Politikk

MDG-forslag: Forby SAS og Norwegian å reklamere for flyreiser

Partiet vil også forby reklame for biler som går på fossilt drivstoff.

 • Arild Færaas

Flere partier på Stortinget, særlig Venstre og SV, liker å kalle seg miljøpartier. Men ingen er så miljøradikale som Miljøpartiet de Grønne.

De vil blant annet utfase norsk olje- og gassvirksomhet innen 20 år. Men et punkt som ikke fikk så mye oppmerksomhet da programkomiteen torsdag la frem sitt første utkast til nytt partiprogram var følgende.

 • «Forby reklame for flyreiser og fossilbiler på samme måte som vi i dag regulerer reklame for alkohol og tobakk».

(I bunnen av saken kan du lese om flere forbud MDG vil innføre.)

Partiet vil at det ikke lenger skal være lovlig å gjengi annonser for SAS eller Norwegian. Og bilmerkene vil heller ikke kunne få markedsføre sine bensin og dieselbiler.

Dagsrevyen hadde et kort innslag om saken torsdag, og der sa stortingsrepresentant Rasmus Hansson følgende om forslaget:

– Selskapene kan reklamere for klimavennlige løsninger. Når vi i Norge er enige om at vi lar være å reklamere for dumme ting som røyk og alkohol, er det temmelig logisk at vi også lar være å reklamere for så dumme ting som å fly i stykker jordas klima.

Ja til karbonfangst: MDG kvitter seg med det Bellona-Hauge kaller «bakstreversk drømmepolitikk».

– Grenser til det useriøse

Kommunikasjonssjef i SAS, Knut Morten Johansen, mener at forslaget er lite gjennomtenkt og grenser til det useriøse.

Lasse Sandaker-Nielsen er kommunikasjonssjef i Norwegian og er heller ikke særlig positiv til forslaget.

Begge mener at det bør legges bedre til rette for mer klimavennlig biodrivstoff på flyene som flyr i Norge.

Forslaget fra Rasmus Hansson og Miljøpartiet de Grønne møter motbør hos bil- og flybransjen. Foto: Jan Tomas Espedal

– Vi ønsker at MDG og de øvrige politiske partiene ser nå hvilken markant positiv effekt biodrivstoff har for fly, sier Johansen i SAS til Aftenposten.

– Vi fyller mer enn gjerne så mye biodrivstoff som mulig på flyene våre, men da må politikerne sørge for gode rammevilkår som setter fart i produksjonen legger Sandaker-Nielsen i Norwegian til.

Egil Steinsland i Norges Bilbransjeforbund mener forslaget er absurd.

– Også landbruket slipper ut klimagasser. Skal det også bli forbud mot reklame for landbruksprodukter? Vi setter det på kontoen for interesseorganisasjoner som ikke forstår hvordan det er å være et ansvarlig parti.

SV ikke helt avvisende

Høyres Nikolai Astrup er mot et forslag om reklameforbud for flyreiser og fossilbiler.

– Det bidrar ikke til å løse klimaproblemet. Man vil heller ikke få opplyst om miljøvennlige fossilbiler.

Av de Aftenposten har snakket med er Heikki Eidsvoll Holmås (SV) den eneste som ikke er helt avvisende.

– Det viktigste for oss er å få på plass endring av kjøpsavgiften for biler slik at ni av ti biler som selges i 2020 er nullutslippsbiler, og å bygge lyntog mellom storbyene for å erstatte fly. Et reklameforbud får vi eventuelt diskutere i programprosessen.

PS! Framtiden i våre hender foreslo forbud mot reklame for flyreiser i 2011.

MDGs programforslag: Norge skal bli verdens første fossilfrie land

Andre forbud Miljøpartiet de Grønne vil ha

I det første utkastet til partiprogrammet for 2017 til 2021 er det også mange flere forbud. Vi lister dem opp her.

 • Forby pelsoppdrett.
 • Forby kommersiell reklame via epost og telefon uten aktivt samtykke til å motta reklamen.
 • Forby avl og import av dyreraser som genetisk medfører store helseskader eller lidelser for dyrene.
 • Forby retusjert reklame som fremmer urealistiske kroppsidealer.
 • Forby bruk av elefanter og andre ville dyr i sirkus.

Sirkusdirektør Arild Arnardo mater elefanten Baby med en kamel som tilskuer. Er det opp til MDG skal det bli forbudt å ha ville dyr på sirkus. Foto: Carl Martin Nordby

 • Snarest innføre det nasjonale forbudet mot bruk av oljefyr til oppvarming.
 • Håndheve forbudet mot nye bilbaserte kjøpesentre strengere.
 • Gjeninnføre forbud mot bruk av blyhagl til jakt.
 • Jobbe for et globalt forbud mot de farligste miljøgiftene.
 • Ta initiativ til internasjonalt forbud mot utkasting av fisk.
 • Forby bunntråling.
 • Tilrettelegge alle byer og tettsteder så godt for sykkel at det kan vedtas sykling forbudt på fortau innen 2026.
 • Arbeide for et internasjonalt forbud mot kjernevåpen.
 • Arbeide for et internasjonalt forbud mot autonome våpensystemer.
 • Forby all motorferdsel i utmark som ikke er nytteformål.

Dette foreslo de i fjor: Et radikalt klimafinanstiltak for å ansvarliggjøre bankene

Valgforsker: - MDG er reelt blokkuavhengig

Les mer om

 1. Reklame
 2. Miljøpartiet De Grønne (MDG)
 3. Klima
 4. Fly