Nye medlemmer valgt inn i Nobelkomiteen

Stortinget har valgt Kristin Clemet og Jørgen Watne Frydnes inn i Nobelkomiteen. Samtidig får Anne Enger en ny periode.

Daglig leder av Utøya Jørgen Watne Frydnes blir Arbeiderpartiets nye medlem av Nobelkomiteen. Foto: Terje Bendiksby / NTB

De nye medlemmene ble valgt inn i tråd med valgkomiteens innstilling mandag. Bare Rødt stemte imot.

Det var Høyres stortingsgruppe som foreslo Kristin Clemet som nytt medlem. Hun leder tankesmia Civita og har tidligere vært både statsråd og stortingsrepresentant for Høyre. Clemet har frem til i dag vært varamedlem i Nobelkomiteen. Nå erstatter hun filosof og forfatter Henrik Syse i komiteen.

Arbeiderpartiets nye medlem i komiteen er Jørgen Watne Frydnes, som erstatter Thorbjørn Jagland. Frydnes (35) blir Nobelkomiteens yngste medlem noensinne. Han er daglig leder i Utøya AS og har siden like etter terrorangrepet 22. juli 2011 vært med på å bygge opp igjen Utøya.

Anne Enger får en ny periode som Senterpartiets representant.

Det er også valgt inn tre varaer til komiteen: Geir Flikke, professor i Russlands-studier ved UiO, Inger Skjelsbæk, professor i kjønnsforskning ved UiO, og tidligere mangeårig statsråd og stortingsrepresentant for KrF, Laila Dåvøy.

Rødt-leder Bjørnar Moxnes er misfornøyd med måten Stortinget fordeler seter i Nobelkomiteen på.

Kritikk fra Rødt

Rødts partileder og eneste stortingsrepresentant Bjørnar Moxnes var den eneste som stemte mot innstillingen. Han mener plassene i Nobelkomiteen i praksis er blitt et partipolitisk bytte.

Ifølge Moxnes følger ikke Stortinget i tilstrekkelig grad det som var Alfred Nobels intensjon med fredsprisen.

– En grunn til at fredsprisen har flyttet seg såpass langt vekk fra Alfred Nobels intensjon, det er nok at plassene i Nobelkomiteen i praksis er blitt ansett som et partipolitisk bytte – som en takk for lang og tro tjeneste for de største partiene, sa Moxnes i stortingssalen mandag formiddag.

Alternativt forslag

Moxnes fremmet samtidig forslag om et nytt system der medlemmene velges på bakgrunn av faglige kvalifikasjoner og personlig egnethet.

– Det skal ikke være sånn at det er den partipolitiske kjøttvekta som avgjør hvem som skal sitte i komiteen fremover. Vi mener Stortingets manglende evne eller vilje til å lytte til disse innvendingene er uheldig, sa Moxnes.

Forslaget fikk bare støtte fra to representanter i voteringen og ble dermed forkastet.