- Vi er alle rystet over Gadafi

HELL (Aftenposten.no): - Jeg er glad for at verden i denne saken står samlet og at vi bruker FN som arena for å fatte vedtak. Vi støtter avgjørelsen fra Sikkerhetsrådet, sa Liv Signe Navarsete da hun åpnet Senterpartiets landsmøte i formiddag.

Det var innenrikspolitiske saker som dominerte partileder Liv Signe Navarsetes tale til Sps landsmøte i formiddag.
  • Berit Aalborg
Les også

Venter hurtig og presist angrep

preger naturlig nok starten på Senterpartiets landsmøte i Nord-Trøndelag. Og partileder Liv Signe Navarsete omtalte Sikkerhetsrådets vedtak som historisk i sin åpningstale til landsmøtet i formiddag. – Vi er alle rystet over hvordan Gadafi har gått til angrep på sitt eget folk med militære midler. Jeg er glad for at verden i denne saken står samlet og at vi bruker FN som arena for å fatte vedtak. Vi støtter avgjørelsen fra Sikkerhetsrådet. Norges linje har hele tiden vært at eventuell maktbruk må være forankret i en FN–resolusjon og ha tilslutning i regionen, sa hun.

Til tross for kriser i Libya og Japan, var det innenrikspolitiske saker som dominerte partilederens tale i formiddag.

Gebyr og byråkrati

Kommunalministeren varslet både gjennomgang av sykehusreformen og kommunenes gebyrpolitikk.

— Det er vanskelig å forstå at gebyret for å behandle en søknad om oppføring av en enebolig varierer fra ca. 30000 i en kommune til ca. 9000 i en annen, uttalte Navarsete som varsler at hun sammen med KS vil lage et sett med kjøreregler som skal gi mer likebehandling.

- Vi skal fortsette kampen mot kontorstyre og skjemavelde, sa hun.

Kommunalministeren lovet også andre grep for å redusere saksbehandling og unødvendig byråkrati i kommunene.

- Jeg varsler med dette at vi skal fjerne søknadsplikten for våtromsarbeid, spesielt ved utbedring av bad i eksisterende bygg. Vi skal ikke kontrollere folk i hjel, sier hun.

Arnstad–utvalg

Sp har alltid vært motstander av at staten skulle overta sykehusene og danne regionale sykehusforetak. –Foretaksmodellen har aldri vært ønsket av Sp. Vi vil ha tydeligere folkevalgt styring. Men vi trenger et utredningsarbeid for å konkretisere hvordan en ny styringsmodell skal se ut, sa hun og varslet at Sp setter ned et sykehusutvalg som skal ledes av tidligere olje– og energiminister Marit Arnstad.

- Mandatet er å finne et alternativ til dagens foretaksmodell. Den skal legge til rette for politisk styring med utviklingen av sykehustilbudet i landet vårt, sa hun.

Fornuftsekteskap

Navarsete slo fast at Sp er et sentrumsparti og at Sp i kommunene samarbeider både til høyre og venstre. Likevel varslet hun at Sp i 2013 skal gå til valg på «fellesskapsløsningene – for fire nye år med å bygge landet med et rødgrønt flertall.»

- Jeg synes Jens og Kristin er utmerkede kolleger og venner. Likevel vil jeg nok definere forholdet vårt mer som et fornuftsekteskap enn et kjærlighetsforhold, sa hun.

Fortsatt Jern–Erna

Regjeringen skal denne våren legge frem en stortingsmelding om landbrukspolitikken. Her jobber Sp for mest mulig konkrete mål. Om dette arbeidet sa Navarsete følgende:

— Landbruksmeldingen skal danne grunnlaget for økt matproduksjon, mer investeringer og økt attraktivitet i næringen. Matprodusentene må sitte igjen med en anstendig inntekt og inntektsgapet mellom dem og andre skal tettes.

Navarsete bemerket at det er spesielt å se det «såkalte næringspartiet Høyre».

- De vil sammen med Frp gå til frontalangrep på norsk landbrukspolitikk. Konsekvensene er åpenbare. Det vil bety slutten for distriktslandbruket, sa hun.

Sp–lederen kom også inn på Høyre-leder Erna Solbergs omtalte hamskifte.

— Vi har denne siste måneden hørt at «Jern–Erna» har skiftet ham. «Myk–Erna» har skiftet ut «Kalkulator–Høyre», visstnok. Høyre er velferdspartiet nå. «Jern–Erna» har ikke skiftet ham. Hun har bare puttet jernhånden sin inn i en silkehanske, sa Liv Signe Navarsete.

Northug, Johaug og Bjørgen

Også Norges skihelter ble omtalt i Sp–lederens tale. Hun minnet om at de alle tre er fra levende landbruksbygder der dugnadsånden står sterkt og kommunene legger til rette for aktiv fritid.

– De kommer fra bygder som ikke hadde vært der uten en aktiv distriktspolitikk. Og heller ikke uten Senterpartilag som utvikler levende nærmiljø.