Den enslige 77-åringen får i år ca. 20.000 kroner mindre utbetalt enn en minstepensjonist.

De siste fire årene er det blitt et økende gap mellom pensjonen til enslige innvandrere med kort botid i Norge og enslige minstepensjonister. – Det har ikke vært noe mål, sier KrF.

Sefketa Teskeredzic har fått brev om at hun fra og med i år får litt mindre utbetalt.

Samtidig som politikere i regjeringspartiene skryter av at landets enslige minstepensjonister stadig har fått mer å rutte med, går utviklingen i motsatt vei for mange eldre enslige innvandrere. Det er blitt et økende gap.

– Vi er mange som har fått brev om at den supplerende stønaden nå går ned, sier Sefketa Teskeredzic.

Les hele saken med abonnement