Politikk

Kan ta år før Moria-barn kommer til Norge

Regjeringen krever at 8–10 land må ha «realisert sine forpliktelser» før Norge vil ta imot barn fra leirene i Hellas. Det kan ta flere år.

Kravet om å evakuere barn og sårbare flyktninger fra flyktningleirene i Hellas har økt i styrke den siste tida.
  • NTB-Bibiana Piene
Nyhetsbrev Få Kjetil B. Alstadheims perspektiv rett i innboksen hver uke.

– Vi har prøvd å følge med i prosessen. Det er litt uoversiktlig hvor mange barn de ulike landene vil ta imot, og hvilke land som vil ta imot, sier statssekretær Hilde Barstad (H) i Justisdepartementet til NTB.

Torsdag stemte Stortinget over flere ulike representantforslag om å hente barn fra Moria i Hellas, der over 20.000 mennesker er stuet sammen i en leir som er ment å huse 3.000. Som ventet fikk ingen av forslagene flertall.

Derimot har regjeringspartiene blitt enige om en avtale om å hente asylsøkere fra leirene på de greske øyene, men uten å si hvor mange eller når uttaket skal skje.

EU-kommisjonen opplyser torsdag til NTB at elleve medlemsland – Belgia, Bulgaria, Kroatia, Finland, Frankrike, Tyskland, Irland, Portugal, Luxembourg, Litauen og Slovenia – så langt sagt ja til å delta i dugnaden med å hente 1.600 enslige, mindreårige asylsøkere og andre sårbare fra leirene i Hellas.

Antallet fortsatt ukjent

Men ifølge Barstad er antallet usikkert.

– Vi er avhengig av å få dette verifisert gjennom offisielle kanaler, sier Barstad, som fortsatt ikke vil si noe om hvor mange Norge eventuelt vil ta imot.

– Vi må ta en forholdsmessig andel av de 1.600. Vi må komme tilbake til dette og det konkrete uttaket i dialog med EU, sier hun.

Så langt har Luxembourg tatt imot tolv mindreårige asylsøkere, Tyskland har forpliktet seg til 350 og tatt imot 55, mens Finland har sagt ja til å ta imot 175 og skal etter planen starte hentingen i juni.

– Hvor stor andel av løftene må være innfridd før Norge går i gang?

– Det som ligger i formuleringen, er at 8–10 land må ha realisert sine uttak, sier Barstad.

Det betyr i klartekst at de andre landene først må innfri sine løfter fullt og helt. Det er prosesser som kan ta flere år.

– Det er trist og uansvarlig at regjeringen går inn for et forslag som ikke gir noen sikkerhet for at et eneste barn fra leirene i Hellas blir evakuert til Norge. Flyktninger i Hellas lever i en akutt krisesituasjon. Norge kan ikke sitte og vente på andre før vi tar ansvar, sier SVs Karin Andersen.

Heller ikke regjeringspartneren er fornøyd med tingenes tilstand.

– Jeg forventer en snarlig avklaring på at det kommer barn til Norge og når de kan hentes, sier Solveig Schytz, justispolitisk talskvinne i Venstre.

Erfaring fra 2015

Barstad viser til argumentet om at da Norge deltok i en relokalisering i 2015, var det bare Norge og to EU-land som tok imot så mange asylsøkere som de hadde forpliktet seg til å ta imot.

Den gang var målet opprinnelig å relokalisere 120.000 asylsøkere, hovedsakelig fra Hellas og Italia, og det ble innført juridisk bindende kvoter for EUs medlemsland. Men fasit etter programmets slutt er at bare 34.712 asylsøkere ble hentet ut.

Manglende politisk vilje til å ta imot asylsøkerne er blitt løftet fram som hovedforklaringen. Men det ble også innført så stenge kriterier i silingen av asylsøkere at det ble vanskelig å fylle kvotene. De siste tallene fra EU-kommisjonen, som NTB har innhentet, viser at 95 prosent av alle kvalifiserte asylsøkere innunder programmet ble relokalisert.

MDGs Une Bastholm har sendt et skriftlig spørsmål til justisminister Monica Mæland (H) om regjeringens løsning betyr at Norge ikke kommer til å bidra dersom det kun er sju land som tar imot asylsøkere fra Hellas, eller hvis et av landene ikke relokaliserer det antallet de har lovet.

Mæland har frist til tirsdag med å svare på spørsmålet.

Les også

  1. Regjeringspartiene enige om Moria-løsning

  2. God moral så lenge 8–10 andre har det | Andreas Slettholm