Presset øker mot Norges Bank og Nicolai Tangen

– Vi stiller oss bak kritikken og er enig i at det fortsatt er risiko for interessekonflikt, sier KrFs finanspolitiske talsmann Tore Storehaug. Regjeringen ber juridiske eksperter om utredning.

Fortsett ingen avklaring i striden om ansettelsen av Nicolai Tangen som ny sjef i Oljefondet.

Den kontroversielle ansettelsen av Nicolai Tangen som ny sjef for Oljefondet tok en ny dramatisk vending mandag ettermiddag.

– Vi mener representantskapet har kommet med berettiget kritikk når de peker på at det er mulige interessekonflikter. Det skal det ikke være.

– Vi forventer at risikoen for slike interessekonflikter skal bort, sier Tore Storehaug til Aftenposten.

Han sier at KrF også «er enig i at det ikke må skapes inntrykk av at Norges innsats mot skatteparadiser svekkes». KrFs vedtak betyr at de vil at hovedstyret i Norges Bank strammer inn ansettelsesavtalen med Tangen.

– Hva er det KrF forventer at hovedstyret i Norges Bank skal gjøre?

– Interessekonflikten må vekk. Norges Bank må sørge for at det ikke er interessekonflikt.

– Må det gjøres nye grep?

– Ja, det er riktig. Det naturlige er at det blir tatt nye grep eller innført kontrollmekanismer.

– Hvis ikke hovedstyret vil det?

– Vi forventer at de nå følger opp, svarer Storehaug.

Høyre avventer juridisk vurdering

Mandag ettermiddag var det digitale møter i stortingsgruppene i både Høyre og KrF for å diskutere ansettelsesprosessen og avtalen med Nicolai Tangen.

Høyres finanspolitiske talsperson Mudassar Kapur sier at gruppen nå avventer finansdepartementets juridiske vurdering av om de har instruksjonsmyndighet overfor Norges Bank i ansettelsessaken. Den kan foreligge allerede tirsdag.

Finansminister Jan Tore Sanner (H) skriver følgende i et brev til Stortinget:

«Departementet har for å få belyst det juridiske rammeverket ytterligere, bedt et eksternt advokatfirma om å vurdere om overordnede statsorganer har rettslig adgang til å instruere hovedstyret i Norges Bank i dets arbeid med å ansette daglig leder av bankens forvaltning av Statens pensjonsfond utland, herunder i avtaleforholdet mellom Norges Bank og Nicolai Tangen.»

Signalene fra regjeringen har så langt vært at sentralbankloven gir hovedstyret i Norges Bank selvstendig rett til å ansette oljefondssjefen.

Hvis svaret fra uavhengige juridiske eksperter er ja på dette spørsmålet, åpner det for at regjeringen kan gripe direkte inn og instruere Norges Bank i ansettelsessaken.

Velger regjeringen å gripe inn slik at Tangen likevel ikke får jobben, vil det medføre at sentralbanksjef Øystein Olsen som leder av hovedstyret, neppe kan fortsette i jobben.

Saken spisset seg til

Saken spisset seg kraftig til før helgen da Ap bestemte seg for å støtte den sterke kritikken Norges Banks representantskap har rettet mot hovedstyret for ansettelsesprosessen.

Hovedstyret, ledet av sentralbanksjef Øystein Olsen, og representantskapet, ledet av Julie Brodtkorp, er på kollisjonskurs i synet på prosessen og ansettelsesavtalen med Nicolai Tangen.

– Vi har tatt på alvor at representantskapet, som er Stortingets kontrollorgan, enstemmig har fremmet en sterk kritikk av ansettelsesprosessen av ny sjef i Oljefondet. Dette er en veldig viktig sak. Det er det norske folks pensjonsfond, sa Ap-leder Jonas Gahr Støre til VG.

Når KrF nå har sluttet seg til representantskapets kritikk, er det er flertall i Stortinget bestående av i tillegg Ap, SV, Sp, MDG og Rødt som mener ansettelsesavtalen ikke sørger for vanntette skott mellom Oljefondets og Tangens private fond.

– Dette kan Stortinget stille som betingelse

Formelt er det hovedstyret som ansetter Oljefondets sjef. Avtalen er signert, og Tangen begynner etter planen i jobben 1. september.

Med det økende politiske presset øker spenningen på hvorvidt Tangen ønsker å begynne i jobben.

Svaret på om Nicolai Tangen tiltrer jobben, kommer i løpet av kort tid. Finanskomiteen har frist til fredag 21. august med å avgi innstilling.

Rødts leder Bjørnar Moxnes sier at selv om Stortinget ikke ansetter oljefondssjef, kan og må det stille krav til forvaltningen av Oljefondet.

– Som at Tangen ikke kan fortsette med de eierinteressene i AKO-systemet han selv har satt som en forutsetning. Dette kan Stortinget stille som betingelse, og Stortinget kan anmode finansministeren om å sørge for at det skjer, sier han.