SV krever politisk godkjennelse av ansettelsen av Nicolai Tangen

SV krever at ansattelsesavtalen med Nicolai Tangen ikke blir signert før den er gjennomgått av representantskapet. Der sitter tidligere stortingspolitikere fra flere partier.

SVs Kari Elisabeth Kaski er ikke imponert over ansettelsesutvalget i Norges Bank.
Hovedstyret i Norges Bank skal ansette Nicolai Tangen som sjef i Oljefondet 27. mai. Nå krever SV politisk godkjennelse av ansettelsen.

27. mai skal hovedstyret i Norges Bank (NB) behandle ansettelsen av Tangen som ny leder for Oljefondet.

Etter skarp kritikk fra representantskapet – som fører tilsyn på vegne av Stortinget – er det stor interesse for hvordan avtalen skal sikre vanntette skott mellom Oljefondet og Tangens hedgefond AKO Capital, med adresse i skatteparadiset Cayman Islands.

– Dette er viktig: Hovedstyret må sørge for at Tangen ikke signerer en ansettelsesavtale som ikke holder mål. Hvis de underskriver før representantskapet får sagt sin mening, risikerer de at avtalen ikke har bred tillit i befolkningen.

– Det må være en rekkefølge som sikrer mest mulig tillit til avtalen og prosessen. Hovedstyrets problem er at det de har gjort så langt ikke inngir tillit, sier Kaski.

Har formue i skatteparadis

Representantskapet, som blant annet består av politikere fra Ap, SV, Frp og Høyre, kritiserer at det ikke er klargjort hvordan man skal unngå interessekonflikt mellom Tangens fond AKO Capital og Oljefondet (NBIM):

«Det må forventes at det etableres en klausul knyttet til Tangens personlige forvaltning både før og etter fratreden som blant annet ivaretar hensyn til habilitet og gir betryggende sikkerhet for at daglig leder entydig tjener SPUs interesse.

Videre er det avgjørende viktig at det er full åpenhet (transparens) i de personlige eierforholdene, slik at hovedstyret til enhver tid har innsyn og slik kan bekrefte at det ikke er brudd på Norges Banks etiske retningslinjer, mandat for forvaltningen og daglig leders ansettelsesavtale».

– Det burde være i hovedstyrets interesse at det er bredest mulig tillit til Tangen. Hvis avtalen ikke holder mål, ved at alle bånd mellom Tangen og AKO Capital ikke er brutt, så kan ikke SV ha tillit til en oljefondssjef som har formue i skatteparadis, sier Kaski.

SVs Kari Elisabeth Kaski (foran) og Aps Hadia Tajik.

SV: Kan ikke ha formue i skatteparadis

– Så AKO og Tangen må ut av Cayman Islands?

– Ja. Selv med et øyeblikksbilde av åpenhet, vil det være umulig for sivilsamfunnet og media kontinuerlig å ettergå Tangens formue. Hele poenget med skatteparadis er hemmelighold.

Kaski mener ansettelsesutvalget er blitt «så nesegrus fascinert og beundrere» av Tangen at de ikke har hatt kritisk distanse.

– Da må representantskapet være involvert som Stortingets kontrollorgan, sier hun.

– Hva skal representantskapet gjøre hvis det mener at avtalen ikke er akseptabel?

– Da befinner vi oss i uvanlig terreng, og det er vanskelig å gi endelig svar. Det vil bli naturlig med politisk oppfølging, men hvordan må vi komme tilbake til.

– Ser du noen fare ved at politikerne blander seg sterkt inn styringen av sentralbanken?

– Ja, det skal ikke være en politisk utnevning. Vi skal ikke sitte på Stortinget og bestemme hvem det skal være. Men Oljefondet er noe Stortinget bestemmer over, og fellesskapet har interesse av hvem som skal lede det.

– Dette må finansministeren følge opp og ha en dialog med sentralbanksjef Øystein Olsen om ansettelsesavtalen, sier Kaski.

Ap: Forventer at kravene følges opp

Arbeiderpartiets finanspolitiske talsperson, Hadia Tajik, skriver dette om situasjonen Norges Bank har havnet i:

«Norges Bank må rydde opp i interessekonflikter mellom Tangens personlige økonomi og rollen som daglig leder av Oljefondet før noen kontrakt signeres.

Representantskapet har stilt klare krav til innholdet i en slik avtale. Arbeiderpartiet forventer at de kravene i sin helhet, og nødvendige avklaringer, må følges opp av Norges Banks hovedstyre. Det sier seg selv at det etter dette ikke kan henge igjen flere uavklarte eller utilfredsstillende forhold ved ansettelsen.»

Frps Hans Andreas Limi.

Frp: Må ha tillit til Norges Bank

Frps Hans Andreas Limi understreker at det er hovedstyret i Norges Bank som ansetter ny sjef for oljefondet og tar beslutning om endelig avtale slik det er planlagt 27. mai.

– Nå må vi ha tillit til at Norges Bank etablerer en avtale som fjerner enhver tvil om at det er et 100 prosent skille mellom Tangens ledelse av Oljefondet og private interesser, sier han.

Han sier han går ut fra at Norges Bank har merket seg kritikken og spørsmålene fra representantskapet og den offentlige debatten om viktigheten av et slikt skille.

Han sier det er «svært viktig for legitimiteten til Oljefondet at det ikke hefter noe ved Tangen når han tiltrer stillingen.»

– Jeg har ikke registrert noen som trekker i tvil Tangens personlige og faglige kvalifikasjoner for stillingen, sier Limi.