Her er budsjettlekkasjene

Gratis time på SFO, flere politistudenter og sykehjemsplasser. Det er noen av satsningene i morgendagens budsjett.

Trangere tider gir Kristin Halvorsen mer hodebry når budsjettet skal settes sammen. I morgen får du fasiten.

Les også:

I morgen legger Kristin Halvorsen frem statsbudsjettet for neste år. Ifølge flere økonomer vil hun bli nødt til å stramme inn, men flere godbiter har lekket ut i løpet av valgkampen og de siste dagene.

Regjeringen kommer blant annet til å:

 • Gi 1,3 milliarder kroner mer til sykehjemsplasser og omsorgsboliger
 • Øke opptaket av nye politistudenter neste år, fra 552 til 720. Dette tilsvarer rundt 40 millioner kroner.
 • Trappe opp statstilskuddet til private barnehager, slik at de blir likestilt med kommunale barnehager i løpet av en femårsperiode. Dette er anslått å koste tilsammen 200 millioner kroner ekstra neste år.
 • Øke fondskapitalen i Energifondet med fem milliarder kr
 • Øke kommunenes samlede inntekter med 8 milliarder, noe som er to milliarder mer enn tidligere anslått.
 • Bevilge 175 millioner kroner for at elever i barneskolen skal få rett til to timers gratis skolefritidsordning i uken fra høsten 2010. Her varierer tallene noe — ifølge Dagbladet bevilges det 360 millioner kroner til én time gratis SFO i uken fra årsskiftet.
 • Gi 100 millioner mer til bredbånd i distriktene.
 • Øke overføringene til Innovasjon Norge med over en milliard kroner.
 • Øke utjevningsordningen for billigere bensin til distriktene med 20 millioner kroner.
 • Følge opp planene om å utbedre jernbanetunnelen under Oslo, til en kostnad av 2 milliarder kroner over fire år.
 • Gi 54 millioner kroner ekstra til Operaen, og det blir også økte bevilgninger til symfoniorkestrene, regionale operaer, teatre og bibliotek. Samlet kulturbudsjett vokser med 750 millioner kroner, ifølge kulturminister Trond Giske.

Fra løfte til utredning

Regjeringen gikk i Soria Moria II tilbake på flere løfter som ble gitt av partiene i valgkampen, og modifiserte flere av løftene som ikke er innfridd fra Soria Moria I. Flere av de konkrete løftene er endt opp som

Les også

Nå skal valgløftene utredes

eller tiltak som skal vurderes.

Kanskje klok av skade la ikke Regjeringen inn mange konkrete løfter i Soria Moria II, og for hele plattformen er det tatt forbehold om at det kan bli mindre å rutte med fremover.

«Hvor langt vi lykkes i å nå målene vil avhenge av det økonomiske handlingsrommet. Hvor stort dette handlingsrommet er, avhenger av en del faktorer som det er vanskelig å forutsi utviklingen av», slås det fast innledningsvis.

Dette er imidlertid ting som er blitt lovet — og som du kan være på utkikk etter i dagens budsjett:

 • Kontantstøtten fjernes for toåringene - og styrkes for ettåringene.
 • Regjeringens mål er å øke permisjonen fra 46 til 48 uker og fedrekvoten fra 10 til 14 uker. Flere fedre skal sikres opptjeningsrettigheter til fedrekvote. Dette løftet er blitt vagere siden Soria Moria I, der Regjeringen lovte alle fedre opptjeningsrett til fedrekvote.
 • Timetallet på barneskolen skal styrkes. I Soria Moria I var løftet til 28 timer i uken - nå er Regjeringen ikke lenger konkret på antall timer.
 • Tiltak for å begrense foreldrebetalingen på SFO skal vurderes. Tidligere lovte Regjeringen å redusere foreldrebetalingen på SFO.
 • Full barnehagedekning: I 2009-budsjettet meldte Regjeringen at den var nesten, men ikke helt i mål. Definisjonen av full barnehagedekning er dessuten blitt endret siden løftet ble gitt i Soria Moria I, og gjelder nå kun for barn som har lovfestet rett til plass - det vil si de som har fyllt ett år innen utgangen av august. Definisjonen utelukker altså barna som runder ett i løpet av høsten, som ikke har krav på plass før de er nærmere to år.
 • Regjeringen har også lovet å øke satsingen på gratis kjernetid i barnehage i områder med mange minoritetsspråklige barn.
 • Eldre over 75 år skal få gratis tannbehandling, og det offentlige skal gradvis ta et større ansvar på tannhelsefeltet.
 • Målet om å kutte klimagassutslippene økes til 40 prosent, satsingen på fornybar energi skal styrkes, og en opptrappingsplan skal legges frem.