i Regjeringen.

Han mener forklaringen på SVs tilbakegang er at partiet er blitt for mye av et nisjeparti. Nå mener han det aller viktigste blir å fornye partiets politikk og gjenskape det politiske idéverkstedet på venstresiden som SV utgjorde før partiet inntok regjeringskontorene i 2005.

Han forklarer entusiastisk om den gang SV hadde skuffene fulle av forslag til reformer. Han sikter blant annet til forslag om innføring av makspris, tredelt foreldrepermisjon, gratis skolebøker i videregående skole og gratis kjernetid i barnehage.

Fylle på med saker

– Nå må vi fylle de skuffene på nytt, sier han.

Lysbakken mener SV har stor troverdighet på, skole og miljø, men vi mangler troverdighet og posisjon på veldig mange andre områder.

– Derfor må vi gjøre partiet bredere, utvikle ny politikk i helse— og omsorgspolitikken og i næringspolitikken. Da kan vi nå ut til flere velgere.

– Hvordan ser en ny SV-politikk innenfor helse- og omsorgssektoren ut?

– Jeg ser for meg at vi skal invitere partiet til en bred prosess for å utvikle en ny politisk plattform. Da er det selvfølgelig for tidlig for meg å gå i detalj om hva den skal være, sier han.

– Er det problematisk at den generasjon av førstegangsvelgere som nå har stemt, kun har opplevd SV som et regjeringsparti som skal forsvare en politikk, og ikke som et opposisjonsparti?

– Det kan det nok være, men samtidig er jeg opptatt av at man må kunne kombinere rollen som regjeringsparti, med rollen som et samfunnskritisk parti på venstresiden som har radikale mål og visjoner og forslag til samfunnsendring. Men det er lett å se at partiet ikke har klart å kombinere det godt nok de siste årene og at vi nå må legge veldig mye mer vekt på politikkutvikling og det å bygge opp partiets profil på de områdene vi ikke har statsråder.

Fortsatt i regjering?

På spørsmål om han vil tippe at SV sitter i Regjeringen perioden ut, svarer han slik: «Ja. Utgangspunktet vårt er det mandatet vi fikk fra velgerne i 2009 og fra våre egne medlemmer.»

– Men vi skal selvfølgelig ikke legge lokk på noen debatter. Men mitt klare utgangspunkt er at vi gjør det altfor enkelt for oss selv, hvis vi tror det er regjeringsprosjektet i selv som er vårt problem. Vi har dyperegående problemer vi må løse, enten vi er i regjering eller ei, sier han. Ifølge Lysbakken vil SV sitter i regjering så lenge partiet har politisk gjennomslag.

– Hvis vi går ut, er det fordi vi ikke har nok politisk gjennomslag. Og den vurderingen må partiet ta fra sak til sak slik vi har gjort gjennom seks år, sier han og understreker at han er opptatt av at det skal være det avgjørende også fremover.

– Hvilke saker vil fremover være en prøvestein på SVs gjennomslag i Regjeringen?

– Klimameldingen og integreringsmeldingen. Men jeg vil ikke koble bestemte enkeltsaker inn i en debatt om regjeringssamarbeidet nå, sier han men legger likevel til at «det å ha en klimapolitikk vi er stolte av, blir et veldig viktig spørsmål inn mot 2013.»

– Bør SV gå mot venstre?

– Vi bør gå fremover. Det skal vi gjøre gjennom å fornye oss politisk. Jeg tror ikke det handler om en retning eller en merkelapp, sier Audun Lysbakken.