Skei Grande: Vi har aldri innsatt Listhaug. Hun er ikke min statsråd

Venstres leder Trine Skei Grande er spesielt kritisk til forslag fra statsråd Sylvi Listhaug om at enslige mindreårige asylsøkere ikke skal få varig opphold.
  • Solveig Ruud
  • Hun er ikke min statsråd sier Venstre-lederen om Sylvi Listhaug. Men Trine Skei Grande vil ikke svare på hun synes om Frps politikk og retorikk på innvandringsfeltet er verre enn Aps.

Trine Skei Grande overrasket mange da hun tidligere i uken uttalte at Regjeringen burde legge hele innstrammingspakken med de 40 forslagene om innstramminger i asyl— og flyktningpolitikken i skuffen.

Ikke overraskende sto derfor innvandringspolitikken sentralt da Venstre-lederen innledet på årsmøtet i sitt eget Venstrelag i Oslo i lørdag formiddag.

Les også :

Les også

- Listhaug truer det borgerlige samarbeidet

Vil ikke «ofre barn for å statuere eksempler»

Skei Grandes råd til Regjeringen er nå å gå tilbake til de innstrammingstiltakene som Venstre og ble enige med regjeringspartiene om i Nydalen. Der har H, Frp, KrF og Venstre i to omganger forhandlet om asyl— og flyktningpolitikken. Først høsten 2013. Deretter i april i fjor. Tiltakene de der ble enige om, er også innbakt i de forslagene innvandrings- og inkluderingsminister Sylvi Listhaug nå har sendt på høring.

Ett av de punktene Venstre har reagert aller sterkest på blant de Listhaug nå har fremmet, er at enslige mindreårige asylsøkere under 18 år ikke skal gis varig, men bare midlertidig opphold.

Hvor mange barn er man villig til å ofre for å skremme noen andre fra å komme, spurte hun flere ganger på møtet og la til at det må finnes andre måter å stoppe menneskesmuglere på enn å skremme barn eller å sette en «pauseknapp på livet deres inntil de fyller 18 når vi vet hva det fører til.»

— Vi er ikke villige til å ofre barn for å statuere eksempler, slo hun fast.

Etter talen spurte Aftenposten Venstre-lederen om det er galt å skremme for å unngå at det kommer like mange flyktninger som i fjor høst.

— Nei, det er veldig viktig at det ikke kommer så mange som i høst. Men vi kan ikke ofre barn for å skremme andre.

- Er det helt feilslått virkemiddel å forsøke å skremme?

— Nei, jeg synes det er helt riktig både med skremsel og opplysning. Men du kan ikke bruke unger for å skremme andre unger. Individets rettigheter skal være like sterke, selv om vi må forsøke å bli kvitt dette med at unger er på flukt. Jeg tror det er ganske mye man kan gjøre for å forsøke å stoppe det.

Her kan du lese mer om hva Venstre har sagt om innvandringspakken Sylvi Listhaug la frem i romjulen. Først ut var Andre Skjelstad som kalte Listhaugs retorikk for barnefiendtlig.

Les også

Sp:- Listhaug går for langt

. Og denne uken sa Skei Grande dette :

Les også

Slikt som kommer fra regimer vi vanligvis ikke sammenligner oss med

Vil ikke si at hun angrer på å slippe til Frp

I talen på årsmøtet gjentok Skei Grande flere ganger at liberalister som følger sine prinsipper aldri trenger å angre på sine standpunkter — selv om det kan storme litt rundt dem.

På spørsmål om hun er helt sikker på at hun selv i ettertid ikke vil angre på at hun har vært med på å gi Frp muligheten til å styre norsk innvandrings- og integreringspolitikk i Regjeringen, svarer hun slik:

— Jeg hadde nok angret på det, hvis jeg hadde satt dem inn i en flertallsregjering. Men de er i en mindretallsregjering, sier hun og viser til at de da må gå til Stortinget og søke om flertall for forslagene sine.

— I dag vises det veldig godt at det er en stor, stor forskjell, sier hun og sikter til den motstanden Regjeringen nå ha fått.

Sylvi Listhaug har provosert mange i Venstre med retorikken sin.

Avviser at hun har innsatt Listhaug

— Så du angrer ikke på at dere har vært med på å innsette f.eks. Sylvi Listhaug?

— Nei, vi har aldri innsatt Listhaug. Hun er ikke min statsråd.

- Dere har innsatt Frp i regjering?

— Ja, men vi husker Grete Faremo og Pål Lønseth også, sier hun.

Faremo har to ganger vært justisminister for Ap og ansvarlig for innvandringspolitikken. Lønseth var Aps statssekretær i Justisdepartementet i perioden 2009-2013 og ansvarlig for det mange, ikke minst i Venstre, karakteriserte som en restriktiv innvandrings- og flyktningpolitikk, ikke minst overfor asylbarna.

Pål Lønseth var statssekretær i den rødgrønne regjeringen.

— Men mener du at Pål Lønseth var verre enn Listhaug?

— Nei, i politikken er det ganske mye likt, sier hun og legger til at Trond Giske nylig har gått til «frontalangrep mot det vi gjorde overfor de lengeværende mindreårige asylbarna». Venstrelederen sikter til at Ap-nestlederen har uttalt at en av årsaken til at det kommer mange enslige mindreårige asylsøkere har sammenheng med en oppmykning av regelverket overfor de lengeværende barna.

— Det viser at vi ikke hadde fått til noe mer med dem.

Vil ikke svare på om hun synes Frp er verre enn Ap

- Mener du at det er det samme om Ap eller Frp styrer den sektoren?

— I praktisk politikk tror jeg det er ganske likt. Det har jo den siste tiden vist. Men retorikken er ganske ulik.

- Hvem har den beste eller verste retorikken?

— Det har Erna Solberg om dette. Hadde vi holdt oss til henne, hadde det blitt mye bedre.

- Mener alt i alt at i retorikk og politikk er Frp bedre enn Ap?

— Nei, det Frp er bedre på enn Ap er miljø.

- Du vil altså ikke svare på det spørsmålet?

— Nei, svarer Venstre-lederen.

Forventer nytt utspill fra Regjeringens side

Skei Grande forventer nå et nytt utspill fra Regjeringen og deretter nye samtaler mellom de partiene som inngikk forlik før jul. Hun ïnnrømmer at Venstre har gått med på at flere skal få midlertidig opphold.

— Ja, det har vi tidligere gjort for enkeltgrupper, sier hun og sier det er mulig igjen «på grunn av en spesiell situasjon».

— Men midlertidighet som går over i det uendelige fører til dårlig integrering, presiserer hun.

- Og dere har støttet forslaget om en ny vurdering av behovet for opphold for flyktninger etter fem år?

— Ja, vi har gått inn for mange innstramminger, og de har Regjeringen fullmakt til å iverksette. Derfor kan man ikke si at vi sier nei til alt av innstramminger. Vi har sagt ja til ganske mange. Vi tror faktisk det er riktig også - men vi kan ikke bryte internasjonale konvensjoner med det vi gjør, sier Trine Skei Grand.

Interessert i mer stoff om Venstres konflikt med Frp? Her er en fersk sak som omhandler samme tema: